Privat | Erhverv

Erhvervs- og produktansvars­forsikring


En Erhvervs- og produktansvarsforsikring hjælper dig, hvis du eller dine medarbejdere er skyld i uheld eller kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting. Alle virksomheder kan være uheldige, og vi sørger for, at du ikke hænger på en stor erstatning, der kan gå hårdt ud over din virksomheds økonomi.

Dine fordele

Selv den mest fornuftige og forsigtige medarbejder kan komme til at gøre skade på andre personer eller deres ting. Skulle det uventede ske, kan du føle dig helt tryg. Du får blandt andet:

Leasing_ikon_Forsikring.svg

Ansvarsforsikring

En Ansvarsforsikring, der passer til din virksomhed og branche

Aldersopsparing_USP_Engangsudbetaling.svg

Hjælp til erstatningskrav

Hjælp til at få afvist uberettigede erstatningkrav 

Forsikringen dækker

Erhvervsansvar dækker de skader, dine medarbejdere kan forvolde, mens de arbejder for den virksomhed, der står i policen. Derudover dækker forsikringen:

  • Erstatningsansvar for skader på personer og ting.  
  • En automatisk overdækning på op til 2 personer, i forhold til det antal medarbejdere der er registreret på forsikringen, så virksomheden er dækket, selvom der skulle ske mindre ændringer. For produktansvarsrisikoen gives der en overdækning på 33,33 %, i forhold til den omsætning, du har oplyst os.

Som med alle øvrige forsikringer gennemgår vi sammen med dig virksomhedens risici på ansvarsområdet og skræddersyr forsikringen, så den passer til din virksomheds behov. Læs mere om, hvad forsikringen også dækker:

 

Produktinformation om Erhvervsansvarsforsikring (IPID)Produktinformation om Erhvervsansvarsforsikring, korttid (IPID)

Hvornår er min virksomhed erstatningsansvarlig?

Din virksomhed er erstatningsansvarlig, når du eller dine medarbejdere ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade. Erhvervsansvarsforsikringen udløser kun en erstatning, når du er erstatningsansvarlig i juridisk forstand. Kan du ikke gøre for, at skaden skete, kaldes det en hændelig skade. I sådant et tilfælde skal du ikke betale erstatning, og forsikringen dækker ikke.

 

Forsikringen betaler altså ikke erstatning for hændelige skader. Men i disse tilfælde varetager vi dine interesser og friholder dig over for den, der rejser kravet. Forsikringen dækker naturligvis heller ikke skader, der er gjort med vilje – altså forsætligt.

 

I skemaet kan du se, om din virksomhed kan gøres erstatningsansvarlig, og om forsikringen dækker skaden.

Hændelse Er virksomheden erstatningsansvarlig? Betaler forsikringen?* Skal virksomheden selv betale?
Hændeligt (uforskyldt) Nej Nej Nej**
Uagtsomt (culpøst) Ja Ja Nej
Med vilje (forsætligt) Ja Nej Ja

 

 * For at forsikringen dækker en skade, er det en forudsætning, at skaden opfylder de krav, der står i vores forsikringsbetingelser.
** Selv om en virksomhed ikke er juridisk forpligtet til at betale erstatning til den skadelidte, kan virksomheden vælge at betale et evt. erstatningskrav. Enten af kundehensyn eller fordi de synes, de har et moralsk ansvar.


Interesseret i en Erhvervs-
og produktansvarsforsikring?

Indtast dine oplysninger, så kontakter vi dig.

Er du kunde i Alm. Brand?