Privat | Erhverv

Erhvervs­forsikring


Med en Erhvervsforsikring er din virksomheds værdier sikret, hvis der skulle opstå tyveri, brand, vandskade eller storm. Ud over vores basisdækning har vi et stort udvalg af tilvalgsdækninger, så forsikringen bliver skræddersyet til lige præcis din virksomhed.

Dine fordele

Aldersopsparing_USP_Engangsudbetaling.svg

Erhvervsforsikring

En Erhvervsforsikring, der passer til din virksomhed og branche

Aldersopsparing_USP_Engangsudbetaling.svg

Gratis overdækning

En gratis overdækning på 33 % til nyanskaffelser i løbet af året

USP_icons_24 timer.svg

Døgnhjælp

Hjælp døgnet rundt ved skade

Basisdækninger

Erhvervsforsikringen erstatter virksomhedens værdier, når uheldet er ude. Det kan for eksempel være inventar, varer, maskiner eller værktøj. Disse basisdækninger anbefaler vi til alle brancher:

  • Brand - Hvis virksomheden rammes af brand. Dækker også brand i forbindelse med lynnedslag.
  • Tyveri - Hvis virksomheden udsættes for tyveriskade. Omfatter også tyveri fra containere, skure og skurvogne (både indhold samt container, skur og skurvogn).
  • Vand - Dækker ved eksempelvis voldsomt sky- og tøbrud, hvor dine varer eller genstande bliver skadet pga. vand.
  • Driftstab inkl. meromkostninger - Hvis virksomheden på grund af en skade oplever et fald i omsætningen og mister dækningsbidrag. Dækker også, hvis arbejdspladsen i en periode må flytte lokaler, og dermed har ekstraudgifter til leje og indretning.

Tilvalgsdækning

Retshjælp på din Erhvervsforsikring


Retshjælp giver jer økonomisk hjælp til sagsomkostninger ved visse tvister, som jeres virksomhed kan blive en del af. Ved en tvist forstås en konkret aktuel konflikt, som parterne ikke selv kan løse, og som kan afklares ved en domstol eller voldgift. Almindelig advokatrådgivning er ikke omfattet.

Det er bl.a. en betingelse for at opnå retshjælpsdækning, at retssagen er relateret til jeres forsikring, og at den er rimelig at føre.

Der er nogle sager, hvor retshjælp generelt ikke dækker. Det gælder bl.a. for inkassosager, hvor der ikke er uenighed om kravet og ansættelsesretslige tvister.  

Hvad er dækningsmaksimum?
Der er mulighed for at vælge et maksimum for dækning af sagsomkostninger på 300.000, 500.000, 750.000 eller 1.000.000 kr.  

Få et tilbud

Vælg din branche

Du kan tilpasse dækningsomfanget, så det matcher din virksomheds behov. Find din branche i brancheoversigten og se vores anbefalinger til din Erhvervsforsikring. 


Interesseret i en Erhvervsforsikring?

Indtast dine oplysninger, så kontakter vi dig.

Er du kunde i Alm. Brand?