Privat | Erhverv

Forebyg skade ved afbrænding


Afbrænding skal altid foretages i overensstemmelse med gældende love og regler. Læs mere om reglerne, der hjælper til at mindske uheld ved afbrænding.  

Hvilke regler skal overholdes ved afbrænding?

  • Afbrænding af papiraffald såsom sække, afdækningplast og lignende er ikke tilladt. Følg altid de kommunale afbrændingsregler
  • Anden afbrænding af f.eks. halm skal ske under opsyn. Vær opmærksom på, at afbrændingen sker i en forsvarlig afstand fra bygninger, og at afbrændingen ikke finder sted, hvis der er stærk blæst. 
  • Afbrænding af ukrudt kræver ekstra opmærksomhed og besigtigelse efter arbejdets udførelse