Privat | Erhverv

Landbrugsforsikring


Med en landbrugsforsikring er din bedrift sikret, hvis der skulle opstå skader som brand, vandskade og tyveri. Ud over vores basisdækninger har vi et stort udvalg af tilvalgsdækninger, så forsikringen passer lige præcis til dit landbrug og dine behov. 

Dine fordele

Aldersopsparing_USP_Engangsudbetaling.svg

Undgå underforsikring

Underforsikrings- og investeringsgaranti inkluderet

Ikon_Rådgiver.svg

Skadesforebyggelse

Gode priser på skadesforebyggelse hos vores samarbejdspartnere 

USP_icons_24 timer.svg

Døgnhjælp

Hjælp døgnet rundt ved skade

Forsikringen dækker 

Landbrugsforsikringen erstatter din bedrifts værdier, når uheldet er ude. Det kan for eksempel være inventar, maskiner, redskaber og besætningen. 

 

De nødvendige basisdækninger:

  • Brand (inkl. elskade)
  • Vandskade
  • Tyveri

Produktinformation om Landbrugsforsikring (IPID)

Tilvalgsdækninger

For at sikre dig bedst muligt har vi et stort udvalg af tilvalgsdækninger. De nævnte dækninger er relevante for stort set alle landbrug, men vi tilpasser til dine specielle behov. 

 

  • Driftstab - Hvis virksomheden på grund af en skade oplever et fald i omsætningen og mister dækningsbidrag. Dækker også, hvis du pga. af dækningsberettiget skade må flytte noget af eller hele bedriften til andet sted, og dermed har ekstraudgifter til leje og indretning. 
  • Dyreulykke - Dækker hvis dine dyr (svine- og/eller kvægbesætning) dør eller kræves afllivet pga. drukning, gyllegas-forgiftning, indtagelse af giftige planter eller som følge af en ulykke. 
  • Ventilationssvigt - dækker hvis din besætning kommer til skade som følge af svigt i ventilations- eller klimaanlæg.
  • Haglskade - dækker hvis de forsikrede afgrøder beskadiges ved haglnedslag. 
  • Netbankdækning - Hvis du oplever økonomisk tab efter at en uautoriseret 3. part har fået adgang til virksomhedens netbankkonti. Indeholder også CVR id-sikring, som hjælper med at forebygge, opdage og begrænse økonomisk svindel. 
  • Retshjælp - Giver dig økonomisk hjælp ved retssager. Forsikringen dækker udgifter til sagsomkostninger ved uoverenstemmelser mellemd din virksomhed og en tredjepart - op til 225.000 kr. 


Interesseret i en Landbrugsforsikring?

Indtast dine oplysninger, så kontakter vi dig.

Er du kunde i Alm. Brand?