CORONAVIRUS: Få svar på spørgsmål til dine forsikringer. Eller find ud af, hvordan vi kan mødes.

Privat | Erhverv


VIND EN alarmpakke

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelserne for deltagelse i konkurrencen om en alarmpakke fra G4S og 6 måneders abonnement til en samlet pris på 14.209 kr.

Arrangør

Konkurrencen tilrettelægges og gennemføres af Alm. Brand-koncernen, Midtermolen 7, 2100 København Ø, telefonnummer 35 47 47 47.

 

Konkurrencen finder sted i perioden fra den 17-08-2020 til og med 07-09-2020 kl. 12.00.

 

Hvem må deltage?

Deltagerne kan kun deltage én gang i konkurrencen. Man skal være over 18 år for at deltage i konkurrencen. Medarbejdere i Alm. Brand-koncernen må ikke deltage i konkurrencen.

 

Hvordan deltager du?

Man deltager i konkurrencen ved at skrive sig op via konkurrencesiden. 

Gå videre til konkurrencen


Ved deltagelse i konkurrencen tiltræder deltageren nærværende vilkår og betingelser. Konkurrencen er ikke købsbetinget.

 

Vinderen

Vinderen findes ved en tilfældig lodtrækning blandt alle deltagere, der har skrevet sig op til at blive ringet op med henblik på at aftale et forsikringsmøde. Konkurrencen består af en lodtrækning. Lodtrækningen vil finde sted den 09-09-2020.

 

Vinderen orienteres via telefon inden for 7 dage efter lodtrækningen. Diskvalificeres en vinder, eller kan vinderen ikke kontaktes efter forsøgt orientering to dage i træk via telefon, forbeholder Alm. Brand sig retten til at udpege en anden vinder.

 

Navnet på vinderen af konkurrencen offentliggøres på Alm. Brands hjemmeside almbrand.dk.

 

Præmien

Præmien består af en alarmpakke fra G4S: 

  • 1 stk. gateway
  • 1 stk. strømforsyning
  • 1 stk. sirene
  • 1 stk. alarmchiplæser/betjeningspanel inkl. alarmchips
  • 1 stk. nøgleboks
  • 2 stk. video sensorer
  • 3 stk. vindue/dørsensorer 
  • 2 stk. røgalarmer 
  • 1 stk. SMARTswitch

Derudover får du også adgang til SMARTalarm app'en, som ligeledes kan benyttes ved til-og frakobling af alarmen samt generel styring af alarmen.

 

Vinderen af konkurrencen får ligeledes 6 måneders gratis abonnement.

 

I forbindelse med konkurrencen har vi fået en særlig fordelagtig abonnementspris, som vinderen, efter de 6 måneders gratis abonnement er ophørt, skal betale fremadrettet – hvilket er 299 kr. om måneden.

 

Vær opmærksom på, at G4S' aftalevilkår er gældende for aftalen. Bindingsperioden er normalt på løbende måned + 5 måneder.

 

Håndtering af personoplysninger

Når du deltager i konkurrencen, giver du samtykke til, at Alm. Brand må behandle dine oplysninger i overensstemmelse med reglerne i Persondataforordningen og Alm. Brands Persondatapolitik, og at Alm. Brand må kontakte dig, hvis du bliver udtrukket som vinder af konkurrencen. 

 

Dine oplysninger vil blive slettet senest efter 12 måneder.

 

Rettigheder og Ansvar

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks Domstole.

 

Alm. Brand-koncernen forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere, tilbagetrække eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil, samt til på ethvert tidspunkt at ekskludere deltagere, som ikke overholder disse vilkår og betingelser vedrørende konkurrencen.

 

Alm. Brand fraskriver sig alt ansvar for:

Alm. Brand bærer ikke ansvar for eventuelle trykfejl og utilsigtede misforståelser i forbindelse med konkurrencen.