Privat | Erhverv

Forebyg tyveri


Få gode råd til, hvordan du forebygger tyveri i din virksomhed.

Det kan du selv gøre

 • Sørg for at virksomhedens tyverisikring virker og lever op til sikringskravene i virksomhedens løsørepolice.
 • Gør det svært for uvedkommende at få adgang til virksomheden. Opsæt ekstrasikring som f.eks. gitter for vinduerne og forstærkning af døre.
 • Døre og vinduer skal aflåses, og tyverialarmen skal tilkobles, når sidste person forlader virksomheden.
 • Udlevér kun nøgler til betroede medarbejdere i virksomheden.
 • Sørg for at let omsættelige genstande som f.eks. værktøj er mærket med synlig indgravering.
 • Flyt eller afskærm virksomhedens attraktive og tyvetækkelige værdier, så de ikke er synlige udefra.
 • Installér udvendig belysning såsom projektørlys, der tænder automatisk ved bevægelse.
 • Ryd op omkring virksomheden og fjern bevoksning, så tyve ikke kan arbejde ubemærket.
 • Sørg for at sikre virksomhedens it-udstyr ved at fastmontere pc-udstyr og servere samt låse bærbart pc-udstyr inde, når det ikke bruges.

 

 

Det kan du bruge fagfolk til

 • Anvend udelukkende installatørvirksomheder, der er godkendt af Forsikring og Pension (F&P).
 • Mekanisk sikring som låseenheder, gittersikring, jern- og finérplader, sikringsskab og sikringsdør m.m.
 • Installering af et indbrudsalarmanlæg (AIA) som automatisk registrerer indtrængen eller forsøg herpå.
 • Et tågesikringsanlæg som automatisk udsender et lugtfrit og ufarligt tågeslør.
 • Installering af et adgangskontrolsystem, der har til formål at kontrollere adgangen til et fysisk afgrænset område.
 • At anvende elektroniske søge- og genfindingssystemer som GPS til sporing af stjålne køretøjer m.v.

 

Sikringsniveauet skal passe til risikoen

For at du kan være sikker på at få ertstatning, hvis du har indbrud i din virksomhed, skal sikringsniveauet passe til risikoen. Læs gode råd om indbrudssikring på stopindbrud.dk

Hvis uheldet er ude

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis der har været indbrud i din virksomhed. 

 • 1

  Rør ikke ved noget

  Rør ikke ved opbrudte døre, vinduer og andre flader, som tyven sandsynligvis har været i kontakt med, indtil politiet har haft mulighed for at sikre sig spor.

 • 2

  Anmeld tyveriet

  Anmeld tyveriet til politiet og os.

 • 3

  Afluk stedet

  Efter politiet har undersøgt gerningsstedet, skal ødelagte og opbrudte døre, vinduer eller porte forsvarligt tildækkes.

 • 4

  Få et overblik

  Lav en liste over de stjålne genstande. Tilføj så mange oplysninger som muligt - f.eks. serie- eller registreringsnumre, indgraveringer, mærkninger osv. Send opgørelsen over de stjålne genstande og en kvittering på politianmeldelsen til Alm. Brand. Vi skal bruge oplysningerne i skadesbehandlingen. 

 • 5

  Forebyg nye indbrud

  Reetabler virksomhedens indbrudsalarmanlæg. Tænk over, hvordan tyvene er kommet ind. Ved et vellykket indbrud er der stor sandsynlighed for, at tyvene kommer igen, når virksomheden har genanskaffet det stjålne løsøre. Overvej derfor, hvordan tyverisikringen af virksomheden kan forbedres.