Vi bygger på noget nyt - fortæl os, hvad du synes > Til beta.almbrand.dk
Vi bygger på noget nyt - fortæl os, hvad du synes
> Til beta.almbrand.dk

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Områdenavigation Om Alm. Brand

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Persondatapolitik

Persondataloven

Når selskaber i Alm. Brand Koncernen registrerer oplysninger om dig, skal vi orientere dig om, hvem der er dataansvarlig, formålet med behandlingen af dine oplysninger, hvilke kategorier af oplysninger, der behandles og hvem dine oplysninger kan udveksles med samt dine rettigheder som registreret.

Dataansvarlig

De enkelte selskaber i Alm. Brand Koncernen (primært Alm. Brand Forsikring A/S, For-sikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, Alm. Brand Bank A/S og Alm. Brand Leasing A/S) er dataansvarlige for deres respektive personoplysninger.

Formål

Er du potentiel kunde i Alm. Brand Koncernen, er formålet med at behandle de oplysninger, vi registrerer om dig, at kunne udarbejde tilbud om et eller flere finansielle produkter, samt målretning af vores markedsføring over for dig.

Er du allerede kunde eller bliver du kunde i Alm. Brand Koncernen, er formålet med at behandle og udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, at

 • kunne servicere dig som kunde, herunder med rådgivning
 • skabe et bedre grundlag for, at vi i Alm. Brand Koncernen kan målrette vores finansielle rådgivning og markedsføring af vores produkter til dig
 • give Alm. Brand Koncernen mulighed for at udføre administrative opgaver, som f.eks. at beregne din husstands samlede rabat.

Hvis alle selskaber i Alm. Brand Koncernen ikke har adgang til de nødvendige kundeoplysninger, kan konsekvensen være, at vores rådgivning af dig og din husstand ikke bliver fyldestgørende.

Med et samtykke til at udveksle og anvende de oplysninger, vi har registreret om dig, giver du selskaberne i Alm. Brand Koncernen mulighed for f.eks. at tilbyde dig og din husstand særlige rabatter, serviceaftaler og finansieringstilbud. Vi anvender også dine oplysninger til at rådgive dig på det finansielle område og markedsføre relaterede produkter fra Alm. Brand Koncernen og fra de angivne samarbejdspartnere.

Ønsker du at tilbagekalde samtykket, kan du altid ringe eller skrive til os.

Hvilke oplysninger drejer det sig om?

Vi har brug for at registrere, behandle og udveksle disse kategorier af kundeoplysninger:

 • Stamdata: f.eks. navn, adresse, forsikrings- og engagementsoversigt, ejendomstype- og størrelse og afgivne samtykker
 • Adfærdsdata: Oplysninger om din brug af vores hjemmesider, indsamlet via cookies. Du kan læse vores cookiepolitik her
 • Produktdata: f.eks. forsikringspræmie, betalingsforløb og betalingstermin, betalingsoverførselsaftaler, saldo- og posterings-oplysninger
 • Tegnings- og engagementsoplysninger: f.eks. kundebetjener eller assurandør
 • Behovsdata: f.eks. ønsker omkring pension, livsforsikring osv.
 • Særlige oplysninger: f.eks. skadesforløb, betalingshistorik og eventuelle restancer

Afhængigt af, hvilke forsikringer eller finansielle produkter du har, kan oplysningerne enten være givet af dig eller kan være ejendomsdata, oplysninger fra tingbogen, bilbogen, Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder indhentet af Alm. Brand Koncernen i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvem kan vi udveksle dine oplysninger med?

Hvis du vælger at give samtykke, kan vi udveksle dine oplysninger med:

 • Andre myndige medlemmer af din husstand, der, som dig, har givet samtykke hertil
 • Selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand A/S, Alm. Brand Forsikring A/S, Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, Alm. Brand Bank A/S og Alm. Brand Leasing A/S
 • Alm. Brand Koncernens samarbejdspartnere, hvis du har givet samtykke til, at Alm. Brand Koncernen må markedsføre samarbejdspartnernes produkter over for dig
 • Kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre, hvis du som kunde misligholder dine betalingsforpligtelser over for Alm. Brand Koncernen

Pligt til videregivelse af oplysninger til tredjemand

Alm. Brand videregiver oplysninger til tredjemand, når vi er retligt forpligtede til det. Det kan f.eks. dreje sig om videregivelse til Motorregistret eller skattemyndighederne.

Sletning of oplysninger hvis du vælger ikke at acceptere et tilbud på et produkt

Hvis du vælger ikke at acceptere et tilbud fra et selskab i Alm. Brand Koncernen på et produkt og ikke i øvrigt er kunde i koncernen, vil tilbuddet og samtlige indsamlede oplysninger om dig, blive slettet senest 2 år efter udgangen af den måned, hvor du modtog tilbuddet. Dette gælder dog ikke for oplysninger, som bruges til at sende dig markedsføring med dit samtykke.

Dine rettigheder som registreret

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilke typer af oplysninger vi i givet fald udveksler på baggrund af dit samtykke, til hvilke selskaber og/eller personer udvekslingen kan ske, og til hvilke formål. Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Henvendelse kan rettes til: Alm. Brand A/S, Direktions-sekretariatet, Midtermolen 7, 2100 København Ø, der behandler sådanne henvendelser på vegne af de ovennævnte koncernselskaber.