Er du erhvervsbank eller erhvervsleasingkunde? Se her, hvor du fremover kan få hjælp.

Privat | Erhverv

Erhvervs­forsikring


Med en Erhvervsforsikring er din virksomheds værdier sikret, hvis der skulle opstå tyveri, brand, vandskade eller storm. Ud over vores basisdækning har vi et stort udvalg af tilvalgsdækninger, så forsikringen bliver skræddersyet til lige præcis din virksomhed.

Dine fordele

Aldersopsparing_USP_Engangsudbetaling.svg

Gratis overdækning

En gratis overdækning på 33 % til nyanskaffelser i løbet af året

Ikon_Rådgiver.svg

Skadesforebyggelse

Gode priser på skadesforebyggelse hos vores samarbejdspartnere 

USP_icons_24 timer.svg

Døgnhjælp

Hjælp døgnet rundt ved skade

Forsikringen dækker

Erhvervsforsikringen erstatter virksomhedens værdier, når uheldet er ude. Det kan for eksempel være inventar, varer, maskiner eller værktøj. 

 

De nødvendige basisdækninger er: 

  • Brand
  • Tyveri
  • Vand

Produktinformation om Erhvervsforsikring (IPID)

Tilvalgsdækninger

For at sikre dig bedst muligt har vi et stort udvalg af tilvalgsdækninger. De nævnte dækninger er relevante for stort set alle brancher, men vi har også et udvalg af dækninger, der er tilpasset de enkelte branchers specielle behov.

  • Driftstab og meromkostninger - Hvis virksomheden på grund af en skade oplever et fald i omsætningen og mister dækningsbidrag. Dækker også, hvis arbejdspladsen i en periode må flytte lokaler, og dermed har ekstraudgifter til leje og indretning.
  • Lønomkostninger - (Supplement til driftstabsdækningen) - Dækker lønnen til de af virksomhedens medarbejdere, der ikke kan arbejde på grund af skaden.
  • El-skade - Hvis der opstår kortslutning, overspænding eller induktion i IT-anlæg eller kontor- og produktionsmaskiner.
  • IT-udstyr - Hvis der pludselig sker skade på stationært og bærbart IT-udstyr. Bliver du nødt til at leje nyt udstyr på grund af skaden, dækker vi omkostningerne til dette. Har du specialudviklet software, der går tabt i forbindelse med skaden, dækker vi også reetableringen.
  • Netbankdækning - Hvis du oplever økonomisk tab efter at en uautoriseret 3. part har fået adgang til virksomhedens netbankkonti. Indeholder også CVR id-sikring, som hjælper med at forebygge, opdage og begrænse økonomisk svindel.
  • Retshjælp - Giver dig økonomisk hjælp ved retssager. Forsikringen dækker udgifter til sagsomkostninger ved uoverensstemmelser mellem din virksomhed og en tredjepart - op til 225.000 kr.

Interesseret i en Erhvervsforsikring?