Vi har overdraget vores bank- og leasingaktiviteter til Sydbank-koncernen. Her ser du, hvordan du kan få hjælp fremover.

Privat | Erhverv

Priser, vilkår og betingelser


Det skal være enkelt og nemt at se, hvad du får, og hvad du betaler for. Derfor har vi lavet en oversigt over alle vores renter, gebyrer, betingelser og vilkår.

Bank

Indlån

 

Indlån

Saldo

Nominelle årlige rente* i %

Etablerings-
omkost­ninger

Løbende
omkostninger
Særlige
vilkår

Basis

 

Alm. Konto

Fra 0 kr.

-0,75 %

0 kr.

 

Basiskundegebyr på 195 kr. der trækkes pr. kvartal.

Netbank gebyr 35 kr. pr. kvartal, såfremt netbank ønskes.

NemKonto

Fra 0 kr.

Fra 250.000 kr.

0,00 %

-0,75 %

0 kr. 

 

Basiskundegebyr på 195 kr. der trækkes pr. kvartal.

Netbank gebyr 35 kr. pr. kvartal, såfremt netbank ønskes.

Pluskunde

Plus300

 

Alm. Konto

Fra 0 kr.

Fra 25.000 kr.

0,00 %

-0,75 %

0 kr.

0 kr. 

Kræver et engagement der berettiger til Plus300 segmentet**

NemKonto

Fra 0 kr.

Fra 250.000 kr.

0,00 %

-0,75 %

0 kr.

0 kr.

Kræver et engagement der berettiger til Plus300 segmentet**

Pluskunde

Plus1500

 

Alm. Konto

Fra 0 kr.

Fra 25.000 kr.

0,00 %

-0,75 %

0 kr.

0 kr.

Kræver et engagement der berettiger til Plus1500 segmentet**

NemKonto

Fra 0 kr.

Fra 250.000 kr.

0,00 %

-0,75 %

0 kr.

0 kr.

Kræver et engagement der berettiger til Plus1500 segmentet**

Ung+

 

Alm. Konto

Fra 0 kr.

Fra 25.000 kr.

0,10 %

-0,75 %

0 kr.

0 kr.

Tilbydes kunder mellem 18 og 32 år***

NemKonto

Fra 0 kr.

Fra 250.000 kr.

0,10 %

-0,75 %

0 kr.

0 kr.

Tilbydes kunder mellem 18 og 32 år***

*Den årlige rente inklusive renters rente.
**Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). 

*** Se vilkår for Ung+ (pdf). 

****Gældende rentesatser gør sig gældende på kreditter med en positiv indlånssaldo

 

Vilkår

 • Gældende fra den 1. januar 2020.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.
 • Renten beregnes af saldoen og tilskrives hvert kvartal. 

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Vil du gerne have Ung+ vilkår? Læs mere om Ung+

Pensionskonto*

 

  Basis

Pluskunde**

Plus300

Pluskunde**

Plus1500

Ung+***
Fra 0 kr. -0,75 % 0 % 0 % 0 %
Fra 25.000 kr.**** -0,75 % -0,75 % -0,75 % -0,75 %

 

* Kapital-, Rate- og Selvpension samt Indekskontrakter. Der er lovmæssige begrænsninger forbundet med kontoen. Selvpension og indekskontrakter kan ikke nyoprettes, men kan overføres fra andre pengeinstitutter.

** Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf).

*** Se vilkår for Ung+ (pdf).  

****Grænsen gælder for hvert enkelt pensionskonto i Alm. Brand Bank.

 

 

Vilkår

 • Gældende fra den 10. marts 2020.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Vil du gerne have Ung+ vilkår? Læs mere om Ung+

 

Kontotype Saldo Norminelle årlige
rente* i %
Etablerings-omkostninger Løbende
omkostninger
Særlige vilkår
Børneopsparing1 Fra 0 kr. 0,25 % 0 kr. 0 kr. Opretter eller en i barnets hustand skal være Pluskunde for at oprette denne konto*
Børnebørnsopsparing2 Fra 0 kr. 0,25 % 0 kr. 0 kr. Opretter eller en i barnets hustand skal være Pluskunde for at oprette denne konto*
Superkonto3 Fra 0 kr. 0,10 % 0 kr. 0 kr.  

Boligopsparing4 /

Udd.opsparing4 

Fra 0 kr.

0,2 % 0 kr. 0 kr.  

Etableringskonto

Fra 0 kr.

Fra 25.000 kr.

0,00%

-0,75%

0 kr. 0 kr.  

 

1 Maks. en konto pr. barn. Kontoen kan oprettes fra 0 til og med 13 år. Maks indskud årligt: 6.000 kr. I alt 72.000 kr. Binding min. 7 år. Opretter eller en i barnets husstand skal være Pluskunde for at oprette denne konto.

 

2 Kan oprettes inden barnet fylder 21 år. Opretter eller en i barnets husstand skal være Pluskunde for at oprette denne konto.

 

3 Du skal være under 18 år for at få denne konto.

 

4 Kan ikke nyoprettes, men kan overføres fra andre pengeinstitutter. Særlige vilkår gælder.


*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). 

 

Vilkår

 • Gældende fra den 5. maj 2019.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Udlån

Rente og debitorrente (renten er variabel)

  Basis 

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Rente  11,00 - 15,00 % 5,95 - 10,00 % 5,00 - 8,50 % 7,00 %
Debitorrente3 11,46 - 15,87 % 6,08 - 10,38 % 5,10 - 8,78 % 7,19 %

1 Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få kreditten på Basis-vilkår.

2 Se vilkår for Ung+ (pdf).

3 Årlig rente inkl. renters rente.

Nominel årlig indlånsrente på kreditter: På den konto der er Nemkonto forrentes indestående saldo mellem 0-250.000 kr. med 0% og indestående med saldo over 250.000 kr. forrentes med -0,75%.

For Pluskunder forrentes indestående på konti der ikke er registreret som Nemkonto med saldo mellem 0-25.000 kr. med 0% og saldo fra 25.000 kr. forrentes med -0,75%.

For Basiskunder forrentes indestående på konti der ikke er registreret som Nemkonto med -0,75% fra saldo 0 kr.

 

ÅOP (før skat)4 - Kassekredit

Udnyttelsesgrad 

Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

100 % 12,0 - 16,5 % 6,6 - 10,9 %  5,6 - 9,3 % 7,7 %
50 % 12,6 - 17,1 % 7,0 - 11,5 %  6,0 - 9,8 %  8,2 %
25 % 13,7 - 18,4 % 8,0 - 12,5 %  6,9 - 10,8 %  9,1 %

 4 De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Kassekredit med et samlet kreditbeløb på 50.000 kr. med en løbetid på 5 år. ÅOP er inklusiv etableringsomkostninger. Kreditten afdrages som et stående lån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning a1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

Ydelser og tilbagebetaling 5 - Kassekredit

 

Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Ydelsernes størrelse 467 kr. - 638 kr. 253 kr. - 425 kr. 212 kr. - 361 kr. 298 kr.
Samlet tilbagebetaling 79.050 kr. - 89.250 kr.  66.173 kr. - 76.500 kr.  63.750 kr. - 72.675 kr.  68.850 kr. 

 5 De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Kassekredit med et samlet kreditbeløb på 50.000 kr. med en løbetid på 5 år. ÅOP er inklusiv etableringsomkostninger. Kreditten afdrages som et stående lån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning a1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

ÅOP (før skat)6 - Forbrugslån

   Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

 Forbrugslån 12,7 - 17,2 %  7,2 - 11,4 %   6,2 - 9,9 % 7,2 %

De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Forbrugslån med et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. med en løbetid på 5 år. ÅOP er inklusiv etableringsomkostninger. Lånet afdrages som et annuitetslån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning d1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

Ydelser og tilbagebetaling 7  - Forbrugslån

 

Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Ydelsernes størrelse 889 kr. - 971 kr. 791 kr. - 869 kr. 773 kr. - 840 kr. 811 kr.
Samlet tilbagebetaling 53.361 kr. - 58.278 kr.  47.467 kr. - 52.165 kr.  46.399 kr. - 50.398 kr.  48.663 kr. 

De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Forbrugslån med et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. med en løbetid på 5 år. ÅOP er inklusiv etableringsomkostninger. Lånet afdrages som et annuitetslån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning d1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

 

Etableringsgebyr

  Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Kassekredit 2 % (min. 300 kr.) 2 % (min. 300 kr.) 2 % (min. 300 kr.) 2 % (min. 300 kr.)
Forbrugslån  2 % (min. 1.000 kr.) 2 % (min. 1.000 kr.) 2 % (min. 1.000 kr.) 2 % (min. 1.000 kr.)

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Rente og debitorrente (renten er variabel)

   Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Rente        

Benzin- og dieselbiler
Min. 20 % udbetaling

 

Ydelse pr. måned

 

Samlet tilbagebetaling

 

6,00 - 8,00 %

 

3.049 - 3.251 kr.

 

256.152 - 273.095 kr.

 

3,25 - 5,25 %

 

2.784 - 2.976 kr.

 

233.829 - 249.950 kr.

 

2,75 - 4,75 %

 

2.737 - 2.927 kr.

 

229.895 - 245.863 kr.

 

6,00 - 8,00 %

 

3.049 - 3.251 kr.

 

256.152 - 273.095 kr.

El-, hybrid- og brintbiler

Min. 20 % udbetaling

 

Ydelse pr. måned

 

Samlet tilbagebetaling

 

 

5,00 - 7,00 %

 

2.951 - 3.150 kr.

 

247.901 - 264.549 kr.

 

 

2,25 - 4,25 %

 

2.961 - 2.879 kr. 

 

225.999 - 241.814 kr.

 

 

1,75 - 3,75 %

 

2.691 - 2.879 kr. 

 

222.141 - 237.802 kr.

 

 

5,00 - 7,00 %

 

2.951 - 3.150 kr.

 

247.901 - 264.549 kr.

Alle typer biler
Under 20 % udbetaling

 

Ydelse pr. måned

 

Samlet tilbagebetaling

 

9,00 - 11,00 %

 

3.355 - 3.567 kr.

 

281.785 - 299.590 kr. 

 

7,00 - 9,00 %

 

3.150 - 3.355 kr.

 

264.549 - 281.785 kr.

 

6,00 - 8,00 %

 

3.050 - 3.251 kr.

 

256.152 - 273.095 kr. 

 

9,00 -11,00 %

 

3.355 - 3.567 kr.

 

281.785 - 299.590 kr.

Debitorrente3        
Benzin- og dieselbiler
Min. 20 % udbetaling
6,14 - 8,24 % 3,29 - 5,35 % 2,78 - 4,84 % 6,14 - 8,24 %
El-, hybrid- og brintbiler Min. 20 % udbetaling 5,10 - 7,19 % 2,27 - 4,32 % 1,76 - 3,80 % 5,10 - 7,19 %
Under 20 % udbetaling 9,31 -11,46 % 7,19 - 9,31 % 6,14 - 8,24 % 9,31 -11,46 %

1 Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

2 Se vilkår for Ung+ (pdf).

3 Årlig rente inklusiv rentes rente

 

ÅOP (før skat) - Billån

  Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Benzin- og dieselbiler min 20 % udbetaling 7,7 - 9,9 % 4,8 - 6,9 % 4,3 - 6,3 % 7,7 - 9,9 %
El-, hybrid- og brintbiler min. 20 % udbetaling 6,7 - 8,8 % 3,8 - 5,9 % 3,2 - 5,3 % 6,7 - 8,8 %
Alle typer biler under 20 % udbetaling 11,0 - 13,3 % 8,8 - 11,0 % 7,7 - 9,9 % 11,0 - 13,3 %

De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Billån med et samlet kreditbeløb på 200.000 kr. og med en løbetid på 7 år samt en udbetaling på 20 %.

ÅOP er inklusiv etableringsgebyr til Alm. Brand og omkostninger til etablering af et ejerpantebrev (bil) på 210.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. I beregning af ÅOP indgår gebyr for panthaverdeklaration til forsikringsselskabet med 950 kr. Gebyret varierer fra selskab til selskab. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning b1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

Gebyr

     Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

  Gebyr        
  Etableringsgebyr, min. 20 % udbetaling 2,00 % (min. 3.000 kr.) 2,00 % (min. 3.000 kr.) 2,00 % (min. 3.000 kr.) 2,00 % (min. 3.000 kr.)
  Etableringsgebyr, under 20 % udbetaling 2,00 % (min. 3.000 kr.) 2,00 % (min. 3.000 kr.) 2,00 % (min. 3.000 kr.) 2,00 % (min. 3.000 kr.)

 

Øvrige omkostninger

Tinglysning (Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen)  1.750 kr.
Procentafgift, tinglysning (oprundes til nærmeste hundrede)  1,5 % af lånebeløb
Panthaverdeklaration til forsikringsselskabet Prisen varierer

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Rente og debitorrente for Boliglån

 

Pluskunde* - Plus1500

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***

Boliglån, 0-80 % belåning

 

Ydelse pr. måned

 

Samlet tilbagebetaling

2,45 - 4,50 %

 

1.374 - 1.646 kr. 

 

329.656 - 394.997 kr. 

 2,47 - 4,58 %

 

 

 

 

2,9 - 5,1 %

 

 

 

 

Boliglån, 80-100 % belåning

 

Ydelse pr. måned

 

Samlet tilbagebetaling

4,50 - 7,25 %

 

1.646 - 2.053 kr.

 

394.997 - 492.511 kr.

4,58 - 7,45 % 

 

 

 

 

5,1 - 8,0 %

 

 

 

 

 

 

Pluskunde* - Plus300

  Rente Debitorrente** ÅOP***

Boliglån, 0-80 % belåning

 

Ydelse pr. måned

 

Samlet tilbagebetaling

3,50 - 8,50 %

 

1.510 - 2.251 kr.

 

362.306 - 540.215 kr.

3,55 - 8,78 %

 

 

 

 

4,0 - 9,4 %

 

 

 

 

Boliglån, 80-100 % belåning

 

Ydelse pr. måned

 

Samlet tilbagebetaling

4,50 - 8,50 %

 

1.646 - 2.251 kr. 

 

394.997 - 540.215 kr.

4,58 - 8,78 %

 

 

 

 

5,1 - 9,4 %

 

 

 

 

 

 

Basis

  Rente Debitorrente** ÅOP***

Boliglån, 0-80 % belåning

 

Ydelse pr. måned

 

Samlet tilbagebetaling

8,00 - 12,50 %

 

2.171 - 2.937 kr.

 

520.926 - 794.581 kr.  

8,24 - 13,10 %

 

 

 

 

8,9 - 13,9 %

 

 

 

 

Boliglån, 80-100 % belåning

 

Ydelse pr. måned

 

Samlet tilbagebetaling

8,00 - 12,50 %

 

2.171 - 2.937 kr. 

 

520.926 - 794.581 kr.  

8,24 - 13,10 %

 

 

 

 

8,9 - 13,9 %

 

 

 

 

 

*Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

** Årlig rente inklusiv rentes rente.

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Boliglån med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning c1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

 

Rente og debitorrente for Boligkredit

 

Pluskunde* - Plus1500

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse

Boligkredit, 0-80 % belåning

2,90 - 4,50 %

3,2 - 4,58 %

3,3 - 4,9 %

3,5 - 5,2 %

4,1 - 5,8 %

Ydelse pr. måned

640- 977 kr.

 

 

 

 

Samlet tilbagebetaling

414.134 - 494.877 kr

 

 

 

 

Boligkredit, 80-100 % belåning

4,95 - 7,25 %

5,04 - 7,45 % 

5,4 - 7,9 % 

5,7 - 8,3 %

6,4 - 9,1 % 

Ydelse pr. måned

1.074 - 1.574 kr.

 

 

 

 

Samlet tilbagebetaling

518.320 - 638.131 kr

 

 

 

 

 

 

 

Pluskunde* - Plus300

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse

Boligkredit, 0-80 % belåning

3,95 - 8,50 %

4,01 - 8,78 %

4,3 - 9,2 %

4,6 - 9,7 %

5,2 - 10,6 %

Ydelse pr. måned

857 - 1.845 kr.

 

 

 

 

Samlet tilbagebetaling

466.226 - 703.248 kr.

 

 

 

 

Boligkredit, 80-100 % belåning

4,95 - 8,50 %

5,04 - 8,78 % 

5,4 - 9,2 % 

5,7 - 9,7 %

6,4 - 10,6 % 

Ydelse pr. måned

1.074 - 1.845 kr.

 

 

 

 

Samlet tilbagebetaling

518.320 - 703.248 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis

  

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse

Boligkredit, 0-80 % belåning

8,45 - 12,50 %

8,72 - 13,10 %

9,2 - 13,7 %

9,7 - 14,4 % 

10,6 - 15,6 % 

Ydelse pr. måned

1.834 - 2.713 kr.

 

 

 

 

Samlet tilbagebetaling

699.517 - 911.618 kr.

 

 

 

 

Boligkredit, 80-100 % belåning

8,45 - 12,50 %

8,72 - 13,10 %

9,2 - 13,7 % 

9,7 - 14,4 % 

10,6 - 15,6 % 

Ydelse pr. måned

1.834 - 2.713 kr.

 

 

 

 

Samlet tilbagebetaling

699.517 - 911.618 kr. 

 

 

 

 

 

* Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

** Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

*** Nominel årlig indlånsrente: På den konto der er Nemkonto forrentes indestående saldo mellem 0-250.000 kr. med 0% og indestående med saldo over 250.000 kr. forrentes med -0,75%.

For Pluskunder forrentes indestående på konti der ikke er registreret som Nemkonto med saldo mellem 0-25.000 kr. med 0% og saldo fra 25.000 kr. forrentes med -0,75%.

For Basiskunder forrentes indestående på konti der ikke er registreret som Nemkonto med -0,75% fra saldo 0 kr.

 

**** De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Boligkredit med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Lånet afdrages som stående lån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning e1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

Rente og debitorrente for Prioritetslån

 

Pluskunde* - Plus1500

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Prioritetslån, 0-80 % belåning ved ejerbolig (0-75 % belåning ved fritidsbolig) 1,00 - 3,75 % 1,00 - 3,80 % 1,4 - 4,3 %
Ydelse pr. måned 1.196 - 1.540 kr.    
Samlet tilbagebetaling 286.998 - 369.642 kr.    

 

Pluskunde* - Plus300

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Prioritetslån, 0-80 % belåning ved ejerbolig (0-75 % belåning ved fritidsbolig) 1,25 - 4,25 % 1,26 - 4,32 % 1,7 - 4,8 %
Ydelse pr. måned 1.225 - 1.608 kr.    
Samlet tilbagebetaling 293.999 - 385.967 kr.    

 

 

Basis

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Prioritetslån, 0-80 % belåning ved ejerbolig (0-75 % belåning ved fritidsbolig) 4,00 - 7,50 % 4,06 - 7,71 % 4,6 - 8,3 %
Ydelse pr. måned 1.574 - 2.088 kr.    
Samlet tilbagebetaling 377.761 - 500.956 kr.    

 

*Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

** Årlig rente inklusiv rentes rente.

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Prioritetslån med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning c3 og c4 i prisoplysningsbekendtgørelsen.
**** Nominel årlig indlånsrente: På den konto der er Nemkonto forrentes indestående saldo mellem 0-250.000 kr. med 0% og indestående med saldo over 250.000 kr. forrentes med -0,75%.

For Pluskunder forrentes indestående på konti der ikke er registreret som Nemkonto med saldo mellem 0-25.000 kr. med 0% og saldo fra 25.000 kr. forrentes med -0,75%.

For Basiskunder forrentes indestående på konti der ikke er registreret som Nemkonto med -0,75% fra saldo 0 kr.

 

 

Rente og debitorrente for Prioritetskredit

 

Pluskunde* - Plus1500

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Prioritetskredit, 0-80 % belåning ved ejerbolig (0-75 % belåning ved fritidsbolig) 1,00 - 3,75 % 1,00 - 3,80 % 1,2 - 4,1 % 1,5 - 4,4 % 1,9 - 5,0 %
Ydelse pr. måned 216 - 813 kr.        
Samlet tilbagebetaling 312.051 - 455.481 kr.        

 

Pluskunde* - Plus300

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Prioritetskredit, 0-80 % belåning ved ejerbolig (0-75 % belåning ved fritidsbolig) 1,25 - 4,25 % 1,26 - 4,32 % 1,5 - 4,6 % 1,7 - 5,0 % 2,2 - 5,6 %
Ydelse pr. måned 271 - 921 kr.        
Samlet tilbagebetaling 325.054 - 481.081 kr.        

 

Basis

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Prioritetskredit, 0-80 % belåning ved ejerbolig (0-75 % belåning ved fritidsbolig) 4,00 - 7,50 % 4,06 - 7,71 % 4,4 - 8,1 % 4,7 - 8,6 %  5,3 - 9,4 % 
Ydelse pr. måned 867 - 1.625 kr.        
Samlet tilbagebetaling 468.077 - 650.108 kr.        

 

* Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

** Årlig rente inklusiv rentes rente.

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Prioritetskredit med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Lånet afdrages efter serieprincippet. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning e4 og e5 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

 

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr 2,00 % (min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)

 

Omkostninger til staten

Tinglysning (Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen)  1.730 kr.
Procentafgift, tinglysning (oprundes til nærmeste hundrede)  1,45 % af lånebeløb

 

 

Om Boliglån, Boligkredit, Prioritetslån og Prioritetskredit

Boliglån, Boligkredit, Prioritetslån og Prioritetskredit kan anvendes til køb og/eller renovering af fast ejendom. Som sikkerhed tager vi pant i din ejendom. Det er en forudsætning for Boliglån, Boligkredit, Prioritetslån og Prioritetskredit, at der foretages en vurdering af ejendommen. Ansvaret for at vurderingen foretages, påhviler banken. Du skal selv betale for vurderingen.

 

Boliglån, Boligkredit, Prioritetslån og Prioritetskredit kan tilbagebetales i op til 30 år. Boliglån, Boligkredit, Prioritetslån og Prioritetskredit kan indfries helt eller delvist før tid. Der gælder ingen særlige vilkår ved førtidig indfrielse. Kreditten/lånet kan indgås i Danske Kroner.

 

Boliglån udbydes med en debitorrente fra 2,47 % til 13,10 %. Renten er variabel.
Boligkredit udbydes med en debitorrente fra 2,93 % til 13,10 %. Renten er variabel.

Prioritetslån og Prioritetskredit udbydes med en debitorrente fra 1,00 % til 7,71 %. Renten er variabel.

 

Repræsentativt eksempel på Boliglån 

Ved et samlet kreditbeløb hos Alm. Brand Bank på kr. 500.000 kr. med en variabel debitorrente på 2,47 % – 13,10 % p.a. (årlig rente inkl. renters rente) og en løbetid på 30 år (360 ydelser) med pant i fast ejendom for det fulde lånebeløb, er:

 

De månedlige ydelser 2.029 kr. - 5.468 kr. ÅOP er 2,7 - 13,6 %. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 730.266 kr. - 1.967.280 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 230.394 kr. - 1.467.627 kr.

 

Repræsentativt eksempel på Boligkredit

Ved et samlet kreditbeløb hos Alm. Brand Bank på kr. 500.000 kr. med en variabel debitorrente på 2,93 % – 13,10 % p.a. (årlig rente inkl. renters rente) og en løbetid på 30 år (360 ydelser) med pant i fast ejendom for det fulde lånebeløb, er:

 

De kvartalsvise ydelser 3.750 kr. - 16.163 kr. ÅOP er 3,1 - 13,6 % (100 % udnyttelse). Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 967.219 kr. - 2.456.842 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 467.219 kr. - 1.956.842 kr. 

 

Boliglån og Boligkredit kræver normal kreditvurdering, jf. bankens gældende politikker. Hvis Boliglån eller Boligkredit ikke er i din nationale valuta, skal du være opmærksom på, at udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, som skal betales.

 

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne med Boliglån eller Boligkredit vil det have finansielle og juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Boliglån eller Boligkredit kan kreditten/lånet opsiges til øjeblikkelig betaling ligesom der vil påløbe morarenter. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.

 

Repræsentativt eksempel på Prioritetslån og Prioritetskredit

Ved et samlet kreditbeløb hos Alm. Brand Bank på kr. 500.000 kr. med en variabel debitorrente på 1,00 % – 7,71 % p.a. (årlig rente inkl. renters rente) og en løbetid på 30 år (360 ydelser) med pant i fast ejendom for det fulde lånebeløb, er:

 

Prioritetslån

De månedlige ydelser 1.663 kr. – 3.600 kr. ÅOP er 1,2 - 8,1 %. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 598.722 kr. - 1.295.565 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 98.722 kr. - 795.565 kr.

 

Prioritetskredit

De kvartalsvise ydelser 1.293 kr. - 9.698 kr. ÅOP er 1,1 - 8,0 % (100 % udnyttelse). Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 672.397 kr. - 1.680.998 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 172.397 - 1.180.998 kr.

 

Prioritetslån og Prioritetskredit kræver normal kreditvurdering, jf. bankens gældende politikker. Hvis Prioritetslån eller Prioritetskredit ikke er i din nationale valuta, skal du være opmærksom på, at udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, som skal betales.

 

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne med Prioritetslån eller Prioritetskredit vil det have finansielle og juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Prioritetslån eller Prioritetskredit kan kreditten/lånet opsiges til øjeblikkelig betaling ligesom der vil påløbe morarenter. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Rente og debitorrente for Andelsboliglån

 

Pluskunde* - Plus1500

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Andelsboliglån  2,75 - 4,00 %  2,78 - 4,06 %  3,3 - 4,6 %
Ydelse pr. måned 1.409 - 1.574 kr.    
Samlet tilbagebetaling 338.177 - 377.761 kr.    

 

 

Pluskunde* - Plus300

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Andelsboliglån 2,95 - 5,50 % 2,98 - 5,61 % 3,5 - 6,2 %
Ydelse pr. måned 1.435 - 1.785 kr.    
Samlet tilbagebetaling 344.337 - 428.434 kr.    

 

 

 

Basis

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Andelsboliglån 3,95 - 8,00 % 4,00 - 8,24 % 4,5 - 8,9 %
Ydelse pr. måned 1.567 - 2.167 kr.    
Samlet tilbagebetaling 376.123 - 519.953 kr.    

 

* Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

**Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

*** Nominel årlig indlånsrente: På den konto der er Nemkonto forrentes indestående saldo mellem 0-250.000 kr. med 0% og indestående med saldo over 250.000 kr. forrentes med -0,75%.

For Pluskunder forrentes indestående på konti der ikke er registreret som Nemkonto med saldo mellem 0-25.000 kr. med 0% og saldo fra 25.000 kr. forrentes med -0,75%.

For Basiskunder forrentes indestående på konti der ikke er registreret som Nemkonto med -0,75% fra saldo 0 kr.

 

**** De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Andelsboliglån med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning c2 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

 

Rente og debitorrente for Andelsboligkredit

 

Pluskunde* - Plus1500

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Andelsboligkredit 3,15 - 4,00 % 3,19 - 4,06 % 3,5 - 4,4 % 3,8 - 4,7 % 4,3 - 5,3 %
Ydelse pr. måned 683 - 867 kr.        
Samlet tilbagebetaling 423.869 - 468.077 kr.        

 

 

 

Pluskunde* - Plus300

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Andelsboligkredit 3,35 - 5,50 % 3,39 - 5,61 % 3,7 - 6,0 % 4,0 - 6,3 % 4,5 - 7,0 %
Ydelse pr. måned 726 - 1.192 kr.        
Samlet tilbagebetaling 434.271 - 546.089 kr.        

 

 

 

Basis

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Andelsboligkredit 4,35 - 8,00 % 4,42 - 8,24 % 4,7 - 8,7 % 5,1 - 9,1 % 5,7 - 10,0 %
Ydelse pr. måned 943 - 1.734 kr.        
Samlet tilbagebetaling 486.281 - 676.112 kr.        

 

* Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få kreditten på almindelige vilkår.

** Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Andelsboligkredit med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Kreditten afdrages som et stående lån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning e2 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

 

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr 2,00 % (min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)

 

Omkostninger til staten

Tinglysning (Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen) 1.730 kr.
Procentafgift, tinglysning (oprundes til nærmeste hundrede) 1,45 % af lånebeløb

 

Vilkår

Andelsboliglån og Andelsboligkredit kan anvendes til køb og/eller renovering af andelsboliger. Sikkerhedsstillelse er pant i andelsboligen. Det er en forudsætning for Andelsboliglån og Andelsboligkredit, at der foretages en vurdering af ejendommen. Ansvaret for at vurderingen foretages påhviler banken. Du skal selv betale for vurderingen.

 

Andelsboliglån og Andelsboligkredit kan tilbagebetales i op til 30 år. Andelsboliglån og Andelsboligkredit kan indfries helt eller delvist før tid. Der gælder ingen særlige vilkår ved førtidig indfrielse. Kreditten/lånet kan indgås i Danske Kroner.

 

Andelsboliglånet udbydes med en debitorrente fra 2,78 % til 8,24 %. Renten er variabel.

Andelsboligkredit udbydes med en debitorrente fra 3,19 % til 8,24 %. Renten er variabel. 

 

Gul risikoklasse

Andelsboliglån og Andelsboligkredit med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i en andel i andelsboligforening, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Repræsentativt eksempel

Ved et samlet kreditbeløb hos Alm. Brand Bank på kr. 500.000 kr. med en variabel debitorrente på 2,78 % – 8,24 % p.a. (årlig rente inkl. renters rente) og en løbetid på 30 år (360 ydelser) med pant i andelsboligen for det fulde lånebeløb, er:

 

Andelsboliglån

De månedlige ydelser 2.110 kr. - 3.776 kr. ÅOP er 3,0 - 8,6 %. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 759.558 kr. - 1.359.363 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 259.558 kr. - 859.363 kr.

 

Andelsboligkredit

De kvartalsvise ydelser 4.073 kr. - 10.345 kr. ÅOP er 3,4 - 8,6 % (100 % udnyttelse). Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 1.006.013 kr. - 1.758.582 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 506.013 - 1.258.582 kr.

 

Andelsboliglån og Andelsboligkredit kræver normal kreditvurdering, jf. bankens gældende politikker. Hvis Andelsboliglån og Andelsboligkredit ikke er i din nationale valuta, skal du være opmærksom på, at udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, som skal betales.

 

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne med Andelsboliglån og Andelsboligkredit vil det have finansielle og juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Andelsboliglån og Andelsboligkredit kan lånet/kreditten opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

 

  Basis 

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

 Rente      

Belåningsværdi: 

60 - 80 %

- 2,45 - 5,45 %  2,45 - 5,45 %

Ydelse pr. måned

  531 - 1.181 kr. 531 - 1.181 kr.

Samlet tilbagebetaling

  387.464 - 543.490 kr. 387.464 - 543.490 kr.
Debitorrente2      
Belåningsværdi: 
60 - 80 %
- 2,47 - 5,56 % 2,47 - 5,56 %

1 Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. 
2 Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

ÅOP (før skat)3

  Basis  

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde2

Plus1500

Udnyttelsesgrad  ÅOP før skat  ÅOP før skat   ÅOP før skat 
100 % - 2,7 - 5,9 % 2,7 - 5,9 %
50 % - 3,0 - 6,3 % 3,0 - 6,3 %
25 % - 3,5 - 7,0 % 3,5 - 7,0 %

3 De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Nedsparingskredit (A4) med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Kreditten afdrages som et stående lån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning e3 i prisoplysningsbekendtgørelsen.  

 

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr 2,00 % (min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)

 

Vilkår

 • Gældende fra den 1. juli 2019.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel og renten beregnes af hele saldoen.
 • Nedsparingskredit med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i fast ejendom, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Serviceydelser og gebyrer

Kundegebyr

  Basis

Pluskunde**

Plus300

Pluskunde**

Plus1500

Ung+***

Basiskundegebyr* 195 kr. pr. kvartal - prisen inkluderer et Mastercard Debit 0 kr.  0 kr.  0 kr. 

*Betales ikke af personer under 18 år

**Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)
*** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Årlige kortgebyrer 

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Dankort  100 kr.  0 kr.  0 kr. 0 kr.
Visa/Dankort  195 kr.  0 kr.  0 kr. 0 kr.
Mastercard Debit*** 195 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Mastercard  300 kr.  0 kr.  0 kr. 300 kr.
Mastercard Gold  1.000 kr. 300 kr.  0 kr. 1.000 kr.
Mastercard Gold Plus 2.000 kr. 700 kr. 300 kr. 1.000 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

*** Gratis til Superkonto og for kunder, som betaler Basiskundegebyr

 

Hævning eller indsættelse af DKK i bankens automater

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Dankort, Visa/Dankort, Mastercard Debit  0 kr.  0 kr.  0 kr. 0 kr.
Mastercard (%/min)  1 %/25 kr.  1 %/25 kr.  1 %/25 kr. 1 %/25 kr.
Mastercard Gold (%/min) 1 %/25 kr. 1 %/25 kr. 1 %/25 kr. 1 %/25 kr.
Mastercard Gold Plus (%/min) 1 %/25 kr. 1 %/25 kr. 1 %/25 kr. 1 %/25 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Hævning eller indsættelse af euro i bankens automater

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Køb eller salg af euro i bankens automater 50 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Hævning af DKK i andre bankers automater eller på posthuse

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Dankort 8 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Visa/Dankort 8 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Mastercard Debit 8 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Mastercard* (%/min) 2 %/50 kr. 2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

Mastercard Gold (%/min) 2 %/50 kr. 2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

Mastercard Gold Plus (%/min) 2 %/50 kr. 2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Netbank/Mobilbank  

  Basis 

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Oprettelse af
abonnement
0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Abonnement på Netbank 35 kr. pr. kvartal 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Abonnement på Mobilbank (inkluderet i Netbankabonnementet) 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Overførsel til 
konto i andre 
pengeinstitutter
2 kr. 0 kr.

0 kr.

0 kr.

Betaling af
indbetalingskort
5 kr. 0 kr.

0 kr.

0 kr.

EU/SEPA betaling (overførsel i Euro inden for EU/EØS) 2 kr. 0 kr.

0 kr.

0 kr.

Udenlandsk overførsel (øvrige mulige valutaer) 40 kr. 40 kr.

40 kr.

40 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

Se komplet liste over priser for serviceydelser

Gebyroplysningsdokument Ung+, kassekreditter, løn-, budget- og opsparing

Gebyroplysningsdokument Basal Betalingskonto

Ordforklaring til gebyroplysningsdokument

Se gebyrer på svenske pantebreve (for svenske kunder)

 

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Boligkøb

 Boligkøbspakke* 5.000 kr.

*Inkl. købesumsgaranti (maks. 12 mdr.'s løbetid)

 

Boligsalg med indfrielse

Ekspeditionsgebyr ved opstart (inkl. indfrielse af 2 lån) 5.000 kr.
Gebyr for indfrielse af yderligere lån (pr. lån) 500 kr.
Fastkursaftale 500 kr.

 

Boligsalg uden indfrielse

Oprettelse af Deponeringskonto 1.500 kr.

 

Omlægning

Ekspeditionsgebyr ved opstart (inkl. indfrielse af 2 lån) 5.000 kr.
Gebyr for indfrielse af yderligere lån (pr. lån) 500 kr.

 

Byggefinansiering

Ekspeditionsgebyr ved opstart 5.000 kr.
Besigtigelse inkl. ratebetaling - pr. stk. 1.000 kr.
Garanti, oprettelse 500 kr.

 

Optagelse af realkreditlån

Samlet ekspeditionsgebyr inkl. hjemtagelsesgaranti, hjemtagelse og etableringsomkostninger til Totalkredit 4.000 kr.
Fastkursaftale 500 kr.
Forhåndslånsgaranti, oprettelsesgebyr 500 kr.
Forhåndslånsgaranti, provision (min. 200 kr. pr. kvartal) 1 % p.a.

 

Optagelse af Boligkredit/-lån i banken

Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi 2 % (min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)
Belåningsgrad over 80 % af boligens værdi 2 % (min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)

 

Optagelse af Prioritetskredit/-lån i banken

Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi 2 % ( min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)

 

Øvrige boliggebyrer 

Fremsendelse af transport til notering 500 kr.
Notering af transport 500 kr.
Rykningspåtegning/udarbejdelse af allonger 1.000 kr.
Garantistillelse, oprettelsesgebyr 1.000 kr.
Garanti, provision (min. 200 kr. pr. påbegyndt kvartal) 1 % p.a.
Refinansieringsgebyr 750 kr.
Låneændring F-kort og RenteMax - tilvalg af periode med afdrag 500 kr.
Låneændring F-kort og RenteMax - Øvrige tilvalg 1.000 kr.

 

Se komplet liste over priser for serviceydelser

Se prisliste for svenske pantebreve (for svenske kunder) 

 

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Investering

Kurtagesatser

Kurtagesatser for handel med frie midler

Kurtagesatser for handel med pensionsmidler

 

 

OpsparingPlus

  Gebyr Min. / maks.
Depotværdi under 300.000 kr. 1,00 %* Intet min. / Intet maks.
Depotværdi mellem 300.000-500.000 kr. 0,50 %* Intet min. / Intet maks.
Depotværdi over 500.000 kr. 0,00 %* Intet min. / 4.000 kr.
Kurtage 0,10 % 

Intet min. / Intet maks. for frie midler

 

29 kr. / Intet maks. for pensionsmidler

* Gebyret er inkl. moms og varierer med depotets månedsvise gennemsnitlige kursværdi. Gebyret opkræves kvartalsvist bagud.

 

Gennemsnitlige omkostninger i de udvalgte afdelinger i OpsparingPlus

  ÅOP*
Meget lav investeringsprofil 0,75 %*
Lav investeringsprofil 0,99 %*
Mellem investeringsprofil 1,30 %*
Høj investeringsprofil 1,62 %*
Meget høj investeringsprofil 1,75 %*

* ÅOP (årlige omkostninger i procent) dækker over de udvalgte afdelingers egne administrationsomkostninger til at drive investeringsforeningen. ÅOP’en kan ændre sig når der foretages omlægninger i OpsparingPlus (dvs. køb og salg af de valgte investeringsforeningsbeviser) eller hvis omkostningerne ændrer sig i investeringsforeningen.

 

IndexPlus

  Gebyr
Depotværdi 500.000 kr. - 5 mio. kr 1,25 % p.a.*
Depotværdi 5 - 10 mio. kr. 0,95 % p.a.*
Depotværdi over 10 mio. kr. 0,85 % p.a.*

* Administrationsgebyret er inkl. moms og varierer med depotets gennemsnitlige kursværdi og opkræves kvartalsvist bagud. %-satsen beregnes af hele depotets gennemsnitlige kursværdi.

Forsikring

Betingelser

Her finder du de nyeste forsikringsbetingelser. I Mit Kundeoverblik kan du se de betingelser, der gælder for dine forsikringer.

 

Forsikring

Betingelser
Bilforsikring Nr. AU 1901
Campingvognsforsikring Nr. 1503
Droneforsikring Nr. 8701
Ejerskifteforsikring Nr. ES 1806
Fritidshusforsikring Nr. FH 1406
Hesteforsikring Nr. HE 1407
Hundeforsikring Nr. VP 1505
Husforsikring Nr. HU 1703
Indboforsikring Nr. FP 1409
Knallertforsikring Nr. 10.2
Lystfartøjsforsikring Nr. LF 1905
Motorcykelforsikring Nr. MC 1406
Privat ansvarsforsikring Nr. 8074
Rejseforsikring Nr. RP 1802
Retshjælpsforsikring Nr. RH 1601
Sælgeransvarsforsikring Nr. 5153
Ulykkesforsikring Nr. UP 2001
Veterankøretøjsforsikring Nr. VK 1803

Gebyrer og afgifter

 

Hos os betaler du ikke gebyrer i disse situationer

 • Når vi sender en police til dig (0 kr.)
 • Når vi sender dig en forsikringsoversigt (0 kr.)
 • Når vi sender et rødt eller grønt kort til dig (0 kr.)
 • Når vi overfører penge via din bank i forbindelse med en skade (0 kr.)
 • Når vi opsiger din forsikring med en måneds varsel til førstkommende hovedforfald efter det første forsikringsår (0 kr.)

 

Gebyrer

 • Opkrævningsgebyr, når du betaler via betalingsservice 7 kr.
 • Opkrævningsgebyr, når du betaler via et indbetalingskort: 35 kr. 
 • Rykkergebyr: 100 kr. Gebyret dækker ekstraudgifter til administrationen

 

En del af opkrævningsgebyret modsvarer de omkostninger, vi har til Nets. Vær opmærksom på, at du betaler et opkrævningsgebyr pr. forsikring og pr. opkrævning. Derfor kan det være en fordel for dig at betale dine forsikringer helårligt.

Vi arbejder på en løsning, som samler de månedlige opkrævninger for hver af dine forsikringer til én opkrævning, så du kun betaler ét opkrævningsgebyr pr. måned. Løsningen forventes klar senest ved udgangen af 2020.

 

Opsigelse af forsikring

Du kan opsige de fleste forsikringer gebyrfrit med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato. 

 

Du kan også opsige dine forsikringer med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned mod et gebyr på 70,70 kr. pr. forsikring.

 

Opsiger du dine forsikringer inden for de første 12 måneder efter oprettelse, opkræves der et supplerende gebyr.

 

Produkt

Gebyr

Autoulykkesforsikring

141,38 kr. 
Bilforsikring 706,89 kr. 
Bådforsikring 706,89 kr.
Campingvognsforsikring 424,14 kr. 
Ellertforsikring 141,38 kr.  
Indboforsikring 282,76 kr.  
Fritidshusforsikring 565,52 kr. 
Fritidslandbrugsforsikring 565,52 kr. 
Hesteforsikring 282,76 kr. 
Hundeforsikring 141,38 kr. 
Husforsikring 565,52 kr. 
Knallertforsikring 141,38 kr.
Motorcykelforsikring 706,89 kr. 
Privatansvarsforsikring 141,38 kr. 
Påhængsvognsforsikring 141,38 kr. 
Rejseforsikring 282,76 kr. 
Ulykkesforsikring 282,76 kr.  
Veterankøretøjsforsikring 424,14 kr.  

 

 

Lovbestemte bidrag og afgifter

Alle forsikringsselskaber skal opkræve en række lovbestemte bidrag og afgifter.

 

Bidrag

 • Miljøbidrag for biler: 84 kr.
 • Bidrag til Garantifonden: 40 kr.

 

Afgifter

 • Stormflods- og stormfaldsafgift: 60 kr.
 • Statsafgift: Varierer alt efter type af motorkøretøj.
 • Skadeforsikringsafgift: 1,1 % af prisen på din forsikring.

 

Pantehaverdeklarationer

 • B-deklaration: 340 kr.
 • D-deklaration: 340 kr.
 • E-deklaration: 340 kr.
 • F-deklaration: 1.100 kr.
 • L-deklaration: 340 kr.
 • R-deklaration: 980 kr.

Pension

Betingelser

Her finder du de nyeste pensionsbetingelser. I Mit Kundeoverblik kan du se de betingelser, der gælder for dig.

Betingelser Version
Kontopension Nr. 5401
Livs- og pensionsforsikring Nr. 5169
plusLIV Nr. 5274
plusLIV ved dødsfald Nr. 5275
Nedsat erhvervsevne Nr. 5257
Firmakoncept - nedsat erhvervsevne Nr. 5514
Gruppeliv - død og invaliditet  
Gruppeliv - kritisk sygdom  

Priser og gebyrer

Løbende administrationsomkostninger af indbetalingerne

  Privat ordning Kontopension Frivillig firmaordning Obligatorisk firmaordning
0 - 50.000 kr. 2 % 2 % 2 % 0 %
50.000 - 100.000 kr. 2 % 2 % 2 % 0 %
Over 100.000 kr. 1 % 1 % 1 % 0 %

 

Administrationsomkostninger af engangsindbetalinger

  Privat ordning Kontopension Frivillig firmaordning Obligatorisk firmaordning
0 - 100.000 kr. 2 % 2 % 2 % 0 %
Over 100.000 kr. 1,5 % 1,5 % 1,5 %

0 %

 

Løbende omkostninger

  Privat ordning Kontopension Frivillig firmaordning Obligatorisk firmaordning
Administrationsgebyr pr. måned 72 kr. 72 kr. 72 kr. 49 kr.
Opkrævningsgebyr 13 kr. 13 kr. 13 kr. 0 kr.

 

Tilbagekøbsomkostninger

For pensionsordning etableret: Variable omkostning Pris
Før 1. juli 1994   1.850 kr.
Efter 1. juli 1994 Evt. kursværn 1.850 kr.

 

 

Serviceydelser

Ændring til nyt policenummer 0 kr.
Forhøjelse af pensionsindbetaling 0 kr.
Ekstraordinær pensionsindbetaling 0 kr.**
Forhøjelse af pensionsindbetaling samt ekstraordinær indbetaling 0 kr.**
Sammenlægning af policer 0 kr.
Nedsættelse af pensionsindbetaling 0 kr.
Ændret helbredsbedømmelse 0 kr.
Ændring af helbredsklausul 0 kr.
Oprettelse eller ændring af påtegning eller begunstigelse 0 kr.
Oprettelse eller ændring af pantsættelse 0 kr.
Grundformsændring 0 kr.
Henstand for pensionsindbetaling 0 kr.
Ændring af fripolice 600 kr.
Ændring af arbejdsgiver 0 kr.
Ændring af indbetalingstermin 0 kr.
Ændring af udbetalingstermin 0 kr.
Delvis udløb 0 kr.

***Hertil beregnes administrationsgebyr af indskud.

 

Øvrigt

Mortifikation af police 100 kr. 

OpsparingPlus (pension)

  Gebyr Min. / maks.
Depotværdi under 300.000 kr. 1,00 %* Intet min. / Intet maks.
Depotværdi mellem 300.000-500.000 kr. 0,50 %* Intet min. / Intet maks.
Depotværdi over 500.000 kr. 0,00 %* Intet min. / 4.000 kr.
Kurtage 0,10 %* 

Intet min./Intet maks. for frie midler

29 kr. / Intet maks. for pensionsmidler

* Gebyret er inkl. moms og varierer med depotets månedsvise gennemsnitlige kursværdi. Gebyret opkræves kvartalsvist bagud. Pensionsordninger i OpsparingPlus som er indtegnet via Alm. Brands FIKO (firmakoncept løsning) er fritaget for administrationsgebyr beregnet efter depotværdien i henhold til Alm. Brands til enhver tid gældende prisliste så længe det ansættelsesforhold som pensionsordningen vedrører løber. Hvis pensionsordningen ikke længere er en del af en FIKO konceptet, betales administrationsgebyret efter den til enhver tid gældende prisliste.

 

Gennemsnitlige omkostninger i de udvalgte afdelinger i OpsparingPlus

  ÅOP*
Meget lav investeringsprofil 0,75 %*
Lav investeringsprofil 0,99 %*
Mellem investeringsprofil 1,30 %*
Høj investeringsprofil 1,62 %*
Meget høj investeringsprofil 1,75 %*

* ÅOP (årlige omkostninger i procent) dækker over de udvalgte afdelingers egne administrationsomkostninger til at drive investeringsforeningen. ÅOP’en kan ændre sig når der foretages omlægninger i OpsparingPlus (dvs. køb og salg af de valgte investeringsforeningsbeviser) eller hvis omkostningerne ændrer sig i investeringsforeningen.

Serviceydelser

Ydelse Gebyr
Deludbetaling af Pensionskonti i utide 300 kr.
Konvertering af Kapitalpension til Alderspension 1000 kr.
Opgørelse af pensionskonto i utide 500 kr.
Konto- og årsudskrifter for pensionsordninger 0 kr.
Overførsel af pensionskonto til andet pengeinstitut eller pensionsselskab 350 kr.
- pr. fondskode 300 kr.
Deludbetaling af aldersopsparing og/eller Kapitalpension  
- en pr. kalenderår 0 kr.
- to eller flere pr. kalenderår, pr. udbetaling 300 kr.

Måske du også overvejer