Organisation


Organisationsstruktur

Foreningen har tre ledelsesslag: 

  • et repræsentantskab
  • en bestyrelse
  • en direktion

Repræsentantskabet er den øverste ledelse og består af 93 repræsentanter, der er organiseret i fem regioner. 

 

Hver region vælger ét bestyrelsesmedlem og en suppleant, og herudover er der tre medabejderrepræsentanter fra Alm. Brand A/S. Samlet er bestyrelsen således på otte medlemmer. 

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er den øverste ledelse i foreningen. Den enkelte repræsentant har til opgave aktivt at arbejde for foreningens udvikling ved deltagelse i ledelsen af forennigen samt ved at være ambassadør for Alm. Brand.

 

Foreningen er delt op i fem regioner (der ikke er sammenfaldende med de offentlige regioner). Hver region udpeger 18 medlemmer til repræsentantskabet, og Bornholm udpeger herudover 3 repræsentanter. Samlet set er der således plads til 93 repræsentanter i foreningen. 

 

I valgreglerne er der lagt vægt på, at sammensætningen af repræsentantskabet afspejler den geografiske fordeling af Alm. Brands skadeforsikringsskunder. 

 

Inden for hvert af de geografiske områder får de tre forsikringsgrupper – privat, landbrug og erhverv – lige stor repræsentation, bortset fra i Region København (ekskl. Bornholm), hvor landbrugs- og erhvervsgrupperne er slået sammen. Valgkredsene er ved valg af repræsentanter defineret på basis af Alm. Brands fem regioner plus Bornholm. 

 

Oversigt repræsentantskab

21 repræsentanter

 

Direktør Jacob Lund, Gudhjem

Direktør Per Olesen, Klemensker

Direktør Preben Bjerregaard, Svaneke

Direktør Henrik Fruergaard Rasmussen, Frederiksberg

Cand.polit. Allan Malskær, Valby

Adm. direktør Mikkel Mølbæk, Hillerød

Direktør Jesper Følbæk Nielsen, Hillerød

Salgsdirektør Pernille Solvig Graux, Humlebæk

Advokat Jens Thoregaard, Frederikssund

Adm. direktør Peter Bay, Skævinge

Direktør Peter Thrane Borregaard, Værløse

Økonomichef Mogens Hansen, Kvistgaard

Direktør Ole Zitan Adsersen, Frederiksberg

Direktør Hans-Henrik Saaby Schmidt, Bagsværd

Adm. direktør Klaus Groth Larsen, Ishøj

Generalsekretær Ebbe Lorentzen, Frederiksberg 

Direktør Nils Hartmann, København Ø.

Adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen, Kgs. Lyngby

Direktør Lars Jørgensen, Lynge

Direktør Charlotte Mensing Kjær, Glostrup

18 repræsentanter

 

Salgskonsulent Bente Dybvik, Ll. Skensved

Direktør Henrik Sylvest, Regstrup

Advokat Peter Thykier, Holbæk

Økonomichef Erika Snor, Køge

Nordic Channel Leader Dorthe Haugaard, Jyllinge

Godsejer Gustav Garth-Grüner, Glumsø

Gårdejer Christian Høegh-Andersen, Nykøbing F.

Gårdejer Troels Larsen, Herlufmagle

Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Herfølge

Godsejer Claus de Neergaard, Herlufmagle

Gårdejer Lars Fausing, Søllested

Direktør Jørgen Peter Hansen, Kirke Hyllinge

Direktør Lars Uffe Hansen, Maribo

Direktør Morten Ingemann Nielsen, Klippinge

Økonomidirektør Jørgen Bækgaard, Faxe

Adm. direktør Jens Ole Ravn, Næstved

Tandlæge Kit Vibe-Hastrup Iuel, Sorø18 repræsentanter

 

Gårdejer Per V.H. Frandsen, Rødding

Fysioterapeut Marie Guldbrandt, Aabenraa

Produktionschef Jette Bendstrup Nielsen, Svendborg

Direktør Palle Rasmussen, Esbjerg V

Direktør Jan Rasmussen, Sønderborg

Borgmester Jørn Pedersen, Vester Nebel

Gårdejer Hans Sommer Møller, Nørre Nebel

Godsejer Klaus Anders Løjtved, Stenstrup

Gårdejer Peder S. A. Philipp, Ribe

Godsejer Lars N. B. Ulrich, Stenstrup

Gårdejer Rikke Madsen, Haderslev

Direktør Henrik Neelmeyer, Kværndrup

Direktør, ejendomsadm. Henrik Andersen, Fåborg

Direktør Anders Borg-Hansen, Billund

Group CEO Kristian Kristensen, Brønderslev

Direktør Per Schack, Odense

Direktør Mads Dam Jensen, Esbjerg

Direktør Torben Lindvang

18 repræsentanter

 

CEO Martin Glaser, Vejle

Adm. direktør Finn Jacobsen, Odder

Drifts- og anlægschef Gunvor Birgitte Winther, Silkeborg

Halinspektør Jørgen Korshøj, Brædstrup

El-installatør Ole Strøh, Kolding

Direktør Claus Edelgaard, Fårup

Gårdejer Hans Gæmelke, Ørsted

Gårdejer Asger Bank Møller Christensen, Jordrup

Gårdejer Knud Erik Nielsen, Give  

Gårdejer Frede Mikkelsen, Silkeborg

Lensgreve Bendt Wedell, Hammel

Direktør Anders Skovdal, Vejle

Adm. direktør Bent Krogh, Vejle

Direktør Claus Jespersen, Brabrand

Direktør Jan Skytte Pedersen, Silkeborg

Adm. direktør Bjarne Stenberg, Horsens

Direktør Lars Møller, Silkeborg

Direktør Ole Bredgaard Jacobsen, Horsens

18 repræsentanter

 

Adm. direktør Ulrik Hald, Viborg

Ejendomschef Jesper Toft Hansen, Dronninglund

Statsaut. ejd.mgl. Niels Kofoed, Herning

Direktør Claus Frølund, Skive

Sales Executive Officer Thomas Buus Christensen, Aalborg

Landmand Jens Peter Lemmergaard Lunden, Hirtshals

Proprietær Ole Søndergaard Madsen, Ikast

Landmand Kristian Møller Sørensen, Bording

Direktør Mikkel Buus Jensen, Nibe

Landmand Albert Clausen Damgaard, Ranum

Borgmester Mogens Jespersen, Hadsund

Adm. direktør Lars Klinkby, Hjørring

Murermester Børge Juul Kristensen, Dronninglund

Direktør Henrik Svenningsen, Nibe

Direktør Tina Schmidt Madsen, Århus C

Ejendomsinspektør Mads Guldbæk Jensen, Aalborg

Repræsentantskabsvalg

 

Der afholdes valg til repræsentantskabet hvert fjerde år. Valgene annonceres i Berlingske og Morgenavisen Jyllands-Posten samt på koncernens hjemmeside.

 

Alle skadeforsikringstagere, der har været kunder i hele valgåret, kan stemme. Alle forsikringskunder i Alm. Brand har mulighed for at stille op – medmindre vedkommende virker for en konkurrerende finansiel virksomhed eller er ansat i Alm. Brand-koncernen.

Bestyrelse

Der er otte medlemmer i bestyrelsen, hvoraf fem medlemmer er valgt blandt repræsentanterne i de enkelte regioner. Herudover er der tre medarbejderrepræsentanter fra Alm. Brand A/S. Valgperioden er to år. Der er for hvert medlem af bestyrelsen valgt en suppleant. 

 

De valgte bestyrelsesmedlemmer indstilles af Alm. Brand af 1792 fmba som medlemmer for bestyrelsen for Alm. Brand A/S. 

Bestyrelsesmedlemmer i Alm. Brand af 1792 fmba

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen foto

Formand

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen

 

Født: 17.07.1954
Titel: Gårdejer
Start i bestyrelsen: 20.07.1994
Uddannelse: Landbrugsuddannet

 

Formand for bestyrelsen

Alm. Brand A/S
Alm. Brand Bank A/S
Alm. Brand Fond
Alm. Brand af 1792 fmba

 

Bestyrelsesmedlem

Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S
Alm. Brand Forsikring A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen

Danish Agro A.m.b.a
Danish Agro Finance A/S

 

Direktør

J.H.M. Holding 2010 ApS

 

Bestyrelsesmedlem

DanPiglet A/S
Hesselbjerg Agro A/S
Vilomix International Holding A/S
Dava International Holding A/S
Dan Agro Holding A/S
Landbrug og Fødevarer f.m.b.a
Danish Agro Machinery Holding A/S
Dava Foods Holding A/S
Sjællandske Medier A/S med datterselskaber

Jan Skytte Pedersen foto

Næstformand

Jan Skytte Pedersen

 

Født: 11.04.1956
Titel: Direktør
Start i bestyrelsen: 28.04.2010
Uddannelse: Bankuddannet, Merkonom i finansiering

 

Næstformand for bestyrelsen

Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand A/S
Alm. Brand Bank A/S
Alm. Brand Fond

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand Forsikring A/S
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen
Herm. Rasmussen A/S
Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme
Herm. Rasmussen A/S Malerforretning
Ringvejens Autolakereri A/S
Eniig a.m.b.a.

 

Næstformand for bestyrelsen

Eniig Holding A/S

 

Direktør
Herm. Rasmussen A/S Holding
Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn,
Skanderborg, Aktieselskab

 

Bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S Holding
Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn, Skanderborg, Aktieselskab
Silkeborg Fodbold College
Fabrikant Michael Sørensens Fond
Ejendomsselskabet Lysbroengen P/S
Rederiet Viking P/S

Boris Nørgaard Kjeldsen foto

Bestyrelsesmedlem

Boris Nørgaard Kjeldsen

 

Født: 15.10.1959
Titel: Adm. direktør
Start i bestyrelsen: 04.04.2003
Uddannelse: Cand.jur.

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand Bank A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen:

 

Formand for bestyrelsen

Kemp & Lauritzen A/S
Aarhus Syd Ejendomme A/S

 

Næstformand for bestyrelsen

Ejendomsforeningen Danmark

 

Direktør
DADES A/S (adm.dir.)
Rådhuspladsen (adm.dir.)
Soeborg Ejendomme ApS (adm.dir.)
Fisketorvet 2 Odense ApS (adm.dir.)
DAVISTA Komplementarselskab A/S
DAVISTA K/S

 

Bestyrelsesmedlem 
Benny Johansen & Sønner A/S
DAVISTA Komplementarselskab A/S
DAVISTA K/S
Arkitektgruppen A/S
Rådhuspladsen A/S

Per Frandsen foto

Bestyrelsesmedlem

Per Frandsen

 

Født: 12.10.1952
Titel: Godsejer
Start i bestyrelsen: 23.04.2009
Uddannelse: Landbrugsuddannet

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond
Alm. Brand Forsikring A/S
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen:

 

Formand for bestyrelsen

"Sia" Per Frandsen Latvia

 

Daglig leder af Per Frandsen CVR 52008417, som driver landbrug i DK, samt udlejning af bolig og erhverv i Flensborg, Tyskland.

Placeholder foto

Bestyrelsesmedlem

Tina Schmidt Madsen

 

Født: 25.11.1968
Titel: Direktør
Start i bestyrelsen: 12.07.2021

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba

Placeholder foto

Bestyrelsesmedlem

Lotte Kathrine Sørensen

(medarbejdervalgt)

 

Født: 09.04.1974
Titel: Personaleforeningsformand
Start i bestyrelsen: 09.10.2020
Uddannelse: Bachelor i HA Almen, Forsikringshøjskolen/Niveau 3, 4 og 5

 

Formand for bestyrelsen
Personaleforeningen i Alm. Brand Forsikring A/S

 

Medlem af bestyrelsen
Alm. Brand A/S
Alm. Brand Fond
Alm. Brand af 1792 fmba

Claus Nexø Jensen foto

Bestyrelsesmedlem

Claus Nexø Jensen

(medarbejdervalgt)

 

Født: 16.05.1966
Titel: Landbrugsassurandør
Start i bestyrelsen: 30.03.2018
Uddannelse: Exam. Assurandør, merkonom i markedsføring

 

Medlem af bestyrelsen

Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond
Alm. Brand A/S

Brian Egested foto

Bestyrelsesmedlem

Brian Egested

(Medarbejdervalgt)

 

Født: 02.12.1969
Titel: Afdelingschef
Start i bestyrelsen: 30.04.2014
Uddannelse: Exam. Skadekonsulent

 

Medlem af bestyrelsen

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond

Direktion

Direktionen består af Rasmus Werner Nielsen, som også er administrerende direktør i Alm. Brand A/S.

Direktion

Administrerende direktør

Rasmus Werner Nielsen


Født: 26.06.1969
Indtrådt i Direktionen i 2019
Ansat i Alm. Brand siden 2017
Uddannelse: Cand. merc. aud.