Privat | Erhverv

Kollektiv ulykkesforsikring


Med en Kollektiv ulykkesforsikring kan du sikre dine medarbejdere ud over, hvad den lovpligtige arbejdsskadeforsikring giver i erstatning. 

Forsikringen dækker

Forsikringen omfatter ulykkestilfælde for de personer, der er nævnt i policen. Forsikringen dækker:

  • Varigt mén - dækker, hvis du skulle få et varigt mén på mere end 5%

Du kan lave følgende tilkøb:

  • Dødsfald - erstatning til dine efterladte i forbindelse med dødsfald 
  • Tandskade

Hvis du vil forsikre alle dine medarbejdere eller bare en eller flere grupper af medarbejdere i virksomheden - dog minimum 5 - kan de med fordel blive forsikret på én og samme police.

 

Du får fuldt fradrag

Som arbejdsgiver har du fuldt fradrag for præmien efter Statsskattelovens § 6 a.

 

Præmien er ikke skattepligtig for dine medarbejdere, hvis dækningssummerne ikke overstiger 500.000 kr. ved død og 500.000 kr. ved invaliditet.

 

Andels- eller ejerboligforeninger kan forsikre medlemmerne, når de arbejder for foreningen - for eksempel i forbindelse med arbejdsweekender.

 

Produktinformation om Kollektiv ulykkesforsikring (IPID)

Interesseret i en Kollektiv ulykkesforsikring?

Indtast dine oplysninger, så kontakter vi dig.