Alm. Brand og Codan er nu samlet i én koncern. Lige nu og her er alt, som det plejer for dig som kunde. Se spørgsmål og svar

Privat | Erhverv

Gode råd til varmt arbejde


Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan f.eks. være i forbindelse med tagdækning, svejsning, skærebrænding og andet varmeudviklende værktøj. 

Før skaden sker

Husk, at varmt arbejde altid skal udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 10.

Læs mere hos Brand og Sikring

 

Andre gode råd

  • Undgå varmt arbejde i nærheden af halm, brandfarlige væsker eller andet let antændeligt materiale. Hvis arbejdet skal foregå dér, så sørg for at afskærme eller afdække med f.eks. mineraluld eller en svært antændelig presenning.
  • Sørg for at arbejdsstedet er ryddet og frit for støv.
  • Kontrollér det sted, hvor varmt arbejde er udført. Dette minimerer brandrisikoen.
  • Lad en medarbejder stå brandvagt. Personen kan undersøge, om der er tilløb til brand både under og minimum 1 time efter arbejdets udførelse.
  • Flyt alle brandbare materialer minimum 10 meter væk fra dér, hvor det varme arbejde udføres.
  • Beskyt og sørg for at tætne huller og revner ved f.eks. rørgennemføring eller andet brandbart materiale.
  • Sørg for at have brandslukningsmateriale i nærheden.
  • Uddan medarbejdere som udfører varmt arbejde.

Går du med planer om få udført eller udføre varmt arbejde, anbefaler vi, at du udfylder en aftaleblanket. Med aftaleblanketten sikrer du, at regler og sikkerhedsforanstaltninger for udførelse af varmt arbejde overholdes og gennemføres.

Hent aftaleblanket