Privat | Erhverv

Brandsikkerhed


Få gode råd til, hvordan du højner den generelle brandsikkerhed i din virksomhed. 

Det kan du selv gøre

 • Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker.
 • Hold flugtveje og nødudgange frie.
 • Sørg for fri og nem adgang til brandslukningsmateriel.
 • Gennemfør egne beredskabskurser og beredskabsøvelser.
 • Instruér løbende medarbejderne i flugtveje, brandslukningsudstyr og det fælles opsamlingspunkt, hvis uheldet skulle være ude.
 • Kontrollér at virksomhedens brandsektionering fungerer optimalt, at huller ved rør og ventilation er tætnet, og at branddøre lukker tæt.
 • Tillad ikke uautoriserede ryge- og pauserum.

AB_ikon_skade.svg
Det kan du bruge fagfolk til

Du kan optimere brandsikkerheden ved at få installeret:

 • Brandalarmer - en brandalarm sikrer, at personale og et evt. redningsberedskab alarmeres, hvis der opstår brand.
 • ABDL-anlæg - døre i brandadskillelser skal holdes lukket. De kan derfor forsynes med et ABDL-anlæg (Automatisk Brand Dørs Lukning), som sørger for, at dørene lukker automatisk ved brand.
 • Brandventilationssystem - herved ventileres røg og varme ud af det lokale, hvor det brænder. Dette begrænser risikoen for bl.a. røggaseksplosion.
 • Rumslukningsanlæg -et slukningsanlæg slukker brand i lukkede rum med vand, skum eller inert gas.
 • Sprinkleranlæg - slukker eller kontrollerer en brand med vand, til beredskabet når frem.
 • Brandsektionering - opdeler ejendommen i flere brandsektioner og forhindrer spredning af en evt. brand. 

Desuden er det en god ide at få en ekspert til:

 • Jævnligt at kontrollere om brandalarmer og brandslukningsudstyr virker.