Privat | Erhverv

Konkurrencevilkår - survey

 • Denne konkurrence ("Konkurrencen") udbydes af Alm. Brand Forsikring A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø, telefonnummer +45 35 47 47 47 på egne vegne og på vegne af koncernselskabet Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S og Alm. Brand Leasing A/S.
 • Konkurrencen finder sted i perioden fra den 9/6-2020 til og med den 11/1-2021 ("Konkurrenceperioden").
 • Man deltager i Konkurrencen ved at udfylde tilsendt spørgeskema, og deltagelse i Konkurrencen sker automatisk ved at indsende besvarelsen ved at trykke på send-knappen.
 • Kvalificerede deltagere i Konkurrencen: Kunder i Alm. Brand Forsikring A/S og Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, som har fået tilsendt spørgeskemaet. (Deltagere). Ansatte i Alm. Brand Koncernens selskaber kan ikke deltage i Konkurrencen.
 • Konkurrencen består af 1 lodtrækning med 5 præmier. Lodtrækningen af præmien vil finde sted den 12/1-2021.
 • Præmien består af 5 gavekort af 299 kr. per stk. til Nordisk Film biografer.
 • Alle deltagere, der indsender de udbedte svar jf. ovenfor pkt. 3, kommer i betragtning til lodtrækningen. Deltagerne kan kun deltage en gang i lodtrækningen.
 • Præmien kan ikke ombyttes til penge. Kan en præmie ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er uden for Alm. Brands' kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.
 • Vinderen orienteres via email inden for 1 dag efter lodtrækningen. Diskvalificeres en vinder, eller kan vinderen ikke kontaktes, forbeholder Alm. Brand sig retten til at udpege en anden vinder.
 • Navnet på vinderen af Konkurrencen offentliggøres på Alm. Brands hjemmeside almbrand.dk
 • Ved deltagelse i Konkurrencen tiltræder deltageren nærværende vilkår og betingelser.
 • Skatter og afgifter vedrørende præmien betales af Alm. Brand Forsikring A/S.
 • Alm. Brand Forsikring A/S, Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S og Alm. Brand Leasing A/S indsamler og behandler dine personoplysninger, herunder afgivne svar. Du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Du kan kontakte Alm. Brand Forsikring A/S om dette.
 • Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks Domstole.
 • Alm. Brand Forsikring A/S forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere, tilbagetrække eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil, samt til på ethvert tidspunkt at ekskludere deltagere, som ikke overholder disse vilkår og betingelser vedrørende Konkurrencen.