Privat | Erhverv

 


Vind 2 billetter til filmen madklubben

Konkurrencebetingelser

Betingelserne for deltagelse i lodtrækningen om 2 x 50 biografbilletter til filmen Madklubben.

Tilbage til konkurrencen

Udbyder af konkurrencen

Konkurrencen udbydes af Alm. Brand Forsikring A/S, CVR-nr. 10 52 69 49, Midtermolen 7, 2100 København Ø, telefonnummer 35 47 47 47.


Om konkurrencen

Konkurrencen finder sted i perioden fra den 19. oktober 2020 til og med den 9. november 2020.

Der er 50 præmier á 2 biografbilletter til filmen Madklubben til udlodning, og der kåres således 50 vindere. Vinderne findes ved lodtrækning.


Konkurrencen er ikke købsbetinget, og vinderchancen afhænger af antal deltagere.

Hvem kan deltage?

For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år på det tidspunkt, hvor du tilmelder sig konkurrencen og være bosiddende i Danmark.


Ansatte i Alm. Brand-koncernen kan ikke deltage i konkurrencen. Du kan kun deltage én gang i konkurrencen.

Hvordan deltager du?

Du deltager i konkurrencen ved på www.almbrand.dk/kampagne/vind-billetter-til-filmen-madklubben at afgive samtykke til Alm. Brand Forsikring A/S må ringe mig op og markedsføre Alm. Brand Forsikring A/S og Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S og dets forsikrings- og pensionsprodukter for at booke et møde.


Ved afgivelse af markedsføringssamtykket, får du et lod i lodtrækningen.


Du kan altid trække dit markedsføringssamtykke tilbage ved at skrive til marketing.samtykke@almbrand.dk. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, mister du ikke muligheden for at vinde en præmie, da du beholder dit lod i konkurrencen.

Kåring af vinderne

Vinderne findes ved en tilfældig lodtrækning over tre omgange, der finder sted den 27. oktober samt den 3. og den 10. november. Der trækkes lod om 20 præmier á 2 biografbilletter i første og anden lodtrækning og 10 præmier á 2 biografbilletter i tredje lodtrækning. Vinderne trækkes blandt alle, der har afgivet markedsføringssamtykke, jf. pkt. 4.

Det er kun muligt at vinde én gang.

Kan Alm. Brand ikke få kontakt til vinderne, forbeholder vi os retten til at udpege andre vindere efter at have forsøgt at kontakte vinderne flere gange over en periode på minimum 5 hverdage.

Offentliggørelse af og kontakt til vinderne

Vinderne offentliggøres på www.almbrand.dk/kundeservice/generel-information/konkurrencer med angivelse af navn.


Vinderne kontaktes også direkte pr. e-mail.

 

Præmien

Der er 50 præmier á 2 billetter til filmen Madklubben, som kan anvendes i alle Nordiskfilm, Cinemaxx og Fokus biografer i perioden 26. oktober og så længe filmen spilles.

Hver præmies værdi er 190 DKK.

Præmien er personlig og kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til andre.

Alm. Brand Forsikring A/S kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab som følge af konkurrencens præmie.


Overdragelse af præmien vil ske via brev, som sendes til vinderne med almindelig post.  


Kan en præmie ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er uden for Alm. Brand Forsikring A/S kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Behandling af personoplysninger

Alm. Brand Forsikring indsamler og behandler de personoplysninger, som du indtaster.

Personoplysningerne behandles til brug for gennemførsel af konkurrencen og lodtrækningen.

Hvis du vinder, vil vi også anvende dine personoplysninger til at kontakte dig herom og til at sende dig præmien, ligesom vi vil offentliggøre dit navn på hjemmesiden, jf. pkt. 6. Det offentliggjorte navn slettes efter 12 måneder.

Alm. Brand Forsikring A/S behandler også dine indtastede personoplysninger til brug for at ringe til dig for at markedsføre Alm. Brand Forsikring A/S og Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S dets forsikrings- og pensionsprodukter med henblik på at booke et møde med dig. Det gør vi baseret på dit markedsføringssamtykke, som du afgiver for at deltage i konkurrencen, jf. pkt. 4. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.


I Alm. Brand Koncernens Persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Alm. Brand Forsikring A/S behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Politikken er tilgængelig her eller på Alm. Brands hjemmeside.

 

Øvrigt

Ved deltagelse i konkurrencen tiltræder du nærværende vilkår og betingelser.


Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks Domstole.


Alm. Brand Forsikring A/S forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser og til at stoppe konkurrencen, på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel eller meddelelse, hvor der er saglige grunde hertil.

Alm. Brand Forsikring A/S forbeholder sig ret til at ekskludere en deltager fra konkurrencen ved mistanke om snyd, eller hvis deltageren ikke holder sig til konkurrencebetingelserne.

 

-

 

Alm. Brand Forsikring A/S, CVR-nr. 10 52 69 49, Midtermolen 7, 2100 København Ø, telefonnummer 35 47 47 47.