Er du bank- eller leasingkunde? Se her, hvor du fremover kan få hjælp.

Privat | Erhverv

Kritisk sygdom


Tryk på Bekræft-knappen for at købe tilvalgsdækningen Kritisk sygdom.

Dækningen koster 42,50 kr./md. og sikrer dig en udbetaling, hvis dit barn rammes af en kritisk sygdom, som f.eks. kræft eller type 1-diabetes.

Læs mere

Forsikringen giver ret til en udbetaling på 125.000 kr., hvis dit barn får diagnosticeret en kritisk sygdom i forsikringstiden. Udbetalingen er skattefri, og du bestemmer selv, hvordan pengene skal bruges.

Forsikringen omfatter følgende diagnoser:

 • 1. Kræft
 • 2. Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt)
 • 3. Forsnævring af kranspulsåre, som kræver bypassoperation eller ballonudvidelse
 • 4. Hjerteklapsygdom, som kræver hjerteklapkirurgi
 • 5. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi)
 • 6. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation) samt kavernøst angiom i hjernen
 • 7. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv
 • 8. Multipel sklerose
 • 9. Aids
 • 10. Kronisk nyresvigt
 • 11. Organsvigt
 • 12. Aorta-sygdom (sygdom i hovedpulsåren)
 • 13. Hjerne- eller hjernehindeinfektion, herunder borreliainfektion eller tick borne encephalitis (TBE)
 • 14. Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger
 • 15. Livstruende hjerterytmeforstyrrelse, som kræver indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) som sekundær profylakse
 • 16. Kronisk hjertesvigt med indoperation af ICD/CRT-enhed eller langtidsholdbar mekanisk hjertepumpe, f.eks. Heartmate
 • 17. Diabetes type 1


Vær særlig opmærksom på, at forsikringen ikke dækker sygdom eller lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret, før eller inden for de første 3 måneder efter forsikringen er trådt i kraft.

 

For Kræft gælder det, at forsikringen ikke dækker, hvis forsikrede tidligere, herunder også før forsikringen trådte i kraft, har fået stillet samme diagnose.

 

For øvrige begrænsninger i dækningen henvises til forsikringsbetingelserne.

Dækningen træder i kraft, når du har udfyldt dit navn og trykket på ”Bekræft køb” her på siden.

Du betaler fortsat med det interval, du har gjort hidtil. Har du indtil nu betalt din forsikring årligt, så fortsætter dette som hidtil.

Når du har købt en forsikring, har du som forsikringstager ret til at fortryde dit køb. Det gælder også for købet af denne tilvalgsdækning.

 

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen gælder fra den dag, du modtager din nye police, som vi sender til dig i løbet af nogle dage. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag.

 

De 14 dages fortrydelsesret gælder i denne forbindelse kun din nytilkøbte tilvalgsdækning Kritisk sygdom.