VIGTIG NYHED | Vi overdrager vores bankaktiviteter til Sydbank. Har du spørgsmål som kunde, kan du finde svar her.

Privat | Erhverv

Konkurrencebetingelser


  1. Om Alm. Brands julekalender

Julekalenderen er arrangeret Alm. Brand Forsikring A/S, CVR 10526949, Midtermolen 7, 2100 København Ø og løber af stablen fra den 1. december 2019 til den 24. december 2019.

 

Som deltager får du dagligt muligheden for at vinde en præmie. Derudover vil du deltage i lodtrækningen om flotte ugepræmier samt hovedpræmien d. 24. december.

 

Medarbejdere hos Alm. Brand-koncernen samt Scratcher ApS, som har bistået Alm. Brand Forsikring med udarbejdelse af julekalenderen, må ikke deltage i julekalenderen. Dette gælder også medlemmer af disse ansattes husstande.

 

Accept af vilkårene, som fremgår under afsnit 2, er en forudsætning for at kunne deltage i julekalenderen.

 

  1. Samtykke

For at deltage i julekalenderen, skal du give dit samtykke til, at selskaberne i Alm. Brand-koncernen (se alle selskaber her) må kontakte dig på e-mail og telefon og give dig tilbud på forskellige bankprodukter, skadeforsikringsprodukter og pensionsprodukter. Du vil også blive kontaktet, hvis du vinder en præmie i julekalenderen.

 

Når du melder dig til julekalenderen, skal du udfylde tilmeldingsblanketten med dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og acceptere, at du er indforstået med vilkårene for julekalenderen, herunder at selskaberne i Alm. Brand-koncernen (se alle selskaber her) må behandle dine oplysninger i overensstemmelse med reglerne i Persondataforordningen og Alm. Brand-koncernens persondatapolitikker. Selskaberne i Alm. Brand-koncernen må kontakte dig på telefon og mail med markedsføring. Du accepterer også, at Alm. Brand må kontakte dig, hvis du skulle vinde en præmie.

 

Dit navn vil blive offentliggjort på Alm. Brands hjemmeside, hvis du vinder.

 

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, mister du ikke din mulighed for at vinde gevinster i julekalenderen. Du beholder derfor dit lod i puljen om adventspræmier og hovedgevinsten. Dog skal du være opmærksom på, at du fortsat vil kunne modtage mails fra Alm. Brand A/S, som relaterer sig til selve julekalenderen, herunder julekalenderens gevinster. Du vil da kun blive kontaktet, hvis der er forhold omkring julekalenderen, som det vil være nødvendigt at orientere dig om, eller hvis du har vundet en præmie.

 

  1. Aldersgrænse og bopæl

Du skal være 18 år, når du tilmelder dig. Du skal bo i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne).

 

  1. Præmier og vindere

Tirsdag den 24. december 2019 er sidste dag i julekalenderen. Du kan melde dit svar ind i den daglige konkurrence frem til kl. 22.00 på dagen. Vinderne af julekalenderen findes ved afslutningen af den sidste dag (24. december) og offentliggøres senest fredag d. 27. december.

 

Hovedpræmien på 10.000 kr. i form af et rejsegavekort går til den som udtrækkes som vinder d. 24. december. Derudover udloddes en række ugepræmier, der offentliggøres løbende igennem julekalenderen. Ugepræmierne udtrækkes hver søndag blandt brugere der har tilmeldt sig julekalenderen. Ugepræmierne offentliggøres den efterfølgende mandag på almbrand.dk. Der udloddes ligeledes dagspræmier, som offentliggøres løbende gennems julekalenderen. Dagspræmierne udtrækkes dagligt, og vinderne vil blive kontaktet senest kommende hverdag efter udtrækningen.

 

Alle vinderne af præmierne i julekalenderen offentliggøres løbende på almbrand.dk

 

Præmier, der ikke er kontante pengebeløb, kan ikke ombyttes til kontanter.

 

  1. Betaling af skat og afgift

Alm. Brand afholder præmieafgiften til de danske skattemyndigheder for de præmier, der udloddes. Der skal således ikke betales skat eller øvrige afgifter af præmierne.

 

  1. Afmelding

De oplysninger du har givet til Alm. Brand indgår i julekalenderen i hele julekalenderens periode, og du kan derfor ikke afmelde dig din mulighed for at vinde gevinster. 

 

  1. Rettigheder og ansvar

Alm. Brand Forsikring A/S er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af julekalenderen. Alm. Brand Forsikring A/S forbeholder sig retten til at stoppe konkurrencen uden varsel, hvis det bliver nødvendigt af konkrete eller juridiske grunde. I dette tilfælde vil der ikke blive uddelt gevinster efter, at konkurrencen er lukket. Alm. Brand Forsikring A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig i sådan en situation.

 

Alm. Brand Forsikring A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tekniske problemer, som måtte opstå i forbindelse med julekalenderens afvikling.

 

Alm. Brand Forsikring A/S udpeger den endelige vinder af julekalenderens hovedpræmie og ugentlige vindere undervejs i julekalenderen. Udpegningen af vindere sker i overensstemmelse med det under afsnit 4 anførte og er endelig fra Alm. Brand Forsikring A/S’ side. Alm. Brand Forsikring A/S kan derfor ikke gøres ansvarlig for de udtrækninger, der foretages undervejs i julekalenderen med henblik på at kunne udpege vindere.

 

  1. Tilsyn

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at Alm. Brand Forsikring A/S overholder den gældende lovgivning om afholdelse af konkurrencer.