Organisation


Organisationsstruktur

Foreningen har tre ledelsesslag: 

  • et repræsentantskab
  • en bestyrelse
  • en direktion

Repræsentantskabet er den øverste ledelse og består af 93 repræsentanter, der er organiseret i fem regioner. 

 

Hver region vælger ét bestyrelsesmedlem og en suppleant, og herudover er der tre medabejderrepræsentanter fra Alm. Brand A/S. Samlet er bestyrelsen således på otte medlemmer. 

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er den øverste ledelse i foreningen. Den enkelte repræsentant har til opgave aktivt at arbejde for foreningens udvikling ved deltagelse i ledelsen af forennigen samt ved at være ambassadør for Alm. Brand.

 

Foreningen er delt op i fem regioner (der ikke er sammenfaldende med de offentlige regioner). Hver region udpeger 18 medlemmer til repræsentantskabet, og Bornholm udpeger herudover 3 repræsentanter. Samlet set er der således plads til 93 repræsentanter i foreningen. 

 

I valgreglerne er der lagt vægt på, at sammensætningen af repræsentantskabet afspejler den geografiske fordeling af Alm. Brands skadeforsikringsskunder. 

 

Inden for hvert af de geografiske områder får de tre forsikringsgrupper – privat, landbrug og erhverv – lige stor repræsentation, bortset fra i Region København (ekskl. Bornholm), hvor landbrugs- og erhvervsgrupperne er slået sammen. Valgkredsene er ved valg af repræsentanter defineret på basis af Alm. Brands fem regioner plus Bornholm. 

 

Oversigt repræsentantskab

16 repræsentanter fra Kbh + 2 fra Bornholm

 

Direktør Ole Zitan Adsersen, Frederiksberg
Advokat Jesper Bach, Værløse
Direktør Peter Bay, Skævinge
Direktør Peter Thrane Borregård, Værløse
Salgsdirektør Pernille Solvig Graux, Humlebæk
Økonomichef Mogens Hansen, Kvistgaard
Direktør Nils Hartmann, Klampenborg
Adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen, Kgs. Lyngby
Direktør Klaus Groth Larsen, Ishøj
Generalsekretær Ebbe Lorentzen, Frederiksberg 
Direktør Jacob Lund, Gudhjem 
Cand.polit. Allan Malskær, Valby 
Direktør Jesper Følbæk Nielsen, Hillerød
Direktør Mikkel Mølbæk, Hillerød
Direktør Per Olesen, Klemensker
Direktør Henrik Fruergaard Rasmussen, Glostrup 
Advokat Jens Thoregaard, Frederikssund

Direktør Hans-Henrik Saaby Schmidt, Bagsværd

18 repræsentanter

 

Økonomidirektør Jørgen Bækgaard, Faxe
Salgskonsulent Bente Dybvik, Ll. Skensved
Gårdejer Lars Fausing, Søllested
Godsejer Gustav Garth-Grüner, Glumsø
Direktør Jørgen Peter Hansen, Kirke Hyllinge
Direktør Lars Uffe Hansen, Maribo
Nordic Channel Leader Dorthe Haugaard, Jyllinge
Gårdejer Christian Høegh-Andersen, Nykøbing F.
Gårdejer Troels Larsen, Herlufmagle
Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Herfølge
Godsejer Claus de Neergaard, Herlufmagle
Godsejer Carl-Johan von Rosen, Nakskov
Direktør Jens Ole Ravn, Næstved
Direktør Morten Ingemann Nielsen, Klippinge
Økonomichef Erika Snor, Bjæverskov
Direktør Henrik Sylvest, Holbæk
Advokat Peter Thykier, Solrød Strand
Tandlæge Kit Vibe-Hastrup Iuel, Sorø

17 repræsentanter

 

Adm., Ejd. mgl., valuar Henrik Andersen, Fåborg
Adm. direktør Povl Baunbæk, Svendborg
Direktør Anders Borg-Hansen, Billund
Godsejer Per V.H. Frandsen, Sommersted
Fysioterapeut Marie Guldbrandt, Aabenraa
Direktør Mads Dam Jensen, Esbjerg
Adm. direktør Kristian Kristensen, Brønderslev
Landmand Klaus Anders Løjtved, Stenstrup
Gårdejer Hans Sommer Møller, Nørre Nebel
Produktionschef Jette Bendstrup Nielsen, Svendborg
Gårdejer Peder S. A. Philipp, Ribe
Direktør Palle Rasmussen, Esbjerg
Direktør Per Schack, Odense
Gårdejer Karl Thorup, Rødding
Godsejer Lars N. B. Ulrich, Stenstrup

16 repræsentanter

 

Gårdejer Asger Bank Møller Christensen, Jordrup
Direktør Claus Edelgaard, Fårup
Direktør Martin Glaser, Vejle
Gårdejer Hans Gæmelke, Ørsted
Direktør Finn Jacobsen, Malling
Direktør Ole Bredgaard Jacobsen, Horsens
Direktør Claus Jespersen, Brabrand
Halinspektør Jørgen Korshøj, Brædstrup
Adm. direktør Bent Krogh, Vejle
Gårdejer Frede Mikkelsen, Silkeborg
Direktør Lars Møller, Tranbjerg
Gårdejer Knud Erik Nielsen, Give  
Direktør Jan Skytte Pedersen, Silkeborg
Adm. direktør Bjarne Stenberg, Horsens
El-installatør Ole Strøh, Kolding
Drifts- og anlægschef Gunvor Birgitte Winther, Silkeborg

16 repræsentanter

 

Direktør Carsten Enggaard, Aalborg
Adm. direktør Ulrik Hald, Viborg
Ejendomschef Jesper Toft Hansen, Dronninglund
Proprietær Torben Hauskov, Lemvig 
Direktør Claus Frølund, Skive
Borgmester Mogens Jespersen, Hadsund
Godsejer Fl. Fuglede Jørgensen, Løkken
Adm. direktør Lars Klinkby, Hjørring
Statsaut. ejd.mgl. Niels Kofoed, Herning
Murermester Børge Juul Kristensen, Dronninglund
Landmand Jens Peter Lemmergaard Lunden, Hirtshals
Proprietær Ole Søndergaard Madsen, Ikast
Direktør Tina Schmidt Madsen, Herning
Direktør Henrik Svenningsen, Nibe 

Ejendomsinspektør Mads Guldbæk Jensen, Aalborg

Repræsentantskabsvalg

 

Der afholdes valg til repræsentantskabet hvert fjerde år. Valgene annonceres i Berlingske og Morgenavisen Jyllands-Posten samt på koncernens hjemmeside.

 

Alle skadeforsikringstagere, der har været kunder i hele valgåret, kan stemme. Alle forsikringskunder i Alm. Brand har mulighed for at stille op – medmindre vedkommende virker for en konkurrerende finansiel virksomhed eller er ansat i Alm. Brand-koncernen.

Bestyrelse

Der er otto medlemmer i bestyrelsen, hvoraf fem medlemmer er valgt blandt repræsentanterne i de enkelte regioner. Herudover er der tre medarbejderrepræsentanter fra Alm. Brand A/S. Valgperioden er to år. Der er for hvert medlem af bestyrelsen valgt en suppleant. 

 

De valgte bestyrelsesmedlemmer indstilles af Alm. Brand af 1792 fmba som medlemmer for bestyrelsen for Alm. Brand A/S. 

Bestyrelsesmedlemmer i Alm. Brand af 1792 fmba

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen foto

Formand

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen

 

Født: 17.07.1954
Titel: Gårdejer
Start i bestyrelsen: 20.07.1994
Uddannelse: Landbrugsuddannet

 

Formand for bestyrelsen

Alm. Brand A/S
Alm. Brand Bank A/S
Alm. Brand Fond
Alm. Brand af 1792 fmba

 

Bestyrelsesmedlem

Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S
Alm. Brand Forsikring A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen

Danish Agro A.m.b.a
Danish Agro Finance A/S

 

Direktør

J.H.M. Holding 2010 ApS

 

Bestyrelsesmedlem

DanPiglet A/S
Hesselbjerg Agro A/S
Vilomix International Holding A/S
Dava International Holding A/S
Dan Agro Holding A/S
Landbrug og Fødevarer f.m.b.a
Danish Agro Machinery Holding A/S
Dava Foods Holding A/S
Sjællandske Medier A/S med datterselskaber

Jan Skytte Pedersen foto

Næstformand

Jan Skytte Pedersen

 

Født: 11.04.1956
Titel: Direktør
Start i bestyrelsen: 28.04.2010
Uddannelse: Bankuddannet, Merkonom i finansiering

 

Næstformand for bestyrelsen

Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand A/S
Alm. Brand Bank A/S
Alm. Brand Fond

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand Forsikring A/S
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen
Herm. Rasmussen A/S
Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme
Herm. Rasmussen A/S Malerforretning
Ringvejens Autolakereri A/S
Eniig a.m.b.a.

 

Næstformand for bestyrelsen

Eniig Holding A/S

 

Direktør
Herm. Rasmussen A/S Holding
Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn,
Skanderborg, Aktieselskab

 

Bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S Holding
Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn, Skanderborg, Aktieselskab
Silkeborg Fodbold College
Fabrikant Michael Sørensens Fond
Ejendomsselskabet Lysbroengen P/S
Rederiet Viking P/S

Boris Nørgaard Kjeldsen foto

Bestyrelsesmedlem

Boris Nørgaard Kjeldsen

 

Født: 15.10.1959
Titel: Adm. direktør
Start i bestyrelsen: 04.04.2003
Uddannelse: Cand.jur.

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand Bank A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen:

 

Formand for bestyrelsen

Kemp & Lauritzen A/S
Aarhus Syd Ejendomme A/S

 

Næstformand for bestyrelsen

Ejendomsforeningen Danmark

 

Direktør
DADES A/S (adm.dir.)
Rådhuspladsen (adm.dir.)
Soeborg Ejendomme ApS (adm.dir.)
Fisketorvet 2 Odense ApS (adm.dir.)
DAVISTA Komplementarselskab A/S
DAVISTA K/S

 

Bestyrelsesmedlem 
Benny Johansen & Sønner A/S
DAVISTA Komplementarselskab A/S
DAVISTA K/S
Arkitektgruppen A/S
Rådhuspladsen A/S

Per Frandsen foto

Bestyrelsesmedlem

Per Frandsen

 

Født: 12.10.1952
Titel: Godsejer
Start i bestyrelsen: 23.04.2009
Uddannelse: Landbrugsuddannet

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond
Alm. Brand Forsikring A/S
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen:

 

Formand for bestyrelsen

"Sia" Per Frandsen Latvia

 

Daglig leder af Per Frandsen CVR 52008417, som driver landbrug i DK, samt udlejning af bolig og erhverv i Flensborg, Tyskland.

Placeholder foto

Bestyrelsesmedlem

Tina Schmidt Madsen

 

Født: 25.11.1968
Titel: Direktør
Start i bestyrelsen: 12.07.2021

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba

Placeholder foto

Bestyrelsesmedlem

Lotte Kathrine Sørensen

(medarbejdervalgt)

 

Født: 09.04.1974
Titel: Personaleforeningsformand
Start i bestyrelsen: 09.10.2020
Uddannelse: Bachelor i HA Almen, Forsikringshøjskolen/Niveau 3, 4 og 5

 

Formand for bestyrelsen
Personaleforeningen i Alm. Brand Forsikring A/S

 

Medlem af bestyrelsen
Alm. Brand A/S
Alm. Brand Fond
Alm. Brand af 1792 fmba

Claus Nexø Jensen foto

Bestyrelsesmedlem

Claus Nexø Jensen

(medarbejdervalgt)

 

Født: 16.05.1966
Titel: Landbrugsassurandør
Start i bestyrelsen: 30.03.2018
Uddannelse: Exam. Assurandør, merkonom i markedsføring

 

Medlem af bestyrelsen

Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond
Alm. Brand A/S

Brian Egested foto

Bestyrelsesmedlem

Brian Egested

(Medarbejdervalgt)

 

Født: 02.12.1969
Titel: Afdelingschef
Start i bestyrelsen: 30.04.2014
Uddannelse: Exam. Skadekonsulent

 

Medlem af bestyrelsen

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond

Direktion

Direktionen består af Rasmus Werner Nielsen, som også er administrerende direktør i Alm. Brand A/S.

Direktion

Administrerende direktør

Rasmus Werner Nielsen


Født: 26.06.1969
Indtrådt i Direktionen i 2019
Ansat i Alm. Brand siden 2017
Uddannelse: Cand. merc. aud.