Privat | Erhverv

El-termografering


Ved at investere i el-termografering kan du gøre dit for at undgå mange af de brandskader, der skyldes fejl i de elektriske installationer.

Hvad er el-termografering?

El-termografering er en infrarød optagelse med et varmefølsomt kamera, som afslører mangler ved de elektriske forbindelser.

Når du får foretaget en el-termografering, bliver el-installationernes tilstand og generelle sikkerhed tjekket. Du bliver gjort opmærksom på overbelastninger og dårlige eller defekte komponenter, som du efterfølgende kan få rettet op på, inden de udvikler sig til kortslutning, driftsstop eller i værste fald brand.

 

Hvorfor er el-termografering en god idé?

El-termografering er et vigtigt værktøj til at forebygge brandskader som følge af fejl i el-installationer. El-termografering er en velafprøvet og enkel teknik og er derfor en god investering i forhold til de værdier, du kan redde, og de gener du undgår.

Fordele ved el-termografering

  • Begyndende el-skader bliver synliggjort
  • Risikoen for generende og dyre driftsstop minimeres
  • Brandrisikoen og tilknyttede følger nedsættes
  • Der er penge at spare på el-regningen, hvis du udbedrer de angivne fejl
  • Det koster ofte ikke mere end et akut besøg af en el-installatør en søndag aften.

Efter el-termografering

Vi anbefaler, at du får el-termograferet el-forsyningstavler og el-styretavler. 

 

Når din ejendom er blevet el-termograferet, vil du modtage en rapport, som viser de el-installationer, der er blevet termograferet.

 

I rapporten kan du se, om der er fejl i installationerne, som kræver udbedring. Med rapporten i hånden er det derfor let for din lokale el-installatør at identificere eventuelle mangler og fejl ved din ejendoms el-installationer.

 

AB_ikon_vidsteDu.svg
Fakta om el-brande

  • Der er 3900 estimerede el-brande om året i Danmark. 
  • 8-12 personer omkommer årligt som følge af el-brande. 
  • 40 % af el-brandene skyldes fejl i el-installationerne.

Varmeudvikling og kortslutning i el-tavler kan f.eks. være forårsaget af lyn, slid eller fejlmontering og er ofte en af årsagerne til brand.

Sikkerhedsstyrelsen registrerer alle el-brande i Danmark og fører statistik med, hvordan de opstår. Styrelsen vurderer, at 2/3 af alle el-brande kunne være undgået, hvis der havde været foretaget en el-termografering, og de viste fejl var blevet udbedret.