Privat | Erhverv

Snetryk


Nogle bygninger kan være mere udsatte for snetryksskader end andre. Få gode råd til, hvordan du kan forebygge og begrænse skader, der sker pga. tryk fra sne. 

Det kan du selv gøre

Vær særlig opmærksom, hvis du har en bygning med trækonstruktioner og store spænd på over 10 meter eller stål- og stålramme konstruktioner. Og husk, at hvis mennesker eller dyr er i fare i tilfælde af at taget kollapser, skal du altid kontakte det kommunale beredskab. 

 • Ryd sne fra taget på en sikker måde og helst fra jorden. Hvis snerydning skal ske fra tagfladen, skal du tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Vær opmærksom på, hvordan sneen fordeler sig og ryd sneen jævnt, så der ikke opstår skæv belastning af konstruktionen.
 • Undgå at lave render nede langs bygningens tagflade, når du rydder sneen fra taget, da dette kan sætte højere snelag i bevægelse. Sneen skal derfor ryddes i retningen fra top og ned mod bunden af taget.
 • Vær opmærksom på hvor sneen havner, når det ryddes ned fra taget. Afspær områderne.
 • Vær forsigtig med større maskiner eller skarpe værktøjer, der kan skade tagbelægningen. Lad hellere et mindre snelag ligge.
 • Vær opmærksom på særlige læforhold, hvor der er øget risiko for, at sneen ophober sig. Skotrender eller flader op mod sidebygninger, kan ikke nødvendigvis bære den ekstra snelast.
 • Vær forsigtig med at rydde isdannelser på taget, som opstår, når sneen smelter af varmen indefra, da rydning af is kan beskadige tagbelægningen.
 • Istapper ved tagkanterne skal fjernes, hvis der er fare for, at de kan falde ned og skade personer, som færdes tæt ved bygningen. Alternativt kan du afspærre området omkring bygningen.
 • Hold evt. afløb og render fri for sne og is, så smeltevandet kan løbe bort i tøvejr.
 • Vær opmærksom på faresignaler som nedbøjning eller lyd fra brud i konstruktionen.
 • Vær opmærksom på, at der kan være fare for, at sne styrter ned fra en højere bygning til lavere sidebygninger, som muligvis ikke kan bære den ekstra snelast. Understøt evt. taget med hjælpestolper.

 

Det kan du bruge fagfolk til 

 • Undersøg tagkonstruktionen udefra og indefra. Er der noget afvigende eller risiko for svigt i konstruktionerne, bør du kontakte en byggeteknisk rådgiver, som kan vurdere, om bygningen kan modstå lasten af store mængder sne.
 • Hvis der er tale om bygninger med bærende stålkonstruktioner, skal disse være sikret mod kipning (vridning) evt. ved indsvejsning af plade i flangerne (kroppen).
 • Sikre at alle træ- og stålafstivninger er på plads og forsvarlig fastgjort.
 • Sørg for at have en beredskabsplan som minimum indeholder følgende:

a. En tagplan som indikerer, hvor tagkonstruktionen har svage punkter som f.eks. taghætter og vinduer.
b. En plan over terrænet som viser, hvor man ikke kan komme til med tungt snerydningsgrej f.eks. pga. ledninger og kanaler i jorden.
c. En plan for hvordan sneen ryddes.

 

Få flere gode råd

Hent flere gode råd og præcis vejledning hos Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Er din bygning sikker?

Forebyg sneskader på haller og store tage