Vi bygger på noget nyt - fortæl os, hvad du synes > Til beta.almbrand.dk
Vi bygger på noget nyt - fortæl os, hvad du synes
> Til beta.almbrand.dk

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Områdenavigation Om Alm. Brand

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Personoplysninger

Persondataloven

Når Alm. Brand registrerer oplysninger om dig, skal vi ifølge persondataloven orientere dig om

 • hvem der er dataansvarlig 
 • hvorfor vi behandler oplysninger om dig
 • hvem oplysningerne om dig kan videregives til og
 • hvordan du kan gøre indsigelse.

Lov om finansiel virksomhed

Ifølge lov om finansiel virksomhed må selskaberne i Alm. Brand Koncernen, som udgangspunkt, ikke udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, i forbindelse med rådgivning eller markedsføring af vores produkter over for dig. Udveksling af oplysningerne kræver dit samtykke. I forbindelse med administration må vi dog gerne udveksle dine oplysninger uden dit samtykke, med mindre det drejer sig om oplysninger om rent private forhold, eksempelvis helbredsmæssige forhold. Udveksling af disse oplysninger kræver også dit samtykke.

Dataansvarlig

Alm. Brand A/S er dataansvarlig.

Formål

Formålet med at behandle og udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, er at 

 • skabe et bedre grundlag for, at vi i Alm. Brand kan målrette vores finansielle rådgivning og markedsføring af vores produkter til dig og din husstand
 • give Alm. Brand mulighed for at udføre administrative opgaver som f.eks. at beregne din husstands samlede rabat.

Hvis alle selskaber i Alm. Brand Koncernen ikke har adgang til de nødvendige kundeoplysninger, kan konsekvensen være, at vores rådgivning af dig og din husstand ikke bliver fyldestgørende.

Med dit samtykke til at anvende og videregive de oplysninger, vi har registreret om dig, giver du Alm. Brand Koncernen mulighed for f.eks. at tilbyde dig og din husstand særlige rabatter, serviceaftaler og finansieringstilbud. Vi anvender også dine oplysninger til at rådgive dig på det finansielle område og markedsføre relaterede produkter fra Alm. Brand Koncernen. På almbrand.dk/samarbejdspartnere kan du se en ajourført liste med vores samarbejdspartnere

Ønsker du ikke denne anvendelse af dine oplysninger, kan du meddele det til Alm. Brand telefonisk, pr. brev eller mail.

Hvilke oplysninger drejer det sig om?

Det er disse grupper af kundeoplysninger, vi har brug for at registrere og videregive til brug for administration, kunderådgivning og markedsføring:

 • Stamdata, f.eks. dit navn, adresse, forsikrings- og engagementsoversigt, ejendomstype- og størrelse.
 • Produktdata, f.eks. din forsikringspræmie, betalingsforløb og betalingstermin, betalingsoverførselsaftaler, saldo- og posteringsoplysninger.
 • Tegnings- og engagementsoplysninger, f.eks. din kundebetjener eller assurandør.
 • Behovsdata, f.eks. dine ønsker omkring pension, livsforsikring osv.
 • Særlige oplysninger, f.eks. dit skadesforløb, betalingshistorik og eventuelle restancer.

Afhængigt af hvilke forsikringer eller finansielle produkter du har, kan oplysningerne enten være givet af dig eller kan være indhentet af Alm. Brand i overensstemmelse med lovgivningen (f.eks. fra Det Centrale Personregister).

Hvem kan vi videregive dine oplysninger til?

Vi kan videregive dine oplysninger til:

 • Andre myndige medlemmer af din husstand, der, som dig, har underskrevet en Serviceaftale. 
 • Selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand A/S, Alm. Brand Forsikring A/S, Alm. Brand Bank A/S, Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, Alm. Brand Leasing A/S og Alm. Brand Formue A/S.
 • Vores samarbejdspartnere (bl.a. Alm. Brand Invest, SOS International A/S, Totalkredit A/S og Verisure A/S). På almbrand.dk/samarbejdspartnere kan du se en ajourført liste med alle vores samarbejdspartnere.  

Hvis du misligholder dine betalingsforpligtelser over for Alm. Brand, har vi mulighed for at oplyse dette til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de gældende regler.

Pligt til videregivelse af oplysninger til tredjemand

Alm. Brand videregiver oplysninger til tredjemand, når vi er retligt forpligtede til det. Det kan f.eks. dreje sig om videregivelse til Centralregistret for Motorkøretøjer eller skattemyndighederne.

Orientering og indsigtsret

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilke typer af oplysninger vi videregiver på baggrund af dit samtykke, til hvilke selskaber og/eller personer videregivelsen kan ske og hvorfor. Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger.

Henvendelse kan rettes til: Alm. Brand A/S, Direktionssekretariatet, Midtermolen 7, 2100 København Ø