Vi bygger på noget nyt - fortæl os, hvad du synes > Til beta.almbrand.dk
Vi bygger på noget nyt - fortæl os, hvad du synes
> Til beta.almbrand.dk

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Områdenavigation Privat

Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies

Rejseforsikring
Rejs verden rundt - vi forsikrer dig til en billig pris

Fordele ved vores Rejseforsikring:

 • Gælder for alle i husstanden og dækker på ferierejser op til 60 dage i Europa eller hele verden.
 • Dækker feriekompensation og afbestilling i forbindelse med ferierejser i Danmark ved minimum tre overnatninger.
 • Dækker alle nødvendige udgifter til lægebehandling og hospitalsindlæggelse i forbindelse med akut sygdom under din rejse.
 • Dækker også på skirejser.
 • Dækker hjemtransport, hvis du bliver alvorligt syg på ferierejsen. 
 • Dækker erstatning for ødelagt rejse, eller hvis enkelte døgn på din rejse bliver ødelagt pga. sygdom.
 • Dækker nødvendige erstatningskøb ved bagage- og transportforsinkelse.
 • Du får kompensation for billetter, som du pga. sygdom ikke får brugt - eksempelvis billetter til koncerter og sportsarrangementer. 
 • Du kan udvide med afbestillingsforsikring og udvidet skiferiedækning.

 

Bestil rejseforsikring  

Tag det blå EU-sygesikringskort med på rejsen
I stedet for det gule sygesikringskort skal du efter den 1. august 2014 medbringe det blå EU-sygesikringskort på ferier, også selvom om du har en rejseforsikring hos os.

Læs mere om det blå sygesikringskort og bestil det på borger.dk

  

Medicinsk forhåndsvurdering ved sygdom

Rejseforsikringen dækker ikke kroniske sygdomme og andre sygdomme, du kendte til før afrejse. Dog er du dækket, hvis du ikke med rimelighed kunne forvente, at sygdommen ville medføre behov for behandling under dit udlandsophold.

Læs mere om medicinsk forhåndsvurdering

Har du Rejseforsikring? Husk forsikringskortet

Tag forsikringskortet med på rejsen, så har du altid de nødvendige oplysninger ved hånden, hvis du får brug for hjælp eller behandling, når du er ude at rejse.

Læs mere om forsikringskortet – Rejse

Betingelser - Rejseforsikring

 

Hvordan er du dækket ved sygdom og tilskadekomst på rejser i Europa?

 

Før 1. august 2014 

 

Efter 1. august 2014

Det blå EU-sygesikringskort

Dækningen på det blå EU-sygesikringskort er uændret efter 1. august 2014.

Kortet dækker dig i EU-landene, Liechtenstein, Norge, Island og Schweiz på lige fod med borgerne i det land, du rejser i. Vær opmærksom på, at reglerne varierer meget fra land til land, og mange steder er der en vis egenbetaling.

Du skal også være indstillet på at lægge ud, og det kan tage flere måneder, før du får refunderet dine udgifter helt eller delvist. 

Vi anbefaler, at du altid medbringer det blå kort, da du kan blive bedt om at vise det, selv om du har en rejseforsikring.

Det gule sygesikringskort (sundhedskort)

 • Lægebehandling og hospitalsindlæggelse ved sygdom og tilskadekomst i EU-landene, Liechtenstein, Norge, Island og Schweiz.  
 • Hjemtransport ved sygdom og dødsfald i Grønland og på Færøerne.
 • Offentlig alarmcentral i Danmark.

Det gule sygesikringskort (Sundhedskort)

 • Ingen dækning i udlandet.

Alm. Brands Rejseforsikring

 • Lægebehandling og hjemtransport i det omfang, du ikke er dækket af den offentlige rejsesygesikring.
 • Alarmcentral i Danmark, hvor du kan få hjælp døgnet rundt.
 

Alm. Brands Rejseforsikring

 • Lægebehandling og hospitalsindlæggelse ved akut sygdom og tilskadekomst, dvs. udgifter som før var dækket af den offentlige rejsesygesikring.
 • Hjemtransport ved sygdom og dødsfald.
 • Alarmcentral i Danmark, hvor du kan få hjælp døgnet rundt.
   

 

 

Grunddækning - Rejseforsikring

 

Sygdom, død og tilskadekomst

Sygdomsudgifter pådraget under rejsen

Dkkes Vis mere

I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst dækkes sygeudgifter.

Syge- og hjemtransport

Dkkes Vis mere

Udgifter til syge- og hjemtransport dækkes ved akut sygdom, alvorlig tilskadekomst eller død.

Tilkaldelse af familie og ledsagelse

Dkkes Vis mere

Ved akut sygdom, død eller alvorlig tilskadekomst dækkes udgifter til ud- og hjemrejse for to pårørende, der tilkaldes for at kunne ledsage den syge.

Hjemkaldelse

Dkkes Vis mere

Ved pludselig opstået alvorlig sygdom i familien dækker vi rimelige udgifter til din hjemrejse.

Erstatningsrejse

Dkkes Vis mere

Dækker erstatningsrejse pga. alvorlig sygdom, der varer mindst halvdelen af ferien. Dækker også hvis du er nødt til at rejse hjem pga. akut sygdom hos dig selv eller din familie i Danmark i første halvdel af ferien.

Kompensation for ødelagt rejsedøgn

Dkkes Vis mere

Du får dagskompensation, hvis du indlægges på hospital eller skal transporteres hjem pga. akut sygdom eller tilskadekomst. Det gælder også, hvis du ordineres ro eller hvile.

Bagage

Bagageforsinkelse

Dkkes Vis mere

Ankommer din bagage mere end fem timer senere end dig, får du erstatning til dækning af nødvendige indkøb – op til 4000 kr. pr. person (Maks. 1000 kr. pr. døgn) Er der kun tale om toiletartikler eller lignende dækkes med maks. 1000 kr. for alle forsikrede personer.

Tyveri og ødelæggelse

Dkkes ikke Vis mere

Bliver din bagage stjålet eller ødelagt, dækkes det ikke af din rejseforsikring, men er dækket af din Indboforsikring

Forsinkelse

Forsinket fremmøde

Dkkes Vis mere

Ved forsinket fremmøde dækker forsikringen nødvendige ekstra udgifter til transport og mad.

Transportforsinkelse

Dkkes Vis mere

Er rejsebureauets transport forsinket mere end seks timer, dækkes ekstraudgifter ud over, hvad rejsebureauet yder som erstatning.

Overfaldsdækning

Overfald

Dkkes Vis mere

Ved overfald der medfører personskade dækker forsikringen med det beløb, som du ville kunne få i erstatning ved overfald i Danmark.

Beruselse

Dkkes ikke Vis mere

Er beruselse en væsentlig medvirkende del af årsagen til skaden, er du ikke dækket af forsikringen.

Ferieboligsikring

Sikring af et sted at bo

Dkkes Vis mere

Bliver din feriebolig ubeboelig pga. brand- eller vandskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer, vil du få dækket dine udgifter til en anden feriebolig eller hotelophold.

Privatansvar

Skade på ting og personer

Dkkes Vis mere

Dækker skader du laver i udlandet på ting, inventar og bygningsdele i din feriebolig. Ved personskade er du dækket af din Indboforsikring.

Sikkerhedsstillelse

Økonomisk hjælp til juridisk bistand

Dkkes Vis mere

Ud over den retshjælp du har krav på via din Familieforsikring, kan du eksempelvis også få hjælp til advokatomkostninger i forbindelse med eventuelle krav, der rejses mod dig af lokale myndigheder.

Evakuering

Hjemrejse

Dkkes Vis mere

Vurderes det af Udenrigsministeriet eller Alm. Brand at rejsende skal evakueres, er udgifterne hertil dækket af forsikringen.

Ufrivilligt ophold

Tilbageholdelse på feriestedet

Dkkes Vis mere

Dækker udgifter til ophold, hvis du bliver tilbageholdt af myndighederne pga. krig eller risiko for krig.

Rejseforsikringen dækker også forsinket fremmøde, transportforsinkelse, overfald, ferieboligsikring, privatansvar, sikkerhedsstillelse/kaution og evakuering og ufrivilligt ophold.

 

Medicinsk forhåndsvurdering ved kritisk sygdom
Rejseforsikringen dækker ikke kroniske sygdomme og andre sygdomme, du kendte til før afrejse. Dog er du dækket, hvis du ikke med rimelighed kunne forvente, at sygdommen ville medføre behov for behandling under dit udlandsophold.

Læs mere om medicinsk forhåndsvurdering
 

Ekstra dækninger (valgfri) - Rejseforsikring

 

Skirejsetillæg

Skader på ski

Dkkes Vis mere

Du er særligt dækket med et skirejsetillæg for ødelagt rejsedøgn eller erstatningsrejse, hvis du kommer til skade, når du står på ski.

Du kan også få refunderet udgifter til skiaktiviteter og skiudstyr med op til 2.500 kr.

Afbestilling

Afbestillingsforsikring

Dkkes Vis mere

Med en afbestillingsforsikring dækker vi for mistet betaling for rejsen, hvis det ikke er muligt at rejse pga. sygdom eller tilskadekomst blandt rejsedeltagerne eller den nærmeste familie.