Privat | Erhverv

 


SmUKfest 2023

Konkurrencebetingelser

 

Konkurrencebetingelser for deltagelse i konkurence om 2 x partout-billetter til Smukfest 2023.

Arrangør

Konkurrencen tilrettelægges og gennemføres af Alm. Brand Forsikring A/S (Alm. Brand), Midtermolen 7, 2100 København Ø, telefonnummer 35 47 47 47 (Alm. Brand).

Konkurrencen er ikke sponsoreret, støttet, administreret af eller på nogen måde associeret med Smukfest. Smukfest er derfor uden ansvar.

Hvem må deltage?

For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og bosiddende i Danmark. Medarbejdere i Alm. Brand-koncernen må ikke deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Hvordan deltager du?

Du kan deltage i konkurrencen, når du, ved digital indlevering i garderoben under Smukfest 2022, afgiver samtykke til markedsføring. Du kan kun deltage i konkurrencen én gang.

Vindere

Vinderen findes ved en tilfældig lodtrækning blandt alle, der har afgivet samtykke til markedsføring.

Vinderen trækkes umiddelbart efter Smukfest i uge 32  og får direkte besked via mail eller telefon. Hvis ikke vi kan komme i kontakt med vinderen inden for syv dage, trækker Alm. Brand en ny vinder blandt deltagerne i konkurrencen.

Præmien

Der er én præmie til udlodning, og præmien er vinde 2 x partoutbilletter til Smukfest 2023. Præmien er personlig og kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til andre. Alm. Brand kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab som følge af konkurrencens præmie. Overdragelse af præmien bliver aftalt med den enkelte vinder.

Håndtering af personoplysninger

Når du deltager i konkurrencen, giver du samtykke til, at Alm. Brand må behandle dine oplysninger i overensstemmelse med reglerne i Persondataforordningen og Alm. Brands Personadatapolitik og at Alm. Brand må kontakte dig, hvis du bliver udtrukket som vinder af konkurrencen.

Rettigheder og Ansvar

Alm. Brand forbeholder sig retten til at ændre i konkurrencens vilkår og at stoppe konkurrencen uden varsel, hvis det bliver nødvendigt af konkrete eller juridiske grunde. Alm. Brand afgør de tvivlstilfælde, der måtte opstå i forbindelse med konkurrencen. Alm. Brand forbeholder sig retten til at ekskludere en deltager fra konkurrencen ved mistanke om snyd.

Alm. Brand fraskriver sig alt ansvar for:

Alm. Brand bærer ikke ansvar for eventuelle trykfejl og utilsigtede misforståelser i forbindelse med konkurrencen.