Om foreningen
Alm. Brand af 1792 fmba


Om foreningen

Alm. Brand af 1792 fmba er en forening med begrænset ansvar. Foreningen har ca. 400.000 medlemmer, som alle er skadeforsikringstagere i Alm. Brand.

 

Foreningens formål er at opretholde og videreføre Alm. Brand som aktiv finansiel virksomhed ved at eje aktier i Alm. Brand A/S og derved – direkte eller indirekte – eje aktier i et eller flere selskaber, der driver finansiel virksomhed.

 

Foreningen ejer i dag 46,7% af aktierne i Alm. Brand A/S.

 

Foreningens langsigtede interesse er at sikre Alm. Brand A/S som en konkurrencedygtig aktør på det danske forsikringsmarked.

Historie 

Alm. Brands historie går tilbage til 1792. I 1700-tallet var situationen den, at ejerne i forbindelse med brande mistede alt og var henvist til tiggerstaven.

 

Københavns brand i 1728 var omfattende, og mange borgere gik falit. Statssamfundet kom borgerne til undsætning for at forhindre et totalt sammenbrud af samfundsøkonomien. Som følge heraf opstod  – på kongelig anordning – i 1731 forsikringsselskabet "Kjøbenhavns Brandforsikring", som forsikrede ejendomme inden for voldene. 

 

I de efterfølgende år blev byerne uden for voldene større, og behovet for forsikringer opstod også i købstæderne. I 1761 blev "Købstædernes almindelige Brandforsikring" etableret. Der var ligeledes et stigende behov for forsikring af ejendomme på landet, og i 1792 etableredes "Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger", hvilket i dag er Alm. Brand. 

 

Forsikringer har siden udviklet sig til også at omfatte alle andre typer forsikringer - herunder maskiner, biler og personsskader. 

 

Alm. Brand af 1792 fungerede som skadeforsikringsselskab helt frem til 2002, hvor alle skadeforsikringsaktiviteter blev solgt til datterselskabet Alm. Brand Forsikring A/S. Alm. Brand af 1792 blev samtidig omdannet fra et gensidigt forsikringsselskab (G/S) til foreningen Alm. Brand af 1792 fmba. 

Strategi og målsætning

 

Foreningens formål er at være aktionær i Alm. Brand A/S og derved sikre, at der findes et konkurrencedygtigt forsikringsselskab på det danske marked. Det er ikke planen, at foreningens ejerandel af Alm. Brand skal øges. 

 

Gennem et aktivt ejerskab skal det sikres, at Alm. Brand også i fremtiden vil være en stærk finansiel koncern på det danske marked. 

 

Alm. Brand skal levere et tilfredsstillende afkast til aktionærerne. Dette skal være med til at sikre, at foreningen over de kommende år får oparbejdet en selvstændig formue. Ved siden af aktieposten i Alm. Brand skal formuen anvendes til fordel for foreningens medlemmer. 

 

Foreningen ønsker at have kapital til at kunne fastholde sin ejerandel i Alm. Brand ved eventuelle fremtidige kapitaludvidelser. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med konsolideringer, hvor foreningen vurderer, at det vil være til fordel for Alm. Brands strategiske position.

Når formuen er tilstrækkelig stor, vil en del af den fremtidige indtjening blive anvendt til fordel for foreningens medlemmer. Dette kunne f.eks. være skadeforebyggende foranstaltninger, services eller ved direkte udbetalinger til forsikringstagerne.