Privat | Erhverv

Storm


Få gode råd til, hvordan du forebygger stormskader. 

Det kan du selv gøre

 • Sørg for at løse genstande som f.eks. varer, skilte og paller kommer inden døre, så de ikke ligger frit og løst udenfor.
 • Luk og lås døre, porte og vinduer.
 • Fjern løstsiddende eller rådne træer og grene, da der er risiko for, at de vælter ned i bygninger. Har du store træer, der står tæt ved dit eller naboens hus, så overvej om de ikke burde fældes. Er de syge eller har de rådne eller løstsiddende grene, skal træet/grenen fjernes.
 • Sørg for at tagantenner, tagrender og nedløbsrør er fastgjort.
 • Murede galvtrekanter skal være sikkert fastgjort til tagkonstruktionen
 • Tjek, at der ikke er løse dele ved skorstene
 • Tjek om tagsten ligger som de skal og at der ikke er løse rygsten på tegl- og betontage – og at eventuel understrygning er intakt.
 • Fastgør løse tagplader/løse tagsten.
 • Læg en eventuel flagstang ned.

 

 

Det kan du bruge fagfolk til 

 • Du bør kontakte en rådgivende ingeniør, hvis du er i tvivl om, hvorvidt bygningen kan modstå kraftig storm.
 • Sørg for at taget er vedligeholdt både ind- og udvendigt. Tjek f.eks. at der ikke er løse tagsten og tagrygningssten samt at tagbeklædninger ikke har revner og at inddækninger er intakte og tætte.
 • Sørg for at udbedre evt. revner i murede gavle og læmure.

Hvis uheldet er ude

Hvis der er alvorlige skader på bygning, dyr eller mennesker, skal du altid kontakte det kommunale beredskab. Husk også altid at anmelde stormskader til dit forsikringsselskab.

 

 • Forsøg aldrig at begrænse skade under storm, hvis det medfører risiko for personskade.
 • Er der huller i taget, kan du afdække hullerne med en presenning. Derved forhindrer du yderligere skade, hvis det skulle begynde at regne eller sne.
 • Afdæk ituslåede vinduer, døre og lignende så snart det er muligt for at undgå tyveri, hærværk og indtrængende vand.
 • Fjern genstande, inventar og løsøre som kan blive våde eller stjålet.