Er du erhvervsbank eller erhvervsleasingkunde? Se her, hvor du fremover kan få hjælp.

Privat | Erhverv

Cyber­forsikring


Med vores Cyberforsikring er din virksomhed beskyttet mod tekniske uheld og kriminalitet. Forsikringen består af fire dækninger, som både beskytter din egen data og dine medarbejdere, hvis de kommer til at gøre skade på en anden virksomheds data.

 

Dine fordele

Datasikkerhedsnedbrud og IT-kriminalitet kan true din forretning. Bliver virksomheden ramt, eller sker der uheld, kan det gå slemt ud over økonomien. Med en Cyberforsikring er du sikret, hvis uheldet er ude. Du får blandt andet:

penge_i_hånd_USPikon

Markedets laveste selvrisiko

Med vores Cyberforsikring får du markedets laveste selvrisiko

USP_icons_24 timer.svg

Rådgivning
døgnet rundt

Vi sidder klar med professionel eksperthjælp og rådgivning døgnet rundt, hvis du har en skade 

laptop_USPikon.svg

Hjælp til 
skadesforebyggelse

Dækker omkostninger til en IT-specialist, hvis jeres virksomhed f.eks. er truet af virusangreb og formuetabet, hvis virksomheden udsættes for svindel

Forsikringen dækker

  • Cyberansvar - Hvis din virksomhed er ansvarlig for forkert håndtering af eller skade på data, som er ejet af tredjemand, og du bliver mødt med et erstatningskrav.
  • Datasikkerhedsbrud - Hvis din virksomhed ikke efterlever databeskyttelsesforpligtelsen, når I opbevarer data i clouden, på stationære, bærbare og mobile enheder, og det går ud over en tredjepart.
  • Driftstab og IT-systemer - Hvis du mister din indtjening efter en cyberhændelse. Har cyberhændelsen skadet virksomhedens IT-systemer, er det også dækket.
  • Cyberkriminalitet (Formuetab) - Hvis en hacker ændrer eller ødelægger virksomhedens data. Herunder også hvis du f.eks. bliver udsat for ransomwareangreb eller netbanksindbrud.  

Pas godt på din virksomhed

Inden vi kan tilbyde din virksomhed en Cyberforsikring, er det vigtigt, at du kan opfylde fire simple krav.

 

Du skal: 

  • Have antivirus-program/Firewall installeret på dit IT-system.
  • Sørge for at lave backup data mindst hver 7. dag.
  • Udvise rimelig omhu, hvilket betyder, at du skal være opmærksom på at opdatere og vedligeholde dit IT-udstyr og have klare regler for, hvordan du kan afværge skade og tab.
  • Sørge for at have procedurer for at bortskaffe og destruere
    hardware og papirudskrifter med henblik på at beskytte data. 

Produktinformation om Cyberforsikring (IPID)

Interesseret i en Cyberforsikring?