Er du bank- eller leasingkunde? Se her, hvor du fremover kan få hjælp.

Privat | Erhverv

Parkerings­skade


Tryk på Bekræft-knappen for at købe tilvalgsdækningen Parkeringsskade.

 

Dækningen koster 27 kr./md. og dækker parkeringsskader, uden at du skal betale selvrisiko, når du ikke ved, hvem der er har forvoldt skaden.

Læs mere

Parkeringsskadedækningen dækker pris- og selvrisikomæssige konsekvenser ved skader, der er forvoldt af en ukendt skadevolder, når følgende betingelser er opfyldt:

 

  • Bilen holdt parkeret et sted, hvor det var lovligt at parkere.
  • Reparationsudgiften overstiger ikke 15.000 kr.

Bilen holder parkeret, når den er hensat med eller uden fører.


Trafikal standsning eller standsning i forbindelse med af- eller påstigning og af- eller pålæsning af gods anser vi ikke for parkering.

Dækningen træder i kraft, når du har udfyldt dit navn og trykket på ”Bekræft køb” her på siden.

Du betaler fortsat med det interval, du har gjort hidtil. Har du indtil nu betalt din forsikring årligt, så fortsætter dette som hidtil.

Når du har købt en forsikring, har du som forsikringstager ret til at fortryde dit køb. Det gælder også for købet af denne tilvalgsdækning.

 

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen gælder fra den dag, du modtager din nye police, som vi sender til dig i løbet af nogle dage. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag.

 

De 14 dages fortrydelsesret gælder i denne forbindelse kun din nytilkøbte tilvalgsdækning Parkeringsskade.