Privat | Erhverv

Pas på dine motorkøretøjer


Få gode råd til, hvordan du beskytter dine motorkøretøjer mod brandulykker. 

Det kan du selv gøre

  • Vær opmærksom på gnister og varme udstødningsrør fra motorkøretøjer som eksempelvis traktorer og bobcats.
  • Parkér ikke varme motorkøretøjer i nærheden af halm eller andet let antændeligt materiale.
  • Kontrollér steder hvor der kan være risiko for, at gnister og varme udstødningsrør kan sætte ild til let antændeligt materiale.
  • Hold motorkøretøjer rene for støv og olie. Særligt omkring batterier.

Det kan du bruge fagfolk til

  • Installering af en hovedafbryder som automatisk afbryder det elektriske system, når du slår tændingen i traktoren eller maskinen fra. En hovedafbryder kan afværge skader, der skyldes kortslutning.