Privat | Erhverv

 


Måltidstest

Konkurrencebetingelser

Betingelserne for deltagelse i lodtrækningen om 5.000 kr. til Aarstiderne.com

Tilbage til konkurrencen

 

 

Udbyder af konkurrencen

Konkurrencen udbydes af Alm. Brand Forsikring A/S, CVR-nr. 10 52 69 49, Midtermolen 7, 2100 København Ø, telefonnummer 35 47 47 47.

 

Om konkurrencen

Konkurrencen finder sted i perioden fra den 3. marts 2021 til og med den 25. marts 2021.

Vinderen findes ved lodtrækning. Konkurrencen er ikke købsbetinget, og vinderchancen afhænger af antal deltagere.

Hvem kan deltage?

For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år på det tidspunkt, hvor du tilmelder sig konkurrencen og være bosiddende i Danmark.


Ansatte i Alm. Brand-koncernen kan ikke deltage i konkurrencen. Du kan kun deltage én gang i konkurrencen.

Hvordan deltager du?

Du deltager i konkurrencen på https://www.almbrand.dk/kampagne/partner/diabetesmaaltidstest ved at afgive samtykke til, at Alm. Brand Forsikring A/S må ringe mig op og markedsføre Alm. Brand Forsikring A/S.


Ved afgivelse af markedsføringssamtykket, får du et lod i lodtrækningen.


Du kan altid trække dit markedsføringssamtykke tilbage ved at skrive til marketing.samtykke@almbrand.dk. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, mister du ikke muligheden for at vinde en præmie, da du beholder dit lod i konkurrencen.

Kåring af vinderne

Vinderne findes ved en tilfældig lodtrækning, der finder sted den 26. marts. Vinderne trækkes blandt alle, der har afgivet markedsføringssamtykke, jf. pkt. 4.

Kan Alm. Brand ikke få kontakt til vinderne, forbeholder vi os retten til at udpege andre vindere efter at have forsøgt at kontakte vinderne flere gange over en periode på minimum 5 hverdage.

Offentliggørelse af og kontakt til vinderne

Vinderne offentliggøres på www.almbrand.dk/kundeservice/generel-information/konkurrencer med angivelse af navn.


Vinderne kontaktes også direkte pr. e-mail.

 

Præmien

Præmien er et gavekort på 5000 kr. til Aarstiderne.com

Præmien er personlig og kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til andre.

Alm. Brand Forsikring A/S kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab som følge af konkurrencens præmie.


Overdragelse af præmien vil ske via brev/pakke, som sendes til vinderne med almindelig post.  


Kan en præmie ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er uden for Alm. Brand Forsikring A/S kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Behandling af personoplysninger

Alm. Brand Forsikring indsamler og behandler de personoplysninger, som du indtaster.

Personoplysningerne behandles til brug for gennemførsel af konkurrencen og lodtrækningen.

Hvis du vinder, vil vi også anvende dine personoplysninger til at kontakte dig herom og til at sende dig præmien, ligesom vi vil offentliggøre dit navn på hjemmesiden, jf. pkt. 6. Det offentliggjorte navn slettes efter 12 måneder.

Alm. Brand Forsikring A/S behandler også dine indtastede personoplysninger til brug for at ringe til dig for at markedsføre Alm. Brand Forsikring A/S og dets forsikringsprodukter med henblik på at booke et møde med dig. Det gør vi baseret på dit markedsføringssamtykke, som du afgiver for at deltage i konkurrencen, jf. pkt. 4. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.


I Alm. Brand Koncernens Persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Alm. Brand Forsikring A/S behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Politikken er tilgængelig her eller på Alm. Brands hjemmeside.

 

Øvrigt

Ved deltagelse i konkurrencen tiltræder du nærværende vilkår og betingelser.


Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks Domstole.


Alm. Brand Forsikring A/S forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser og til at stoppe konkurrencen, på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel eller meddelelse, hvor der er saglige grunde hertil.

Alm. Brand Forsikring A/S forbeholder sig ret til at ekskludere en deltager fra konkurrencen ved mistanke om snyd, eller hvis deltageren ikke holder sig til konkurrencebetingelserne.

-

Alm. Brand Forsikring A/S, CVR-nr. 10 52 69 49, Midtermolen 7, 2100 København Ø, telefonnummer 35 47 47 47.