Privat | Erhverv

Klager


Det er vigtigt for os, at vi lever op til vores kunders forventninger og at hver eneste kunde føler sig godt behandlet. Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået hos os, får du her et overblik over, hvilke muligheder du har for at klage. 

Vi ønsker tilfredse kunder

Vores mål er altid at give så reel og korrekt rådgivning som muligt. Det kan dog ikke undgås, at der indimellem er uenighed om, hvad du som kunde er berettiget til eller kan forvente. Det kan være på grund af en fejl, men skyldes som oftest misforståelser eller uklar kommunikation, selvom vi bestræber os på at informere klart og tydeligt.

 

Kontakt først servicecentret eller afdelingen
Hvis du som kunde ikke føler, du får, hvad der er aftalt, eller hvad du har krav på, skal du først kontakte den afdeling eller det servicecenter, som har behandlet din sag. På den måde kan vi få afklaret eventuelle misforståelser og sammen finde frem til en tilfredsstillende løsning.

 

Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, har du mulighed for at klage. Du finder kontaktinformation på de klageansvarlige i afsnittet herunder. 

Klagevejledning & kontakt

Hvis du vil klage, skal vi bede dig indsende din klage skriftligt. 

 

Det hjælper os med at finde din sag og behandle din klage hurtigt, hvis du oplyser:

  • Navn og enten kunde-, konto-, police- eller skadenummer
  • Hvad du klager over, og hvad du forventer af Alm. Brand og
  • Vedlægger en beskrivelse af sagen og evt. relevant dokumentation

Klageansvarlig for Alm. Brand Forsikring A/S
Kundeambassadør Vibeke Rønn
Midtermolen 7
2100 København Ø
Tlf: 20 49 84 73
E-mail: forsikring.klager@almbrand.dk
- eller klag online over forsikringsprodukter