Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender også cookies til at måle trafik og til løbende at gøre vores hjemmeside bedre. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

 

 

 

 

Områdenavigation Privat

Rejseforsikring

At leve er at rejse i tryghed

Fordele ved vores Rejseforsikring:

  • Rejseforsikringen gælder for alle i husstanden og dækker alle ferierejser i udlandet samt rejser i Danmark med minimum 3 overnatninger.
  • Du kan vælge, om Rejseforsikringen skal dække rejser i Europa eller i hele verden.
  • Rejseforsikringen dækker alle udgifter til hospitalsindlæggelse under din rejse.
  • Sygetransport hjem, hvis du bliver alvorligt syg på rejsen.
  • Transport af familiemedlem eller ven, der kan ledsage dig hjem, hvis du skulle blive alvorligt syg på rejsen.
  • Erstatning for ødelagt rejse.
  • Op til 4.000 kr. pr. person til indkøb, hvis bagagen bliver forsinket i over fem timer (Maks. 1000 kr. pr. døgn). 

 Knap - Bestil tilbud

 

Vær opmærksom Rejseforsikringen kan kun tilkøbes, hvis du har en Familieforsikring (indbo) i Alm. Brand.

Læs mere om vores Familieforsikring og beregn din pris

Medicinsk forhåndsvurdering ved kronisk sygdom

Rejseforsikringen dækker ikke kroniske sygdomme og andre sygdomme, du kendte til før afrejse. Dog er du dækket, hvis du ikke med rimelighed kunne forvente, at sygdommen ville medføre behov for behandling under dit udlandsophold.

Læs mere om medicinsk forhåndsvurdering

Har du Rejseforsikring? Husk forsikringskortet

Tag forsikringskortet med på rejsen, så har du altid de nødvendige oplysninger ved hånden, hvis du får brug for hjælp eller behandling, når du er ude at rejse.
Læs mere om forsikringskortet – Rejse


Betingelser - Rejseforsikring

Logo Trustpilot

 

Anmeld skade

35 47 47 47

Man-fre: 8.30-16.00

Grunddækning - Rejseforsikring

 

Sygdom, død og tilskadekomst

Sygdomsudgifter pådraget under rejsen

Dkkes Vis mere

I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst dækkes sygeudgifter.

Syge- og hjemtransport

Dkkes Vis mere

Udgifter til syge- og hjemtransport dækkes ved akut sygdom, alvorlig tilskadekomst eller død.

Tilkaldelse af familie og ledsagelse

Dkkes Vis mere

Ved akut sygdom, død eller alvorlig tilskadekomst dækkes udgifter til ud- og hjemrejse for to pårørende, der tilkaldes for at kunne ledsage den syge.

Hjemkaldelse

Dkkes Vis mere

Ved pludselig opstået alvorlig sygdom i familien dækker vi rimelige udgifter til din hjemrejse.

Erstatningsrejse

Dkkes Vis mere

Dækker erstatningsrejse pga. alvorlig sygdom, der varer mindst halvdelen af ferien. Dækker også hvis du er nødt til at rejse hjem pga. akut sygdom hos dig selv eller din familie i Danmark i første halvdel af ferien.

Kompensation

Dkkes Vis mere

Du får dagskompensation, hvis du indlægges på hospital eller skal transporteres hjem pga. akut sygdom eller tilskadekomst. Det gælder også, hvis du ordineres ro eller hvile.

Bagage

Bagageforsinkelse

Dkkes Vis mere

Ankommer din bagage mere end fem timer senere end dig, får du erstatning til dækning af nødvendige indkøb – op til 4000 kr. pr. person (Maks. 1000 kr. pr. døgn) Er der kun tale om toiletartikler eller lignende dækkes med maks. 1000 kr. for alle forsikrede personer.

Tyveri og ødelæggelse

Dkkes ikke Vis mere

Bliver din bagage stjålet eller ødelagt, dækkes det ikke af din rejseforsikring, men er dækket af din Familieforsikring

Forsinkelse

Forsinket fremmøde

Dkkes Vis mere

Ved forsinket fremmøde dækker forsikringen nødvendige ekstra udgifter til transport og mad.

Transportforsinkelse

Dkkes Vis mere

Er rejsebureauets transport forsinket mere end seks timer, dækkes ekstraudgifter ud over, hvad rejsebureauet yder som erstatning.

Overfaldsdækning

Overfald

Dkkes Vis mere

Ved overfald der medfører personskade dækker forsikringen med det beløb, som du ville kunne få i erstatning ved overfald i Danmark.

Beruselse

Dkkes ikke Vis mere

Er beruselse en væsentlig medvirkende del af årsagen til skaden, er du ikke dækket af forsikringen.

Ferieboligsikring

Sikring af et sted at bo

Dkkes Vis mere

Bliver din feriebolig ubeboelig pga. brand- eller vandskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer, vil du få dækket dine udgifter til en anden feriebolig eller hotelophold.

Privatansvar

Skade på ting og personer

Dkkes Vis mere

Dækker skader du laver i udlandet på ting, inventar og bygningsdele i din feriebolig. Ved personskade er du dækket af din Familieforsikring.

Sikkerhedsstillelse

Økonomisk hjælp til juridisk bistand

Dkkes Vis mere

Ud over den retshjælp du har krav på via din Familieforsikring, kan du eksempelvis også få hjælp til advokatomkostninger i forbindelse med eventuelle krav, der rejses mod dig af lokale myndigheder.

Evakuering

Hjemrejse

Dkkes Vis mere

Vurderes det af Udenrigsministeriet eller Alm. Brand at rejsende skal evakueres, er udgifterne hertil dækket af forsikringen.

Ufrivilligt ophold

Tilbageholdelse på feriestedet

Dkkes Vis mere

Dækker udgifter til ophold, hvis du bliver tilbageholdt af myndighederne pga. krig eller risiko for krig.

Rejseforsikringen dækker også forsinket fremmøde, transportforsinkelse, overfald, ferieboligsikring, privatansvar, sikkerhedsstillelse/kaution og evakuering og ufrivilligt ophold.

 

Medicinsk forhåndsvurdering ved kritisk sygdom
Rejseforsikringen dækker ikke kroniske sygdomme og andre sygdomme, du kendte til før afrejse. Dog er du dækket, hvis du ikke med rimelighed kunne forvente, at sygdommen ville medføre behov for behandling under dit udlandsophold.

Læs mere om medicinsk forhåndsvurdering
 

Ekstra dækninger (valgfri) - Rejseforsikring

 

Skirejsetillæg

Skader på ski

Dkkes Vis mere

Du er særligt dækket med et skirejsetillæg, hvis du kommer til skade, når du står på ski. Du kan også få refunderet udgifter til skiaktiviteter og skiudstyr med op til 2.500 kr.

Afbestilling

Afbestillingsforsikring

Dkkes Vis mere

Med en afbestillingsforsikring dækker vi for mistet betaling for rejsen, hvis det ikke er muligt at rejse pga. sygdom eller tilskadekomst blandt rejsedeltagerne eller den nærmeste familie.

 

Knap - Bestil tilbud

Logo Trustpilot

 

Anmeld skade

35 47 47 47

Man-fre: 8.30-16.00

Udfyld formularen eller ring på 96 10 17 17

Felter markeret med * skal udfyldes

*
Skriv dit navn og efternavn.
*
Indtast det telefonnummer, som vi kan kontakte dig på.
*
Indtast e-mail-adresse. Vi skriver til dig, hvis vi ikke får fat på dig pr. telefon.
 

Vi ringer til dig inden for 24 timer og sender efterfølgende et tilbud

Efter vi har talt med dig, sender vi et tilbud til dig.

Du modtager dit forsikringstilbud

Udfyld og underskriv papirerne eller acceptér tilbuddet online. Ud fra de oplysninger du har givet os, opretter vi din forsikring. Er du allerede forsikret, sørger vi for det praktiske med at overtage forsikringen fra dit nuværende selskab.