Privat | Erhverv

EM-konkurrence 2022

Konkurrencebetingelser

 

Konkurrence om  1 udebanetrøje til EM

Betingelserne for deltagelse i lodtrækningen om 5 x 1 udebanetrøje.


Tilbage til konkurrencen

 

Udbyder af konkurrencen

Konkurrencen udbydes af Alm. Brand Forsikring A/S, CVR-nr. 10 52 69 49, Midtermolen 7, 2100 København Ø, telefonnummer 35 47 47 47.


Om konkurrencen

Konkurrencen finder sted i perioden fra den 18. maj 2022 til og med den 31. maj 2022. Du kan kun deltage én gang i konkurrencen.

Vinderne findes ved lodtrækning. Konkurrencen er ikke købsbetinget, og vinderchancen afhænger af antal deltagere.

 

Hvem kan deltage?

For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år på det tidspunkt, hvor du tilmelder sig konkurrencen og være bosiddende i Danmark.

Ansatte i Alm. Brand-koncernen, samt medarbejderens husstand, kan ikke deltage i konkurrencen. Du kan kun deltage én gang i konkurrencen.

 

Hvordan deltager du?

Du deltager i konkurrencen på https://www.almbrand.dk/kampagne/partner/dhf-sponsorat/dhf-konkurrencen/

 

Du deltager i konkurrencen ved at udefylde formularen med fulde navn og telefonnummer. 

 

Kåring af vinderen

Vinderne findes ved en tilfældig lodtrækning, hvor vi trækker 5 heldige vindere af 1 udebanetrøje. Lodtrækningen finder sted onsdag den 01. juni. Vinderne får besked inden for 10 dage efter lodtrækningen er overstået. Vinderen trækkes blandt alle, der har skrevet sig op til konkurrencen.

 

Kan Alm. Brand ikke få kontakt til vinderen, forbeholder vi os retten til at udpege en anden vinder efter at have forsøgt at kontakte vinderen flere gange over en periode på minimum tre hverdage.

 

Offentliggørelse af og kontakt til vinderne

Vinderen offentliggøres på www.almbrand.dk/kundeservice/generel-information/konkurrencer med angivelse af navn.


Vinderen kontaktes også direkte pr. telefon.

 

Præmien

Præmien er en udebanetrøje. Vi udlodder 5 udebanetrøjer til en samlet værdi på 3.750 kr. (750 kr. pr. trøje).

 

Præmien er personlig og kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til andre.

 

Alm. Brand Forsikring A/S kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab som følge af konkurrencens præmie.

 

Overdragelse af præmien vil ske via posten, hvor udebanetrøjen sendes til modtagers adresse.

 

Kan en præmie ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er uden for Alm. Brand Forsikring A/S kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

 

Behandling af personoplysninger

Alm. Brand Forsikring indsamler og behandler de personoplysninger, som du indtaster.

Personoplysningerne behandles til brug for gennemførsel af konkurrencen og lodtrækningen.

Hvis du vinder, vil vi også anvende dine personoplysninger til at kontakte dig herom og til at sende dig præmien, ligesom vi vil offentliggøre dit navn på hjemmesiden, jf. pkt. 6. Det offentliggjorte navn slettes efter løbende måned + én måned.


I Alm. Brand Koncernens Persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Alm. Brand Forsikring A/S behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Politikken er tilgængelig her eller på Alm. Brands hjemmeside.

 

Øvrigt

Ved at deltage i konkurrencen accepterer du ovennævnte vilkår og betingelser.


Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks Domstole.


Alm. Brand Forsikring A/S forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser og til at stoppe konkurrencen, på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel eller meddelelse, hvor der er saglige grunde hertil.

 

Alm. Brand Forsikring A/S forbeholder sig ret til at ekskludere en deltager fra konkurrencen ved mistanke om snyd, eller hvis deltageren ikke holder sig til konkurrencebetingelserne.

 

-

 

Alm. Brand Forsikring A/S, CVR-nr. 10 52 69 49, Midtermolen 7, 2100 København Ø, telefonnummer 35 47 47 47.