Privat | Erhverv

Pas på dit fyringsanlæg


Hvis du har et fyr eller et fyrerum, er der nogle regler, du skal overholde for at undgå brand. Læs mere om reglerne, og få gode råd til, hvordan du forebygger uheld. 

Fyr og fyrrerum skal leve op til Brandteknisk Vejledning nr. 22 ved halmfyringsanlæg. 

Læs mere hos Brand og Sikring


Ved biobrændselsanlæg skal fyr og fyrrerum leve op til Brandteknisk Vejledning nr. 32.

Læs mere hos Brand og Sikring

 

 

Det kan du selv gøre

  • Letantændeligt materiale og brandfarlige væsker må ikke opbevares i fyrrummet.
  • Hold fyrrummet ryddeligt og gulvet fri for spildt brændsel, støv og affald.
  • Sod- og askeudtagning skal foregå i ubrændbare beholdere f.eks. en ståltrillebør. Sluk gløderne med vand og kør det direkte videre til et sikkert opbevaringssted i det fri.

Det kan du bruge fagfolk til 

  • En regelmæssig rensning og kontrol af dit fyr. Vi anbefaler et årligt eftersyn.
  • Monter en vandhane med en lettilgængelig vandslange eller en pulverslukker i fyrrummet.