Privat | Erhverv

Skybrud


Skybrud kan gøre stor skade på din virksomhed og dine ting. Læs mere om, hvordan du kan forebygge vandskader med vores gode råd. 

Det kan du selv gøre

 • Hold tagrender, nedløb, afløb og lignende renset og fri for blade og affald.
 • Sørg for at dræn og kloakker er renset.
 • Hæv genstande fra kældergulvet. Varelageret skal stå på et stabilt og ikke-vandsugende underlag i en tilpas højde over kældergulvet, så der ikke er risiko for vandskade.
 • Luk vinduer, især tag- og kældervinduer.
 • Sørg for at udbedre utætheder hvor vandet kan trænge ind som f.eks. revner i kældervægge.
 • Hav en beredskabsplan parat, så medarbejderne præcis ved, hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude.
 • Overvej ikke-vandsugende gulvbelægning i kælderen.
 • Flisebelægning kan bedre tåle vand end tæpper og træbelægning.

Det kan du bruge fagfolk til 

 • Sørg evt. for, at terrænet har fald væk fra bygningen.
 • For at forhindre at vandet kommer op igennem gulvafløbet, kan man installere et højvandslukke eller tilbageløbsstop i kloakken. Hvis virksomheden har en pumpebrønd, kan det være en fordel at få installeret en ekstra pumpe i brønden.
 • For at forhindre at vandet trænger ind gennem fundamentet, kan man etablere et omfangsdræn, som dræner vand væk fra bygningen.

Hvis uheldet er ude

Hvis der har været skybrud, og vandet trænger ind, får du her en række gode råd til, hvad du kan gøre for at undgå de værste vandskader. 

 • 1

  Red dine ting

  Er vandet trængt ind, skal du sørge for at redde løsøre og inventar, hvis det er forsvarligt. Sørg for at pumpe vandet væk, eller kontakt fagfolk, der kan hjælpe dig. 

 • 2

  Fjern tæpper, linoleum m.v fra gulvene

  Når vandet er væk, kan du fjerne fugten med en affugter.

 • 3

  Luft ud og varm op

  Jo hurtigere du får tørret rum og løs, desto mindre bliver risikoen for følgeskader. Husk dog at aflåse døre og lukke vinduer, når du forlader bygningen. 

Flyt_forsikring_Sygdom.svg
Råd til at undgå smittefare

 • Undgå kontakt til vand, der kan være smittefyldt
 • Brug gummihandsker og gummistøvler
 • Vask hænder og tøj, der har været i forbindelse med bakteriefyldt kloakvand
 • Desinficer eventuelt rummet og inventar med desinfektions- og lugtfjerningsmiddel