Privat | Erhverv

Forebyg skade i din elektronik


Få gode råd til, hvordan du forebygger skader i din elektronik. 

Det kan du selv gøre

  • Hold altid elektroniske varmeapparater og motorer indkapslet, rengjort og fri for støv og spindelvæv
  • Sluk for elektroniske apparater som kaffemaskiner, pc'ere og timere på TV-udstyr, når I forlader arbejdspladsen. Anvend evt. tænd- og sluktimere
  • Hold brandbart materiale væk fra el-tavler og el-installationer
  • Sørg for at der er en god ventilation omkring el-drevne trucks og lignende, samt deres ladestation. Under opladningen dannes eksplosionsfarlige gasser, og laderen skal derfor monteres på et ubrændbart underlag og beskyttes mod påkørsel. Ladestationer skal indrettes i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 21.
    Læs mere her

Håndværker_Ikoner_Elsporing.svg
Det kan du bruge fagfolk til

  • Få jævnligt foretaget et el-eftersyn for at sikre, at kabler, ledninger og installationer er intakte. Du kan envidere benytte dig af termografering, som er en nem og billig metode til at afsløre løse forbindelser, overbelastning samt ulige belastninger i el-installationer
  • Forsyn opstillede maskiner med en fast el-installation
  • Få installeret en god transcientbeskyttelse, som beskytter hovedtavler, computere, elektroniske styreenheder samt ventilationsanlæg mod lyn- og overspændinger.