Privat | Erhverv

Gode råd til varmt arbejde


Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan f.eks. være i forbindelse med tagdækning, svejsning, skærebrænding og andet varmeudviklende værktøj. 

Særligt fokus på varmt arbejde

Hvert år er "varmt arbejde" som eksempelvis svejsning, vinkelslibning og skærebrænding årsag til mange skader og de største millionbrande.

 

De håndværkere, der anvender risikobetonede arbejdsredskaber, udviser ikke altid den fornødne forsigtighed. I Alm. Brand har vi derfor besluttet at sætte særligt fokus på dette område for at forebygge brandskader. Det sker ved at have særlige risikobestemmelser for varmt arbejde på tings- og erhvervsansvarsforsikringer. 

 

Reglerne for varmt arbejde for både tings- og erhvervsansvarsforsikringer er bygget op om to krav. I skal:

 • Udfylde en aftaleblanket
 • Uddanne håndværkeren og brandvagtfunktionen

Både den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker skal underskrive aftaleblanketten.

Hent aftaleblanket

branche_ikon_elektriker.svg
Gode råd

 • Undgå varmt arbejde i nærheden af halm, brandfarlige væsker eller andet let antændeligt materiale. Hvis arbejdet skal foregå dér, så sørg for at afskærme eller afdække med f.eks. mineraluld eller en svært antændelig presenning.
 • Sørg for at arbejdsstedet er ryddet og frit for støv.
 • Kontrollér det sted, hvor varmt arbejde er udført. Dette minimerer brandrisikoen.
 • Lad en medarbejder stå brandvagt. Personen kan undersøge, om der er tilløb til brand både under og minimum 1 time efter arbejdets udførelse.
 • Flyt alle brandbare materialer minimum 10 meter væk fra dér, hvor det varme arbejde udføres.
 • Beskyt og sørg for at tætne huller og revner ved f.eks. rørgennemføring eller andet brandbart materiale.
 • Sørg for at have brandslukningsmateriale i nærheden.
 • Uddan medarbejdere, som udfører varmt arbejde.

Brandvagtfunktion

Husk, at varmt arbejde altid skal udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 10. Læs mere hos Brand og Sikring

 

Vi stiller krav om en særskilt og selvstændig brandvagtsfunktion, når I udfører varmt arbejde på og ved bygninger og oplag og lignende. Vi kræver opsyn af en brandvagt - særskilt og selvstændig brandvagtsfunktion som beskrevet i DBI-vejledning 10, del 1+2 – når der forekommer varmt arbejde på og ved bygninger og oplag som fx:
 • Fredede og bevaringsværdige bygninger og lignende
 • Bygninger, der indeholder brandbar isolering, brandbare sandwichpaneler og brandbare konstruktioner i tag, dæk og/eller i vægge
 • Højlagre, lagerhoteller og lignende
 • Kraftværker, varmeværker og lignende
 • Oplag af biobrændsel, halm, træ, plast, affald og lignende
 • Oplag af brandfarlige væsker, brandbare væsker, trykflasker og lignende
 • Særlige høje driftstabs- og løsøresummer og lignende
 • Andre sammenlignelige eller tilsvarende risici med tab af store værdier

Det er et krav, at brandvagten skal være tilstede fra start til mindst 60 minutter efter arbejdets ophør. Ved varmt arbejde i fredede og bevaringsværdige bygninger og lignende er kravet dog, at brandvagten skal være til stede fra start til 120 minutter efter arbejdets ophør. 

 

Læs mere om varmt arbejde hos F&P