• Kundeservice
 • Generel information
 • Priser, vilkår og betingelser

Priser, vilkår og betingelser


Det skal være enkelt og nemt at se, hvad du får, og hvad du betaler for. Derfor har vi lavet en oversigt over alle vores renter, gebyrer, betingelser og vilkår.

Bank

Indlån

 

 

Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**
Kontonavn Basiskonto Pluskonto Pluskonto Ung+ konto
Fra 0 kr. 0 % 0 % 0 % 0,25 %
Fra 100.000 kr. 0 % 0 % 0 % 0,25 %

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). 

** Se vilkår for Ung+ (pdf). 

 

Vilkår

 • Gældende fra den 10. august 2018.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Vil du gerne have Ung+ vilkår? Læs mere om Ung+

Pensionskonto*

 

  Basis

Pluskunde**

Plus300

Pluskunde**

Plus1500

Ung+***
Fra 0 kr. 0 % 0,02 % 0,02 % 0 %

 

* Kapital-, Rate- og Selvpension samt Indekskontrakter. Der er lovmæssige begrænsninger forbundet med kontoen. Selvpension og indekskontrakter kan ikke nyoprettes, men kan overføres fra andre pengeinstitutter.

** Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf).

*** Se vilkår for Ung+ (pdf).  

 

Vilkår

 • Gældende fra den 10. august 2018.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Vil du gerne have Ung+ vilkår? Læs mere om Ung+

 

Kontotype Evt. note Rente

Fastrentekonto/

Fastrentepension1

Fra 25.000 kr.

Binding 36 mdr.

0,5 %
Seniorkonto2   0 %
Børneopsparing3   0,75 %
Børnebørnsopsparing4   0,75 %
Superkonto5   0,25 %

Boligopsparing6 /

Udd.opsparing6 / Etableringskonto

  0,2 %

 

1 Du skal være Pluskunde for at oprette denne konto. Minimum indskud er 25.000 kr. Maksimalt indskud er 2 mio. kr. Renten garanteres i hele den periode, Fastrentekontoen løber.Indestående på kontoen (hele eller dele af beløbet) kan til en hver tid hæves mod betaling af et gebyr, som du kan finde i prislisten.

 

2 Du skal være fyldt 60 år for at have denne konto. Nye konti kan ikke oprettes.

 

3 Maks. en konto pr. barn. Kontoen kan oprettes fra 0 til og med 13 år. Maks indskud årligt: 6.000 kr. I alt 72.000 kr. Binding min. 7 år. Opretter eller en i barnets husstand skal værePluskunde for at oprette denne konto.

 

4 Kan oprettes inden barnet fylder 21 år. Opretter eller en i barnets husstand skal være Pluskunde for at oprette denne konto.

 

5 Du skal være under 18 år for at få denne konto.

 

6 Kan ikke nyoprettes, men kan overføres fra andre pengeinstitutter. Særlige vilkår gælder.

 

Vilkår

 • Gældende fra den 10. august 2018
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Udlån

Rente og debitorrente

  Basis 

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Rente  11,00 - 15,00 % 5,95 - 10,00 % 5,00 - 8,50 % 7,00 %
Debitorrente3 11,46 - 15,87 % 6,08 - 10,38 % 5,10 - 8,78 % 7,19 %

1 Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få kreditten på Basis-vilkår.

2 Se vilkår for Ung+ (pdf).

3 Årlig rente inkl. renters rente.

 

ÅOP (før skat)4 - Kassekredit

Udnyttelsesgrad 

Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

100 % 12,0 - 16,5 % 6,1 - 10,4 %  5,1 - 8,8 % 7,2 %
50 % 12,6 - 17,1 % 6,1 - 10,4 %  5,1 - 8,8 %  7,2 %
25 % 13,7 - 18,4 % 6,1 - 10,4 %  5,1 - 8,8 %  7,2 %

 4 De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Kassekredit med et samlet kreditbeløb på 50.000 kr. med en løbetid på 5 år. ÅOP er inklusiv etableringsomkostninger. Kreditten afdrages som et stående lån.

 

ÅOP (før skat)5 - Forbrugslån

   Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

 Forbrugslån 12,7 - 17,2 %  7,2 - 11,4 %   6,2 - 9,9 % 7,2 %

De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Forbrugslån med et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. med en løbetid på 5 år. ÅOP er inklusiv etableringsomkostninger. Lånet afdrages som et annuitetslån.

 

Etableringsgebyr

  Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Kassekredit 1.000 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Forbrugslån  1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Rente og debitorrente

   Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Rente        
Under 20 % udbetaling 9,00 - 9,50 % 7,75 - 9,00 % 7,00 - 8,00 % Basisprisen
Min. 20 % udbetaling 6,00 - 9,00 % 4,25 - 7,00 % 3,95 - 6,00 % Basisprisen
Min. 40 % udbetaling 4,25 - 8,00 %  3,95 %  3,25 % Basisprisen
Debitorrente3       Basisprisen
Under 20 % udbetaling 9,31 - 9,84 % 7,98 - 9,31 % 7,19 - 8,24 % Basisprisen
Min. 20 %udbetaling 6,14 - 9,31 % 4,32 - 7,19 % 4,01 - 6,14 % Basisprisen
Min. 40 % udbetaling 4,32 - 8,24 % 4,01 % 3,29 % Basisprisen

1 Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

2 Se vilkår for Ung+ (pdf).

3 Årlig rente inklusiv rentes rente

 

ÅOP (før skat)4 - Billån

  Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Udbetaling 20 % 7,4 - 10,6 % 5,5 - 8,5 % 5,2 - 7,4 %  Basisprisen

De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Billån med et samlet kreditbeløb på 200.000 kr. og med en løbetid på 7 år samt en udbetaling på 20 - 40 %. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev (bil) på 207.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. I beregning af ÅOP indgår gebyr for panthaverdeklaration til forsikringsselskabet med 950 kr. Gebyret varierer fra selskab til selskab.

 

Gebyr

Etableringsgebyr 1.950 kr.

 

Øvrige omkostninger

Tinglysning (Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen)  1.660 kr.
Procentafgift, tinglysning (oprundes til nærmeste hundrede)  1,5 % af lånebeløb
Panthaverdeklaration til forsikringsselskabet Prisen varierer

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Rente og debitorrente

   Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Rente        
Belåningsværdi: 
0 - 80 %
8,00 - 12,50 % 3,50 - 8,50 % 2,45 - 4,50 % Basisprisen
Belåningsværdi: 
80 - 100 %
8,00 - 12,50 % 4,50 - 8,50 % 4,50 - 7,25 % Basisprisen
Debitorrente3        
Belåningsværdi: 
0 - 80 %
8,24 - 13,10 % 3,55 - 8,78 % 2,47 - 4,58 % Basisprisen
Belåningsværdi: 
80 - 100 %
8,24 - 13,10 % 4,58 - 8,78 % 4,58 - 7,45 % Basisprisen

1 Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

2 Se vilkår for Ung+ (pdf).
3 Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

ÅOP (før skat)4 - Boligkredit

  ÅOP (før skat)4
100 % 2,7 - 13,7 %
50 % 3,0 - 14,4 %
25 % 3,5 - 15,6 %

4 De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Boligkredit med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. Lånet afdrages som stående lån.

 

ÅOP (før skat)5 - Boliglån

 

ÅOP (før skat)5

Boliglån 2,9 - 13,9 %

5 De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Boliglån med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. Lånet afdrages som annuitetslån.

 

Etableringsgebyr

Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi 5.000 kr.
Belåningsgrad over 80 % af boligens værdi 2,00 % (min. 5.000 kr./maks. 7.000 kr.)

 

Omkostninger til staten

Tinglysning (Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen)  1.660 kr.
Procentafgift, tinglysning (oprundes til nærmeste hundrede)  1,5 % af lånebeløb

 

 

Vilkår

Boliglånet og boligkreditten kan anvendes til køb og/eller renovering af fast ejendom. Som sikkerhed tager vi pant i din ejendom. Det er en forudsætning for Boligkreditten/Boliglånet, at der foretages en vurdering af ejendommen. Ansvaret for at vurderingen foretages påhviler banken. Du skal selv betale for vurderingen.

 

Boligkreditten/Boliglånet kan tilbagebetales i op til 30 år. Boligkreditten/Boliglånet kan indfries helt eller delvist før tid. Der gælder ingen særlige vilkår ved førtidig indfrielse. Kreditten/lånet kan indgås i Danske Kroner.

 

Boligkreditten/Boliglånet udbydes med en debitorrente fra 2,47 % til 13,10 %. Renten er variabel.

 

Gul risikoklasse

Boligkredit/Boliglån med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i fast ejendom, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Repræsentativt eksempel

Ved et samlet kreditbeløb hos Alm. Brand Bank på kr. 500.000 kr. med en variabel debitorrente på 2,47 % – 13,10 % p.a. (årlig rente inkl. renters rente) og en løbetid på 30 år (360 ydelser) med pant i fast ejendom for det fulde lånebeløb, er:

 

Boliglån

De månedlige ydelser 2.018 kr. - 5.439 kr. ÅOP er 2,7 - 13,5 %. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 726.481 kr. - 1.957.098 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 226.481 kr. - 1.457.098 kr.

 

Boligkredit

De kvartalsvise ydelser 3.151 kr. - 16.077 kr. ÅOP er 2,6 - 13,5 % (100 % udnyttelse). Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 892.590 kr. - 2.443.686 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 392.590 - 1.943.686 kr. 

 

Boligkreditten/Boliglånet kræver normal kreditvurdering, jf. bankens gældende politikker. Hvis Boligkreditten/Boliglånet ikke er i din nationale valuta, skal du være opmærksom på, at udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, som skal betales.

 

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne med Boligkreditten/Boliglånet vil det have finansielle og juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Boligkreditten/Boliglånet kan kreditten/lånet opsiges til øjeblikkelig betaling ligesom der vil påløbe morarenter. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

 

 Rente og debitorrente

  Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Rente  3,95 - 8,00 % 2,95 - 5,50 % 2,75 - 4,00 % Samme som Basis
Debitorrente3 4,01 - 8,24 % 2,98 - 5,61 % 2,78 - 4,06 % Samme som Basis

1 Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få kreditten/lånet på Basis-vilkår.

2 Se vilkår for Ung+ (pdf).
3 Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

ÅOP (før skat)4- Andelsboligkredit

Udnyttelsesgrad   ÅOP (før skat)4
100 % 3,1 - 8,7 %
50 % 3,3 - 9,1 %
25 % 3,8 - 10,0 %

De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Andelsboligkredit med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. Lånet afdrages som stående lån.

 

ÅOP (før skat)- Andelsboliglån

  ÅOP (før skat)5
Andelsboliglån 3,2 - 8,8 %

5 De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Andelsboliglån med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. Lånet afdrages som annuitetslån.

 

Etableringsgebyr

Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi 5.000 kr.
Belåningsgrad over 80 % af boligens værdi 2,00 % (min. 5.000 kr./maks. 7.000 kr.)

 

Omkostninger til staten

Tinglysning (Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen) 1.660 kr.
Procentafgift, tinglysning (oprundes til nærmeste hundrede) 1,5 % af lånebeløb

 

Vilkår

Andelsboliglånet og andelsboligkreditten kan anvendes til køb og/eller renovering af andelsboliger. Sikkerhedsstillelse er pant i andelsboligen. Det er en forudsætning for Andelsboligkreditten/Andelsboliglånet, at der foretages en vurdering af ejendommen. Ansvaret for at vurderingen foretages påhviler banken. Du skal selv betale for vurderingen.

 

Andelsboligkreditten/Andelsboliglånet kan tilbagebetales i op til 30 år. Andelsboligkreditten/Andelsboliglånet kan indfries helt eller delvist før tid. Der gælder ingen særlige vilkår ved førtidig indfrielse. Kreditten/lånet kan indgås i Danske Kroner.

 

Andelsboligkreditten/Andelsboliglånet udbydes med en debitorrente fra 2,78% til 8,24%. Renten er variabel.

 

Gul risikoklasse

Andelsboligkredit/Andelsboliglån med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i en andel i andelsboligforening, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Repræsentativt eksempel

Ved et samlet kreditbeløb hos Alm. Brand Bank på kr. 500.000 kr. med en variabel debitorrente på 2,78 % – 8,24 % p.a. (årlig rente inkl. renters rente) og en løbetid på 30 år (360 ydelser) med pant i andelsboligen for det fulde lånebeløb, er:

 

Andelsboliglån

De månedlige ydelser 2.098 kr. - 3.756 kr. ÅOP er 3,0 - 8,6 %. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 755.491 kr. - 1.352.091 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 255.491 kr. - 852.091 kr.

 

Andelsboligkredit

De kvartalsvise ydelser 3.537 kr. - 10.289 kr. ÅOP er 2,9 - 8,5 % (100 % udnyttelse). Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 938.889 kr. - 1.749.163 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 438.889 - 1.249.163 kr.

 

Andelsboligkredit/Andelsboliglån kræver normal kreditvurdering, jf. bankens gældende politikker. Hvis Andelsboligkreditten/Andelsboliglånet ikke er i din nationale valuta, skal du være opmærksom på, at udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, som skal betales.

 

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne med Andelsboligkredit/Andelsboliglån vil det have finansielle og juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Andelsboligkredit/Andelsboliglån kan kreditten/lånet opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

 

  Basis 

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

 Rente        

Belåningsværdi: 

60 - 80 %

 1,80 %  1,80 %  1,80 % 1,80 %
Debitorrente3        
Belåningsværdi: 
60 - 80 %
1,81 % 1,81 % 1,81 % 1,81 %

1 Der er ikke specielle Pluskunde vilkår for BoligKombilånet.

2 Se vilkår for Ung+ (pdf).
3 Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

ÅOP (før skat)4

  ÅOP før skat4
BoligKombilån 2,3 %

De årlige omkostninger i procent er beregnet for BoligKombilån med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. 

 

Vilkår

 • Renten er variabel og renten beregnes af hele saldoen. Der er mulighed for op til 10 års afdragsfrihed. BoligKombilånet kan optages indenfor en belåningsværdi på 60-80%, og kræver et foranstående Totalkreditlån (0-60%).
 • Gul risikoklasse: Boligkredit/-lån med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i fast ejendom, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Vil du gerne have Ung+ vilkår? Læs mere om Ung+

 

  Basis 

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

 Rente      

Belåningsværdi: 

60 - 80 %

- 2,45 - 5,45 %  2,45 - 5,45 %
Debitorrente2      
Belåningsværdi: 
60 - 80 %
- 2,47 - 5,56 % 2,47 - 5,56 %

1 Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. 
2 Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

ÅOP (før skat)3

  Basis  

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde2

Plus1500

Udnyttelsesgrad  ÅOP før skat  ÅOP før skat   ÅOP før skat 
100 % - 2,7 - 5,9 % 2,7 - 5,9 %
50 % - 3,0 - 6,3 % 3,0 - 6,3 %
25 % - 3,5 - 6,9 % 3,5 - 6,9 %

3 De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Nedsparingskredit (A4) med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 260.000 kr. Kreditten afdrages som et stående lån.  

 

Etableringsgebyr

Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi 5.000 kr.

 

Vilkår

 • Gældende fra den 1. juli 2018.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel og renten beregnes af hele saldoen.
 • Nedsparingskredit med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i fast ejendom, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Serviceydelser og gebyrer

Etablering af lønkredit

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Etablering af lønkredit  1.000 kr.  0 kr.  0 kr. 0 kr.

 *Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Årlige kortgebyrer 

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Dankort  0 kr.  0 kr.  0 kr. 0 kr.
Visa/Dankort og
Mastercard Debit
 150 kr.  0 kr.  0 kr. 0 kr.
Mastercard  300 kr.  0 kr.  0 kr. 300 kr.
Mastercard Gold  1.000 kr.  0 kr.  0 kr. 1000 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Hævning i bankens automater

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Dankort, Visa/Dankort, Mastercard Debit  0 kr.  0 kr.  0 kr. 0 kr.
Mastercard (%/min)  1 %/25 kr.  1 %/25 kr.  1 %/25 kr. 1 %/25 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Hævning af DKK i andre automater/posthuse

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Dankort, Visa/Dankort, Mastercard Debit 5 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Mastercard* (%/min) 2 %/50 kr. 2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Betalinger/kasse  

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Hæve/indsætte 
ved kassen
0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Køb/salg af
kontant valuta
50 kr. 0 kr.

0 kr.

0 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf) 

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Netbank/Mobilbank  

  Basis 

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Oprettelse af
abonnement
0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Overførsel til 
konto i andre 
pengeinstitutter
2 kr. 0 kr.

0 kr.

0 kr.

Betaling af
indbetalingskort
2 kr. 0 kr.

0 kr.

0 kr.

EU/SEPA betaling (overførsel i Euro inden for EU/EØS) 20 kr. 20 kr.

20 kr.

20 kr.

Udenlandsk overførsel (øvrige mulige valutaer) 40 kr. 40 kr.

40 kr.

40 kr.

Udskrifter i eArkiv
(Via Netbank eller Netboks)
0 kr. 0 kr.

0 kr.

0 kr.

Saldooplysninger pr.
SMS eller e-mail
0 kr. 0 kr.

0 kr.

0 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

Se komplet liste over priser for serviceydelser

Gebyroplysningsdokument Ung+, kassekreditter, løn-, budget- og opsparing

Gebyroplysningsdokument Basal Betalingskonto

Ordforklaring til gebyroplysningsdokument

Se gebyrer på svenske pantebreve (for svenske kunder)

 

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Boligkøb

 Boligkøbspakke* 5.000 kr.

*Inkl. købesumsgaranti (maks. 12 mdr.'s løbetid)

 

Boligsalg med indfrielse

Ekspeditionsgebyr ved opstart (inkl. indfrielse af 2 lån) 5.000 kr.
Gebyr for indfrielse af yderligere lån (pr. lån) 500 kr.
Fastkursaftale 500 kr.

 

Boligsalg uden indfrielse

Oprettelse af Deponeringskonto 1.500 kr.

 

Omlægning

Ekspeditionsgebyr ved opstart (inkl. indfrielse af 2 lån) 5.000 kr.
Gebyr for indfrielse af yderligere lån (pr. lån) 500 kr.

 

Byggefinansiering

Ekspeditionsgebyr ved opstart 5.000 kr.
Besigtigelse inkl. ratebetaling - pr. stk. 1.000 kr.
Garanti, oprettelse 500 kr.

 

Optagelse af realkreditlån

Samlet ekspeditionsgebyr inkl. hjemtagelsesgaranti, hjemtagelse og etableringsomkostninger til Totalkredit 4.000 kr.
Fastkursaftale 500 kr.
Forhåndslånsgaranti, oprettelsesgebyr 500 kr.
Forhåndslånsgaranti, provision (min. 200 kr. pr. kvartal) 1 % p.a.

 

Optagelse af Boligkredit/-lån i banken

Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi 5.000 kr.
Belåningsgrad over 80 % af boligens værdi 2 % (min. 5.000,00 kr./maks. 7.000,00 kr.)

 

Øvrige boliggebyrer 

Fremsendelse af transport til notering 500 kr.
Notering af transport 500 kr.
Rykningspåtegning/udarbejdelse af allonger 1.000 kr.
Garantistillelse, oprettelsesgebyr 1.000 kr.
Garanti, provision (min. 200 kr. pr. påbegyndt kvartal) 1 % p.a.
Refinansieringsgebyr 750 kr.
Låneændring F-kort og RenteMax - tilvalg af periode med afdrag 500 kr.
Låneændring F-kort og RenteMax - Øvrige tilvalg 1.000 kr.

 

Se komplet liste over priser for serviceydelser 

 

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Investering

Kurtagesatser

Kurtagesatser for handel med frie midler

Kurtagesatser for handel med pensionsmidler

 

 

OpsparingPlus

  Gebyr Min. / maks.
Depotværdi under 250.000 kr. 0,9375 %* Intet min. / Intet maks.
Depotværdi mellem 250.000-500.000 kr. 0,6250 %* Intet min. / Intet maks.
Depotværdi over 500.000 kr. 0,0000 %* Intet min. / 3.910 kr.
Kurtage 0,1000 %  25 kr. / Intet maks.

* Gebyret er inkl. moms og beregnes af den månedlige gennemsnitlige kursværdi af depotet. Beregningen sker med 1/12 af de anførte satser. Gebyret opkræves én gang årligt, ultimo december.

 

Gennemsnitlige omkostninger i de udvalgte afdelinger i OpsparingPlus

  ÅOP*
Meget lav investeringsprofil 0,74 %*
Lav investeringsprofil 0,86 %*
Mellem investeringsprofil 1,27 %*
Høj investeringsprofil 1,73 %*
Meget høj investeringsprofil 1,93 %*

* ÅOP (årlige omkostninger i procent) dækker over de udvalgte afdelingers egne administrationsomkostninger til at drive investeringsforeningen. ÅOP’en kan ændre sig når der foretages omlægninger i OpsparingPlus (dvs. køb og salg af de valgte investeringsforeningsbeviser) eller hvis omkostningerne ændrer sig i investeringsforeningen.

 

IndexPlus

  Gebyr
Depotværdi 500.000 kr. - 5 mio. kr 1,25 % p.a.*
Depotværdi 5 - 10 mio. kr. 0,95 % p.a.*
Depotværdi over 10 mio. kr. 0,85 % p.a.*

* Administrationsgebyret er inkl. moms og varierer med depotets gennemsnitlige kursværdi og opkræves kvartalsvist bagud. %-satsen beregnes af hele depotets gennemsnitlige kursværdi.

Regler for kort og betaling

Navn Version Gældende fra
Regler for Dankort 6.0 01.10.2018
Regler for Visa/Dankort 6.0 01.10.2018
Kortbestemmelser for Mastercard Kredit 3.0 10.10.2018
Kortbestemmelser for Mastercard Debit 3.0 10.10.2018
Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 2.0 01.01.2018

 

Gå til arkiv med tidligere vilkår

Forsikring

Betingelser

Her finder du de nyeste forsikringsbetingelser. I Mit Kundeoverblik kan du se de betingelser, der gælder for dine forsikringer.

 

Betingelser

Version
Bilforsikring Nr. AU 1602
Campingvognsforsikring Nr. 1503
Droneforsikring Nr. 8701
Ejerskifteforsikring Nr. ES 1806
Fritidshusforsikring Nr. FH 1406
Hesteforsikring Nr. HE 1407
Hundeforsikring Nr. VP 1308
Husforsikring Nr. HU 1703
Indboforsikring Nr. FP 1409
Knallertforsikring Nr. 10.2
Lystfartøjsforsikring Nr. LF 1406
Motorcykelforsikring Nr. MC 1406
Privat ansvarsforsikring Nr. 8074
Rejseforsikring Nr. RP 1802
Retshjælpsforsikring Nr. RH 1601
Sælgeransvarsforsikring Nr. 5153
Ulykkesforsikring Nr. 6002
Veterankøretøjsforsikring Nr. VK 1803

Gebyrer og afgifter

 

Hos os betaler du ikke gebyrer i disse situationer

 • Når du betaler via betalingsservice (0 kr.)
 • Når vi sender en police til dig (0 kr.)
 • Når vi sender dig en forsikringsoversigt (0 kr.)
 • Når vi sender et rødt eller grønt kort til dig (0 kr.)
 • Når vi overfører penge via din bank i forbindelse med en skade (0 kr.)
 • Når vi opsiger din forsikring med en måneds varsel til førstkommende hovedforfald efter det første forsikringsår (0 kr.)

 

Gebyrer

 • Opkrævningsgebyr, når du betaler via et indbetalingskort: 25 kr. 
 • Rykkergebyr: 100 kr. Gebyret dækker ekstraudgifter til administrationen

 

Opsigelse af forsikring

Du kan opsige de fleste forsikringer gebyrfrit med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato. 

 

Du kan også opsige dine forsikringer med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned mod et gebyr på 67,90 kr. pr. forsikring.

 

Opsiger du dine forsikringer inden for de første 12 måneder efter oprettelse, opkræves der et supplerende gebyr.

 

Produkt

Gebyr

Autoulykkesforsikring

135,80 kr. 
Bilforsikring 678,98 kr. 
Bådforsikring 678,98 kr.
Campingvognsforsikring 407,39 kr. 
Ellertforsikring 135,80 kr.  
Indboforsikring 271,60 kr.  
Sommerhusforsikring 543,19 kr. 
Fritidslandbrugsforsikring 543,19 kr. 
Hesteforsikring 271,60 kr. 
Hundeforsikring 135,80 kr. 
Husforsikring 543,91 kr. 
Knallertforsikring 135,80 kr.
Motorcykelforsikring 678,98 kr. 
Privatansvarsforsikring 135,80 kr. 
Påhængsvognsforsikring 135,80 kr. 
Rejseforsikring 271,60 kr. 
Ulykkesforsikring 271,60 kr.  
Veterankøretøjsforsikring 407,39 kr.  

 

 

Lovbestemte bidrag og afgifter

Alle forsikringsselskaber skal opkræve en række lovbestemte bidrag og afgifter.

 

Bidrag

 • Miljøbidrag for biler: 84 kr.
 • Bidrag til Garantifonden: 40 kr.

 

Afgifter

 • Stormflods- og stormfaldsafgift: 60 kr.
 • Statsafgift: Varierer alt efter type af motorkøretøj.
 • Skadeforsikringsafgift: 1,1 % af prisen på din forsikring.

 

Pantehaverdeklarationer

 • B-deklaration: 340 kr.
 • D-deklaration: 340 kr.
 • E-deklaration: 340 kr.
 • F-deklaration: 1.100 kr.
 • L-deklaration: 340 kr.
 • R-deklaration: 980 kr.

Pension

Betingelser

Her finder du de nyeste pensionsbetingelser. I Mit Kundeoverblik kan du se de betingelser, der gælder for dig.

Betingelser Version
Kontopension Nr. 5401
Livs- og pensionsforsikring Nr. 5169
plusLIV Nr. 5274
Nedsat erhvervsevne Nr. 5257
Firmakoncept - nedsat erhvervsevne Nr. 5514
Gruppeliv - død og invaliditet  
Gruppeliv - kritisk sygdom  

Priser og gebyrer

Løbende administrationsomkostninger af præmier

  Privat ordning Kontopension Frivillig firmaordning Obligatorisk firmaordning
0 - 50.000 kr. 5 % 4 % 4 % 2 %
50.000 - 100.000 kr. 3 % 2 % 2 % 2 %
Over 100.000 kr. 1 % 1 % 1 % 1 %

 

Administrationsomkostninger af indskud

  Privat ordning Kontopension Frivillig firmaordning Obligatorisk firmaordning
0 - 100.000 kr. 2 % 2 % 2 % 2 %
Over 100.000 kr. 1,5 % 1,5 % 1,5 %

1,5 %

 

Løbende omkostninger

  Privat ordning Kontopension Frivillig firmaordning Obligatorisk firmaordning
Administrationsgebyr pr. måned 68 kr. 68 kr. 68 kr. 34 kr.
Opkrævningsgebyr 13 kr. 13 kr. 13 kr. 0 kr.

 

Tilbagekøbsomkostninger

For pensionsordning etableret: Variable omkostning Pris
Før 1. juli 1994 op til 7 %** 1.761 kr.
Efter 1. juli 1994 Evt. kursværn 1.761 kr.

**Afhængig af kundes alder. 60 år og derover: 0%, 59 år: 1%. 58 år: 2%. 57 år: 3%. 56 år: 4%. 55 år: 5%. 54 år: 6%. 53 år og derunder: 7%.

 

Serviceydelser

Ændring til nyt policenummer 0 kr.
Forhøjelse af pensionsindbetaling 200 kr.
Ekstraordinær pensionsindbetaling 200 kr.**
Forhøjelse af pensionsindbetaling samt ekstraordinær indbetaling 200 kr.**
Sammenlægning af policer 0 kr.
Nedsættelse af pensionsindbetaling 200 kr.
Ændret helbredsbedømmelse 0 kr.
Ændring af helbredsklausul 200 kr.
Oprettelse eller ændring af påtegning eller begunstigelse 0 kr.
Oprettelse eller ændring af pantsættelse 200 kr.
Grundformsændring 200 kr.
Henstand for pensionsindbetaling 200 kr.
Ændring af fripolice 200 kr.
Ændring af arbejdsgiver 0 kr.
Ændring af indbetalingstermin 200 kr.
Ændring af udbetalingstermin 200 kr.
Delvis udløb 0 kr.

***Hertil beregnes også administrationsgebyr af indskud.

 

Øvrigt

Mortifikation af police 100 kr. 
Rykker 100 kr. 

OpsparingPlus (pension)

  Gebyr Min. / maks.
Depotværdi under 250.000 kr. 0,9375 %* Intet min. / Intet maks.
Depotværdi mellem 250.000-500.000 kr. 0,6250 %* Intet min. / Intet maks.
Depotværdi over 500.000 kr. 0,0000 %* Intet min. / 3.910 kr.
Kurtage 0,1000 %  25 kr. / Intet maks.

* Gebyret er inkl. moms og beregnes af den månedlige gennemsnitlige kursværdi af depotet. Beregningen sker med 1/12 af de anførte satser. Gebyret opkræves én gang årligt, ultimo december.

 

Gennemsnitlige omkostninger i de udvalgte afdelinger i OpsparingPlus

  ÅOP*
Meget lav investeringsprofil 0,74 %*
Lav investeringsprofil 0,86 %*
Mellem investeringsprofil 1,27 %*
Høj investeringsprofil 1,73 %*
Meget høj investeringsprofil 1,93 %*

* ÅOP (årlige omkostninger i procent) dækker over de udvalgte afdelingers egne administrationsomkostninger til at drive investeringsforeningen. ÅOP’en kan ændre sig når der foretages omlægninger i OpsparingPlus (dvs. køb og salg af de valgte investeringsforeningsbeviser) eller hvis omkostningerne ændrer sig i investeringsforeningen.

Serviceydelser

Ydelse Gebyr
Deludbetaling af Pensionskonti i utide 300 kr.
Konvertering af Kapitalpension til Alderspension 1000 kr.
Opgørelse af pensionskonto i utide 500 kr.
Konto- og årsudskrifter for pensionsordninger 0 kr.
Overførsel af pensionskonto til andet pengeinstitut eller pensionsselskab 350 kr.
- pr. fondskode 175 kr. - dog maks. 700 kr.
Deludbetaling af aldersopsparing og/eller Kapitalpension  
- en pr. kalenderår 0 kr.
- to eller flere pr. kalenderår, pr. udbetaling 300 kr.

Hvad går du og tænker på?

Alm. Brand anvender cookies

- og til mere end bare at spise. Cookies er nødvendige for at få vores website til at fungere. Vi bruger vores egne cookies og tredjeparts-cookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Klikker du videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies