Privat | Erhverv

Transport­forsikring


Mange ting kan gå galt under transport af varer. Ofte er flere aktører involveret, og en juridsk proces kan blive kompliceret. Med en Transportforsikring er din virksomheds forsikringsbehov afdækket – uanset, om der er tale om transport med fremmed transportør eller med virksomhedens egen bil.

Dine fordele

bil_USPikon.svg

Dækker transport
i egen bil og med
fremmed transportør

 

USP_icons_mønter.svg

Erstatning af 
varens værdi
ved uheld

 

papirflueben_USPikon.svg

Vi varetager
alt det
juridiske

 

Forsikringen dækker

Hvis du overlader dine varer til en fremmed transportør, har du ikke mulighed for at kontrollere, hvad der sker med varerne. Transportørens ansvar er ofte lov- og aftalemæssigt begrænset til et meget beskedent beløb i forhold til varernes værdi. Det er derfor vigtigt at tage de nødvendige forholdsregler, så din virksomheds varer er forsikret optimalt under transporten. Nedenfor finder du et eksempel.

Hvis skaden sker

Med en Transportforsikring hos os er dine varer forsikret til fulde forsikringsværdi under transporten. Hvis skaden sker, udbetaler vi varens værdi og overtager herefter kravet mod transportøren, speditøren og disses forsikringsselskaber. Det gælder, uanset hvor i verden de involverede parter bor. Du undgår at bruge tid, kræfter og økonomiske ressourcer på den komplicerede proces, en national/international transportjuridisk regres ofte er.

Om Incoterms 2020
Værd at vide

Om Incoterms 2020


Når sælger og køber indgår en handelsaftale vil Incoterms 2020 ofte indgå som en del af aftalegrundlaget. Incoterms 2020 regulerer bl.a. hvem af de to parter, der bærer risikoen for skader og tab under transporten.

 

Hent Incoterms 2020


Interesseret i en Transportforsikring?

Indtast dine oplysninger, så kontakter vi dig.

Er du kunde i Alm. Brand?