Privat | Erhverv

Entreprise­forsikring


Det er dit ansvar som bygherre, at byggeriet er forsikret korrekt, også selvom der er en professionel entreprenør på byggeprojektet. Vores Entrepriseforsikring tilbyder tre forskellige dækninger, så du kan tilpasse forsikringen til netop dit byggeprojekt.

Forsikringen dækker

Entrepriseforsikringen har tre forskellige dækninger. Du kan vælge en eller flere dækninger alt efter byggeriets art. 

 

All risks - dækningen omfatter uforudsete skader på entreprisen og tilhørende bygningsmaterialer - dvs. de skader, du ikke har indflydelse på, som opstår under byggeriet. Det kan typisk være brand, storm, sky- og tøbrud, vandskade, jordskred, sammenstyrtninger samt væltede og nedfaldne genstande. 

 

Bygherrens bestående bygninger - dækningen omfatter uforudsete skader, der kan opstå på dine eksisterende bygninger i byggeperioden. Dækningen er især relevant, hvis du bygger om, bygger til eller renoverer.

 

Ansvar - dækningen omfatter det erstatningsansvar, du som bygherre har for skader på personer eller ting, som er en direkte følge af byggeriet. Forsikringen omfatter også håndværkernes ansvar for skader på ting i forbindelse med følgende arbejde:

 • Nedramning
 • Midlertidig grundvandssænkning
 • Undermuring og understøbning
 • Afstivningsarbejde
 • Nedbrydningsarbejde
 • Sprængningsarbejde


Hvor længe gælder Entrepriseforsikringen?

Forsikringen dækker i bygge- og anlægsperioden, men kan udvides til at dække afhjælpning af fejl og mangler i en periode på op til 12-24 måneder efter byggeriet er færdigt. Når byggeriet er færdigt, skal der oprettes en Bygningsforsikring.

AB_ikoner_husforsikring_hvid.svg
Byggeprojektets huskeliste

Der er mange ting at huske på, før man går i gang med et byggeprojekt. Vi anbefaler, at du overvejer:

 • At varsle eventuelle naboer om det kommende byggeri, hvis byggeloven kræver det
 • At fotoregistrere de eksisterende bygninger eller naboejendomme, hvis der er risiko for skader på dem
 • At oprette en entrepriseforsikring. Den er dit sikkerhedsnet under byggeriet – og dækker det økonomiske tab ved skader, du ikke selv har indflydelse på
 • At entreprenøren skal have en ansvarsforsikring. Du bør se dokumentation på, at den er i kraft
 • At der skal være udpeget en sikkerhedsansvarlig for byggeriet
 • At der skal være en aftale med entreprenøren om, at reglerne for varmt arbejde gælder for byggeriet, herunder at håndværkerne er certificeret
 • At oprette en bygningsforsikring når entrepriseforsikringen ophører, så det nye byggeri ikke er uforsikret. Ved om- eller tilbygning skal I sørge for at få dækket eventuelle tillægsarealer og informere os om eventuelle ændringer i anvendelsen af arealer.

Interesseret i en Entrepriseforsikring?

Indtast dine oplysninger, så kontakter vi dig.

Vælg, hvilken type forsikring, du har brug for