Privat | Erhverv

Bygnings­forsikring


Med en Bygningsforsikring kan du forsikre din virksomheds ejendomme, uanset om du har en erhvervs-, landbrugs- eller beboelsesejendom. Vælg vores samlede pakke med en god, bred dækning, og tilpas eventuelt forsikringen med vores særlige dækninger til netop din bygningstype. 

Dine fordele

thumbsup_USPikon.svg

 

En samlet løsning


Vi har sammensat en samlet pakke med den løsning, flest vælger

papirflueben_USPikon.svg

Særlige tilvalg


Du kan få særlige tilvalgsdækninger tilpasset erhvervs-, beboelses- og landbrugsejendomme

Dobbeltkunde_Test_SVG anim.svg
Flest vælger

Med vores anbefalede forsikringsløsning får du en alsidig dækning af din bygning. Nedenfor ser du de dækninger, som vi oftest anbefaler, og som størstedelen af vores kunder vælger.

 

 • Branddækning - er Bygningsforsikringens grunddækning, som kræves for at tilvælge Bygningskasko og tilvalgsdækninger. Branddækningen dækker skader, der sker pga. brand, el-skade, eksplosion, pludselig tilsodning, sprængning, tørkogning og nedstyrtning af luftfartøjer.
 • Bygningskasko - dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk og frostsprængninger, udstrømning af væsker, tyveri og hærværk samt pludselig hændelse.
 • Hus- og grundejer ansvar - dækker de erstatningskrav, du kan blive pålagt som ejer eller bruger af en ejendom i forbindelse med en skade.
 • Udvidet vandskade - dækker skader, som sker, hvis nedbør trænger ind.
 • Insekt- og svampeskade - dækker insekt- og svampeskader.
 • Udvidet rørskade - dækker utætheder i skjulte rør og skader på skjulte kabler.
 • Stikledning - dækker utætheder i kloakrør, vandstik og skade på kabler i jorden, f.eks. nedgravede el- og tv-kabler.
 • Restværdi - giver dig mulighed for at rive eventuelt anvendelige rester af en bygning ned og opføre en helt ny, hvis den er mere end 50 % beskadiget.
 • Glasdækning - dækker brud på glas.
 • Sanitetsdækning - dækker brud på sanitet, f.eks. håndvaske, wc-kummer, cisterner og badekar.

 

Særlige tilvalg

Hvis du har brug for en særlig dækning til din bygning, har vi udviklet tilvalg alt efter om bygningen er til erhverv, landbrug eller beboelse. Hvis du har brug for yderligere tilvalgsdækninger, kan du altid ringe til os, så vi kan hjælpe med den bedste løsning til netop dit behov.

AlmBrand_Ikoner_2016_0057_Phoner.png
Erhvervsejendom

Til dig, der har en erhvervsejendom, tilbyder vi, udover dækningerne ovenfor, bl.a følgende tilvalgsdækninger. Hvis du har brug for yderligere tilvalgsdækning, kan du altid ringe til os, så vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning til dig.

 

 • Jorddækning - dækker oprydning, oprensning af jord mm., hvis dette kræves af myndigheder eller er nødvendigt som følge af en forsikringsskade.

 

 

 

 

AlmBrand_Ikoner_2016_0023_Korn.png
Landbrugsejendom

Til dig, der har en landbrugsejendom, tilbyder vi, udover dækningerne ovenfor, bl.a følgende tilvalgsdækninger. Hvis du har brug for yderligere tilvalgsdækninger, kan du altid ringe til os, så vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning til dig.

 

 • Silo - dækker pludselige skader på siloer, gylletanke og laguner samt fast maskinelt tilbehør.
 • Nygaranti - er et tilkøb som sikrer, at der ikke foretages fradrag for værdiforringelse på de bygninger, hvor dækningen er tilkøbt.
 • Forurening - dækker forurening af eller gennem jord, luft eller vand pga. en forsikringsskade. 

 

AB_ikoner_final_Lejlighed_ikon.svg
Beboelsesejendom

Til dig, der har en beboelsesejendom, tilbyder vi, udover dækningerne ovenfor, bl.a følgende tilvalgsdækninger. Hvis du har brug for yderligere tilvalgsdækninger, kan du altid ringe til os, så vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning til dig.

 

 • Bestyrelsesansvar inkl. underslæb - dækker erstatningsansvar som bestyrelsen eller suppleanter for bestyrelsen måtte ifalde for formuetab påført foreningen, dens medlemmer, kreditorer eller andre.
 • Foreningsretshjælp - dækker udgifter til sagsomkostninger ved uoverensstemmelser relateret til foreningsaktiviteter, eksempelvis foreningens uoverensstemmelser med håndværkere. 
 • Udvidelse for beboelsesejendomme - er en pakke med dækninger specifikt udviklet til beboelsesejendomme. Her dækkes særlig rengøring/reparation af bygning efter dødsfald, nøgledækning/låseomstilling når nøgler er gået tabt efter indbrudstyveri, udbedring efter at politi, brandvæsen eller lignende har foretaget dørsprængning og erstatning for skader på tøj forvoldt i fællesvaskerimaskiner. Dækningen omfatter også legestativer, haveanlæg, containere, kontorinventar, inventar i beboerlokaler og mindre byggeprojekter.
Undgå brand med el-termografering
Værd at vide

Undgå brand med el-termografering


El-termografering er en infrarød optagelse med et varmefølsomt kamera, som afslører mangler ved de elektriske forbindelser.

 

Ved at anvende el-termografering kan du gøre dit for at undgå mange af de brandskader, der skyldes fejl i de elektriske installationer. Alm. Brand har indgået et samarbejde med Kemp & Lauritzen, hvor Alm. Brands kunder (både eksisterende og nye) kan få el-termograferet deres el-tavler til en fordelagtig pris.

 

Har du en Bygningsforsikring til landbrugsejendomme og produktion af husdyr, får du el-termografering uden beregning. 

Bestil el-termografering hos Kemp & Lauritzen


Interesseret i en Bygningsforsikring?

Indtast dine oplysninger, så kontakter vi dig.

Er du kunde i Alm. Brand?