Privat | Erhverv

Erhvervs- og produktansvars­forsikring


En Erhvervs- og produktansvarsforsikring hjælper dig, hvis du eller dine medarbejdere er skyld i uheld eller kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting. Alle virksomheder kan være uheldige, og vi sørger for, at du ikke hænger på en stor erstatning, der kan gå hårdt ud over din virksomheds økonomi.

Dine fordele

Selv den mest fornuftige og forsigtige medarbejder kan komme til at gøre skade på andre personer eller deres ting. Skulle det uventede ske, kan du føle dig helt tryg. Du får blandt andet:

Leasing_ikon_Forsikring.svg

Ansvarsforsikring

En Ansvarsforsikring, der passer til din virksomhed og branche

Aldersopsparing_USP_Engangsudbetaling.svg

Hjælp til erstatningskrav

Hjælp til at få afvist uberettigede erstatningkrav 

Forsikringen dækker

Erhvervsansvar dækker de skader, dine medarbejdere kan forvolde, mens de arbejder for den virksomhed, der står i policen. Derudover dækker forsikringen:

  • Erstatningsansvar for skader på personer og ting.  
  • En automatisk overdækning på op til 2 personer, i forhold til det antal medarbejdere der er registreret på forsikringen, så virksomheden er dækket, selvom der skulle ske mindre ændringer. For produktansvarsrisikoen gives der en overdækning på 33,33 %, i forhold til den omsætning, du har oplyst os.

Som med alle øvrige forsikringer gennemgår vi sammen med dig virksomhedens risici på ansvarsområdet og skræddersyr forsikringen, så den passer til din virksomheds behov. Læs mere om, hvad forsikringen også dækker:

 

Produktinformation om Erhvervsansvarsforsikring (IPID)Produktinformation om Erhvervsansvarsforsikring, korttid (IPID)


Kviktest af skoleelever
- hvordan kan forsikringen hjælpe? 

Inden længe begynder lærere, der er blevet uddannet til at kunne pode for Covid-19, at teste elever landet over. Har skolen en erhvervsansvarsforsikring hos os, tager vi hånd om skader, der kan opstå i forbindelse med podningen.


Det kan enten være skader på den lærer eller pædagog, der udfører podningen, men også på de elever, der får foretaget podningen. 

 

Det betyder konkret at:

  • Hvis der sker en person- eller tingskade på en elev i forbindelse med kviktesten, vil der være dækning på den ansvarsforsikring, som skolen har oprettet hos os. Det er dog en forudsætning, at poderne er uddannet af myndighederne, samt at testen foretages med godkendte podepinde, udleveret af de relevante myndigheder eller myndighedsgodkendte leverandører.
  • Hvis poderen, altså en af skolens ansatte, skulle komme ud for en ulykke, i forbindelse med podningen, vil der være dækning på den arbejdsskadeforsikring, som skolen har oprettet hos os. Du kan læse mere om reglerne på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Der vil på ingen af de to forsikringer være tale om merpræmie for dækning ved kviktest.

 

Smitte med Covid-19

Hvis elever eller lærere bliver smittet med Covid-19 i forbindelse med podningen, er der ikke dækning på ansvarsforsikringen.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til kundeservice på 57 66 63 40 eller sende en mail til kundecenter.erhverv@almbrand.dk.

Hvornår er min virksomhed erstatningsansvarlig?

Din virksomhed er erstatningsansvarlig, når du eller dine medarbejdere ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade. Erhvervsansvarsforsikringen udløser kun en erstatning, når du er erstatningsansvarlig i juridisk forstand. Kan du ikke gøre for, at skaden skete, kaldes det en hændelig skade. I sådant et tilfælde skal du ikke betale erstatning, og forsikringen dækker ikke.

 

Forsikringen betaler altså ikke erstatning for hændelige skader. Men i disse tilfælde varetager vi dine interesser og friholder dig over for den, der rejser kravet. Forsikringen dækker naturligvis heller ikke skader, der er gjort med vilje – altså forsætligt.

 

I skemaet kan du se, om din virksomhed kan gøres erstatningsansvarlig, og om forsikringen dækker skaden.

Hændelse Er virksomheden erstatningsansvarlig? Betaler forsikringen?* Skal virksomheden selv betale?
Hændeligt (uforskyldt) Nej Nej Nej**
Uagtsomt (culpøst) Ja Ja Nej
Med vilje (forsætligt) Ja Nej Ja

 

 * For at forsikringen dækker en skade, er det en forudsætning, at skaden opfylder de krav, der står i vores forsikringsbetingelser.
** Selv om en virksomhed ikke er juridisk forpligtet til at betale erstatning til den skadelidte, kan virksomheden vælge at betale et evt. erstatningskrav. Enten af kundehensyn eller fordi de synes, de har et moralsk ansvar.


Interesseret i en Erhvervs-
og produktansvarsforsikring?

Indtast dine oplysninger, så kontakter vi dig.

Er du kunde i Alm. Brand?