Priser, vilkår og betingelser


Det skal være enkelt og nemt at se, hvad du får, og hvad du betaler for. Derfor har vi lavet en oversigt over alle vores renter, gebyrer, betingelser og vilkår.

Bank

Indlån

 

 

Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**
Kontonavn Basiskonto Pluskonto Pluskonto Ung+ konto
Fra 0 kr. 0 % 0 % 0 % 0,10 %
Fra 100.000 kr. 0 % 0 % 0 % 0,10 %

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). 

** Se vilkår for Ung+ (pdf). 

 

Vilkår

 • Gældende fra den 5. maj 2019.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Vil du gerne have Ung+ vilkår? Læs mere om Ung+

Pensionskonto*

 

  Basis

Pluskunde**

Plus300

Pluskunde**

Plus1500

Ung+***
Fra 0 kr. 0 % 0,02 % 0,02 % 0 %

 

* Kapital-, Rate- og Selvpension samt Indekskontrakter. Der er lovmæssige begrænsninger forbundet med kontoen. Selvpension og indekskontrakter kan ikke nyoprettes, men kan overføres fra andre pengeinstitutter.

** Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf).

*** Se vilkår for Ung+ (pdf).  

 

Vilkår

 • Gældende fra den 5. maj 2019.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Vil du gerne have Ung+ vilkår? Læs mere om Ung+

 

Kontotype Evt. note Rente
Børneopsparing1   0,25 %
Børnebørnsopsparing2   0,25 %
Superkonto3   0,10 %

Boligopsparing4 /

Udd.opsparing4 / Etableringskonto

  0,2 %

 

1 Maks. en konto pr. barn. Kontoen kan oprettes fra 0 til og med 13 år. Maks indskud årligt: 6.000 kr. I alt 72.000 kr. Binding min. 7 år. Opretter eller en i barnets husstand skal være Pluskunde for at oprette denne konto.

 

2 Kan oprettes inden barnet fylder 21 år. Opretter eller en i barnets husstand skal være Pluskunde for at oprette denne konto.

 

3 Du skal være under 18 år for at få denne konto.

 

4 Kan ikke nyoprettes, men kan overføres fra andre pengeinstitutter. Særlige vilkår gælder.

 

Vilkår

 • Gældende fra den 5. maj 2019.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel, de viste rentesatser er de årligt nominelle, og renten beregnes af hele saldoen. Indlån over 100.000 EUR svarende til ca. 745.000 kr. pr. indskyder dækkes ikke af Garantiformuen. Pensionskonti dækkes fuldt ud.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Udlån

Rente og debitorrente (renten er variabel)

  Basis 

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Rente  11,00 - 15,00 % 5,95 - 10,00 % 5,00 - 8,50 % 7,00 %
Debitorrente3 11,46 - 15,87 % 6,08 - 10,38 % 5,10 - 8,78 % 7,19 %

1 Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få kreditten på Basis-vilkår.

2 Se vilkår for Ung+ (pdf).

3 Årlig rente inkl. renters rente.

 

ÅOP (før skat)4 - Kassekredit

Udnyttelsesgrad 

Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

100 % 12,0 - 16,5 % 6,6 - 10,9 %  5,6 - 9,3 % 7,7 %
50 % 12,6 - 17,1 % 7,0 - 11,5 %  6,0 - 9,8 %  8,2 %
25 % 13,7 - 18,4 % 8,0 - 12,5 %  6,9 - 10,8 %  9,1 %

 4 De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Kassekredit med et samlet kreditbeløb på 50.000 kr. med en løbetid på 5 år. ÅOP er inklusiv etableringsomkostninger. Kreditten afdrages som et stående lån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning a1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

ÅOP (før skat)5 - Forbrugslån

   Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

 Forbrugslån 12,7 - 17,2 %  7,2 - 11,4 %   6,2 - 9,9 % 7,2 %

De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Forbrugslån med et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. med en løbetid på 5 år. ÅOP er inklusiv etableringsomkostninger. Lånet afdrages som et annuitetslån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning d1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

Etableringsgebyr

  Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Kassekredit 2 % (min. 300 kr.) 2 % (min. 300 kr.) 2 % (min. 300 kr.) 2 % (min. 300 kr.)
Forbrugslån  2 % (min. 1.000 kr.) 2 % (min. 1.000 kr.) 2 % (min. 1.000 kr.) 2 % (min. 1.000 kr.)

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Rente og debitorrente (renten er variabel)

   Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Rente        
Benzin- og dieselbiler
Min. 20 % udbetaling
6,00 - 9,00 % 2,50 % (kampagnepris frem til d. 30/12-19) 2,25 % (kampagnepris frem til d. 30/12-19) 6,00 - 9,00 %

El-, hybrid- og brintbiler

Min. 20 % udbetaling

5,00 - 7,00 % 2,25 % (kampagnepris frem til d. 30/12-19) 1,95 % (kampagnepris frem til d. 30/12-19) 5,00 - 7,00 %
Alle typer biler
Under 20 % udbetaling
9,00 - 9,50 % 7,75 - 9,00 % 7,00 - 8,00 % 9,00 - 9,50 %
Debitorrente3        
Benzin- og dieselbiler
Min. 20 % udbetaling
6,14 - 9,31 % 2,52 % 2,27 % 6,14 - 9,31 %
El-, hybrid- og brintbiler Min. 20 % udbetaling 5,10 - 7,19 % 2,27 % 1,96 % 5,10 - 7,19 %
Under 20 % udbetaling 9,31 - 9,84 % 7,98 - 9,31 % 7,19 - 8,24 % 9,31 - 9,84 %

1 Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

2 Se vilkår for Ung+ (pdf).

3 Årlig rente inklusiv rentes rente

 

ÅOP (før skat) - Billån

  Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

Udbetaling 20 % 6,7 - 11,0 %4 3,1 - 3,4 %5 2,8 - 3,1 %5 6,7 - 11,0 %4

De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Billån med et samlet kreditbeløb på 200.000 kr. og med en løbetid på 7 år samt en udbetaling på 20 %.

ÅOP er inklusiv etableringsgebyr til Alm. Brand og omkostninger til etablering af et ejerpantebrev (bil) på 210.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. I beregning af ÅOP indgår gebyr for panthaverdeklaration til forsikringsselskabet med 950 kr. Gebyret varierer fra selskab til selskab. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning b1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

5 De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Billån med et samlet kreditbeløb på 200.000 kr. og med en løbetid på 7 år samt en udbetaling på 20 %. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev (bil) på 206.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. I beregning af ÅOP indgår gebyr for panthaverdeklaration til forsikringsselskabet med 950 kr. Gebyret varierer fra selskab til selskab. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning b1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

Gebyr

     Basis

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

Ung+2

  Gebyr        
  Etableringsgebyr, min. 20 % udbetaling 2,00 % (min. 3.000 kr.) 0 kr. (kampagnepris frem til d. 30/12-19) 0 kr. (kampagnepris frem til d. 30/12-19) 2,00 % (min. 3.000 kr.)
  Etableringsgebyr, under 20 % udbetaling 2,00 % (min. 3.000 kr.) 2,00 % (min. 3.000 kr.) 2,00 % (min. 3.000 kr.) 2,00 % (min. 3.000 kr.)

 

Øvrige omkostninger

Tinglysning (Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen)  1.660 kr.
Procentafgift, tinglysning (oprundes til nærmeste hundrede)  1,5 % af lånebeløb
Panthaverdeklaration til forsikringsselskabet Prisen varierer

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Rente og debitorrente for Boliglån

 

Pluskunde* - Plus1500

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Boliglån, 0-80 % belåning 2,45 - 4,50 %  2,47 - 4,58 % 2,9 - 5,1 %
Boliglån, 80-100 % belåning  4,50 - 7,25 % 4,58 - 7,45 %  5,1 - 8,0 %

 

 

Pluskunde* - Plus300

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Boliglån, 0-80 % belåning 3,50 - 8,50 % 3,55 - 8,78 % 4,0 - 9,4 %
Boliglån, 80-100 % belåning 4,50 - 8,50 % 4,58 - 8,78 % 5,1 - 9,4 %

 

 

Basis

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Boliglån, 0-80 % belåning 8,00 - 12,50 % 8,24 - 13,10 % 8,9 - 13,9 %
Boliglån, 80-100 % belåning 8,00 - 12,50 % 8,24 - 13,10 % 8,9 - 13,9 %

 

*Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

** Årlig rente inklusiv rentes rente.

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Boliglån med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning c1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

 

Rente og debitorrente for Boligkredit

 

Pluskunde* - Plus1500

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Boligkredit, 0-80 % belåning 2,45 - 4,50 % 2,47 - 4,58 % 2,7 - 4,9 % 3,0 - 5,2 % 3,5 - 5,9 %
Boligkredit, 80-100 % belåning 4,50 - 7,25 %  4,58 - 7,45 %  4,9 - 7,9 %  5,2 - 8,3 % 5,9 - 9,1 % 

 

 

 

Pluskunde* - Plus300

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Boligkredit, 0-80 % belåning 3,50 - 8,50 % 3,55 - 8,78 % 3,8 - 9,2 % 4,1 - 9,7 % 4,7 - 10,6 %
Boligkredit, 80-100 % belåning 4,50 - 8,50 % 4,58 - 8,78 % 4,9 - 9,2 %  5,2 - 9,7 %  5,9 - 10,6 % 

 

 

 

 

Basis

  

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Boligkredit, 0-80 % belåning 8,00 - 12,50 % 8,24 - 13,10 % 8,7 - 13,7 % 9,1 - 14,4 %  10,0 - 15,6 % 
Boligkredit, 80-100 % belåning 8,00 - 12,50 % 8,24 - 13,10 % 8,7 - 13,7 %  9,1 - 14,4 %  10,0 - 15,6 % 

 

* Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

** Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Boligkredit med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Lånet afdrages som stående lån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning e1 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

 

Rente og debitorrente for Prioritetslån

 

Pluskunde* - Plus1500

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Prioritetslån, 0-80 % belåning ved ejerbolig (0-75 % belåning ved fritidsbolig) 1,00 - 3,75 % 1,00 - 3,80 % 1,4 - 4,3 %

 

Pluskunde* - Plus300

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Prioritetslån, 0-80 % belåning ved ejerbolig (0-75 % belåning ved fritidsbolig) 1,25 - 4,25 % 1,26 - 4,32 % 1,7 - 4,8 %

 

 

Basis

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Prioritetslån, 0-80 % belåning ved ejerbolig (0-75 % belåning ved fritidsbolig) 4,00 - 7,50 % 4,06 - 7,71 % 4,6 - 8,3 %

 

*Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

** Årlig rente inklusiv rentes rente.

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Prioritetslån med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning c3 og c4 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

 

Rente og debitorrente for Prioritetskredit

 

Pluskunde* - Plus1500

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Prioritetskredit, 0-80 % belåning ved ejerbolig (0-75 % belåning ved fritidsbolig) 1,00 - 3,75 % 1,00 - 3,80 % 1,2 - 4,1 % 1,5 - 4,4 % 1,9 - 5,0 %

 

Pluskunde* - Plus300

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Prioritetskredit, 0-80 % belåning ved ejerbolig (0-75 % belåning ved fritidsbolig) 1,25 - 4,25 % 1,26 - 4,32 % 1,5 - 4,6 % 1,7 - 5,0 % 2,2 - 5,6 %

 

Basis

 

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Prioritetskredit, 0-80 % belåning ved ejerbolig (0-75 % belåning ved fritidsbolig) 4,00 - 7,50 % 4,06 - 7,71 % 4,4 - 8,1 % 4,7 - 8,6 %  5,3 - 9,4 % 

 

* Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

** Årlig rente inklusiv rentes rente.

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Prioritetskredit med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Lånet afdrages efter serieprincippet. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning e4 og e5 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

 

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr 2,00 % (min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)

 

Omkostninger til staten

Tinglysning (Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen)  1.640 kr.
Procentafgift, tinglysning (oprundes til nærmeste hundrede)  1,45 % af lånebeløb

 

 

Om Boliglån, Boligkredit, Prioritetslån og Prioritetskredit

Boliglån, Boligkredit, Prioritetslån og Prioritetskredit kan anvendes til køb og/eller renovering af fast ejendom. Som sikkerhed tager vi pant i din ejendom. Det er en forudsætning for Boliglån, Boligkredit, Prioritetslån og Prioritetskredit, at der foretages en vurdering af ejendommen. Ansvaret for at vurderingen foretages, påhviler banken. Du skal selv betale for vurderingen.

 

Boliglån, Boligkredit, Prioritetslån og Prioritetskredit kan tilbagebetales i op til 30 år. Boliglån, Boligkredit, Prioritetslån og Prioritetskredit kan indfries helt eller delvist før tid. Der gælder ingen særlige vilkår ved førtidig indfrielse. Kreditten/lånet kan indgås i Danske Kroner.

 

Boliglån og Boligkredit udbydes med en debitorrente fra 2,47 % til 13,10 %. Renten er variabel.

Prioritetslån og Prioritetskredit udbydes med en debitorrente fra 1,00 % til 7,71 %. Renten er variabel.

 

Gul risikoklasse

Boliglån, Boligkredit, Prioritetslån og Prioritetskredit med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i fast ejendom, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Repræsentativt eksempel på Boliglån og Boligkredit

Ved et samlet kreditbeløb hos Alm. Brand Bank på kr. 500.000 kr. med en variabel debitorrente på 2,47 % – 13,10 % p.a. (årlig rente inkl. renters rente) og en løbetid på 30 år (360 ydelser) med pant i fast ejendom for det fulde lånebeløb, er:

 

Boliglån

De månedlige ydelser 2.029 kr. - 5.468 kr. ÅOP er 2,7 - 13,6 %. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 730.266 kr. - 1.967.280 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 213.126 kr. - 1.450.140 kr.

 

Boligkredit

De kvartalsvise ydelser 3.167 kr. - 16.161 kr. ÅOP er 2,6 - 13,6 % (100 % udnyttelse). Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 897.239 kr. - 2.456.417 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 380.099 kr. - 1.939.277 kr. 

 

Boliglån og Boligkredit kræver normal kreditvurdering, jf. bankens gældende politikker. Hvis Boliglån eller Boligkredit ikke er i din nationale valuta, skal du være opmærksom på, at udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, som skal betales.

 

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne med Boliglån eller Boligkredit vil det have finansielle og juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Boliglån eller Boligkredit kan kreditten/lånet opsiges til øjeblikkelig betaling ligesom der vil påløbe morarenter. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.

 

Repræsentativt eksempel på Prioritetslån og Prioritetskredit

Ved et samlet kreditbeløb hos Alm. Brand Bank på kr. 500.000 kr. med en variabel debitorrente på 1,00 % – 7,71 % p.a. (årlig rente inkl. renters rente) og en løbetid på 30 år (360 ydelser) med pant i fast ejendom for det fulde lånebeløb, er:

 

Prioritetslån

De månedlige ydelser 1.663 kr. – 3.600 kr. ÅOP er 1,2 - 8,1 %. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 598.722 kr. - 1.295.565 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 81.582 kr. - 778.425 kr.

 

Prioritetskredit

De kvartalsvise ydelser 1.293 kr. - 9.636 kr. ÅOP er 1,1 - 8,0 % (100 % udnyttelse). Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 672.282 kr. - 1.680.703 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 155.142 - 1.163.563 kr.

 

Prioritetslån og Prioritetskredit kræver normal kreditvurdering, jf. bankens gældende politikker. Hvis Prioritetslån eller Prioritetskredit ikke er i din nationale valuta, skal du være opmærksom på, at udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, som skal betales.

 

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne med Prioritetslån eller Prioritetskredit vil det have finansielle og juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Prioritetslån eller Prioritetskredit kan kreditten/lånet opsiges til øjeblikkelig betaling ligesom der vil påløbe morarenter. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Rente og debitorrente for Andelsboliglån

 

Pluskunde* - Plus1500

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Andelsboliglån  2,75 - 4,00 %  2,78 - 4,06 %  3,3 - 4,6 %

 

 

Pluskunde* - Plus300

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Andelsboliglån 2,95 - 5,50 % 2,98 - 5,61 % 3,5 - 6,2 %

 

 

 

Basis

  Rente Debitorrente** ÅOP***
Andelsboliglån 3,95 - 8,00 % 4,00 - 8,24 % 4,5 - 8,9 %

 

* Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få lånet på Basis-vilkår.

**Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for et Andelsboliglån med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Lånet afdrages som et annuitetslån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning c2 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

 

Rente og debitorrente for Andelsboligkredit

 

Pluskunde* - Plus1500

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Andelsboligkredit 2,75 - 4,00 % 2,78 - 4,06 % 3,1 - 4,4 % 3,3 - 4,7 % 3,8 - 5,3 %

 

 

 

Pluskunde* - Plus300

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Andelsboligkredit 2,95 - 5,50 % 2,98 - 5,61 % 3,3 - 6,0 % 3,5 - 6,3 % 4,1 - 7,0 %

 

 

 

Basis

  Rente Debitorrente** ÅOP***
100 % udnyttelse
ÅOP***
50 % udnyttelse
ÅOP***
25 % udnyttelse
Andelsboligkredit 3,95 - 8,00 % 4,00 - 8,24 % 4,3 - 8,7 % 4,6 - 9,1 % 5,2 - 10,0 %

 

* Det er en forudsætning, at du er Pluskunde. Se vilkår for Pluskunde. De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. Hvis du ikke opfylder kravene til kreditvurderingen, kan du i nogle tilfælde få kreditten på almindelige vilkår.

** Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

*** De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Andelsboligkredit med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Kreditten afdrages som et stående lån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning e2 i prisoplysningsbekendtgørelsen.

 

 

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr 2,00 % (min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)

 

Omkostninger til staten

Tinglysning (Basisafgift. Hertil kommer afgiften for selve tinglysningen) 1.640 kr.
Procentafgift, tinglysning (oprundes til nærmeste hundrede) 1,45 % af lånebeløb

 

Vilkår

Andelsboliglånet og andelsboligkreditten kan anvendes til køb og/eller renovering af andelsboliger. Sikkerhedsstillelse er pant i andelsboligen. Det er en forudsætning for Andelsboligkreditten/Andelsboliglånet, at der foretages en vurdering af ejendommen. Ansvaret for at vurderingen foretages påhviler banken. Du skal selv betale for vurderingen.

 

Andelsboligkreditten/Andelsboliglånet kan tilbagebetales i op til 30 år. Andelsboligkreditten/Andelsboliglånet kan indfries helt eller delvist før tid. Der gælder ingen særlige vilkår ved førtidig indfrielse. Kreditten/lånet kan indgås i Danske Kroner.

 

Andelsboligkreditten/Andelsboliglånet udbydes med en debitorrente fra 2,78% til 8,24%. Renten er variabel.

 

Gul risikoklasse

Andelsboligkredit/Andelsboliglån med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i en andel i andelsboligforening, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Repræsentativt eksempel

Ved et samlet kreditbeløb hos Alm. Brand Bank på kr. 500.000 kr. med en variabel debitorrente på 2,78 % – 8,24 % p.a. (årlig rente inkl. renters rente) og en løbetid på 30 år (360 ydelser) med pant i andelsboligen for det fulde lånebeløb, er:

 

Andelsboliglån

De månedlige ydelser 2.109 kr. - 3.776 kr. ÅOP er 3,0 - 8,6 %. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 759.427 kr. - 1.359.130 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 242.287 kr. - 841.990 kr.

 

Andelsboligkredit

De kvartalsvise ydelser 3.555 kr. - 10.343 kr. ÅOP er 2,9 - 8,6 % (100 % udnyttelse). Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 943.780 kr. - 1.758.276 kr., heraf udgør de samlede omkostninger 426.640 - 1.241.136 kr.

 

Andelsboligkredit/Andelsboliglån kræver normal kreditvurdering, jf. bankens gældende politikker. Hvis Andelsboligkreditten/Andelsboliglånet ikke er i din nationale valuta, skal du være opmærksom på, at udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, som skal betales.

 

Ved manglende overholdelse af forpligtelserne med Andelsboligkredit/Andelsboliglån vil det have finansielle og juridiske konsekvenser. Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af Andelsboligkredit/Andelsboliglån kan kreditten/lånet opsiges til øjeblikkelig betaling, ligesom der vil påløbe morarenter. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke kan overholde betalingerne.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

 

  Basis 

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde1

Plus1500

 Rente      

Belåningsværdi: 

60 - 80 %

- 2,45 - 5,45 %  2,45 - 5,45 %
Debitorrente2      
Belåningsværdi: 
60 - 80 %
- 2,47 - 5,56 % 2,47 - 5,56 %

1 Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf). De viste rentesatser kræver en særskilt kreditvurdering. 
2 Årlig rente inklusiv rentes rente.

 

ÅOP (før skat)3

  Basis  

Pluskunde1

Plus300

Pluskunde2

Plus1500

Udnyttelsesgrad  ÅOP før skat  ÅOP før skat   ÅOP før skat 
100 % - 2,7 - 5,9 % 2,7 - 5,9 %
50 % - 3,0 - 6,3 % 3,0 - 6,3 %
25 % - 3,5 - 7,0 % 3,5 - 7,0 %

3 De årlige omkostninger i procent er beregnet for en Nedsparingskredit (A4) med et samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og med en løbetid på 20 år. ÅOP er inklusiv omkostninger til etablering af et ejerpantebrev på 261.000 kr. Kreditten afdrages som et stående lån. Beregning af ÅOP er baseret på standardforudsætning e3 i prisoplysningsbekendtgørelsen.  

 

Etableringsgebyr

Etableringsgebyr 2,00 % (min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)

 

Vilkår

 • Gældende fra den 1. juli 2019.
 • Med mindre andet er angivet gælder følgende: Renten er variabel og renten beregnes af hele saldoen.
 • Nedsparingskredit med udlån større end 100.000 kr., hvor der kræves pant i fast ejendom, er risikoklassificeret som gul. Et låne- eller kredittilbud er i kategorien gul, når det er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Serviceydelser og gebyrer

Årlige kortgebyrer 

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Dankort  100 kr.  0 kr.  0 kr. 0 kr.
Visa/Dankort  195 kr.  0 kr.  0 kr. 0 kr.
Mastercard Debit*** 195 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Mastercard  300 kr.  0 kr.  0 kr. 300 kr.
Mastercard Gold  1.000 kr. 300 kr.  0 kr. 1.000 kr.
Mastercard Gold Plus 2.000 kr. 700 kr. 300 kr. 1.000 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

*** Gratis til Superkonto

 

Hævning eller indsættelse af DKK i bankens automater

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Dankort, Visa/Dankort, Mastercard Debit  0 kr.  0 kr.  0 kr. 0 kr.
Mastercard (%/min)  1 %/25 kr.  1 %/25 kr.  1 %/25 kr. 1 %/25 kr.
Mastercard Gold (%/min) 1 %/25 kr. 1 %/25 kr. 1 %/25 kr. 1 %/25 kr.
Mastercard Gold Plus (%/min) 1 %/25 kr. 1 %/25 kr. 1 %/25 kr. 1 %/25 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Hævning eller indsættelse af euro i bankens automater

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Køb eller salg af euro i bankens automater 50 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Hævning af DKK i andre bankers automater eller på posthuse

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Dankort 8 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Visa/Dankort 8 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Mastercard Debit 8 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Mastercard* (%/min) 2 %/50 kr. 2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

Mastercard Gold (%/min) 2 %/50 kr. 2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

Mastercard Gold Plus (%/min) 2 %/50 kr. 2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

2 %/50 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Kasse  

  Basis

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Hæve eller indsætte DKK ved kassen 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Køb eller salg af valuta ved kassen 50 kr. 0 kr.

0 kr.

0 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf) 

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

 

Netbank/Mobilbank  

  Basis 

Pluskunde*

Plus300

Pluskunde*

Plus1500

Ung+**

Oprettelse af
abonnement
0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Abonnement på Netbank 35 kr. pr. kvartal 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Abonnement på Mobilbank (inkluderet i Netbankabonnementet) 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Overførsel til 
konto i andre 
pengeinstitutter
2 kr. 0 kr.

0 kr.

0 kr.

Betaling af
indbetalingskort
5 kr. 0 kr.

0 kr.

0 kr.

EU/SEPA betaling (overførsel i Euro inden for EU/EØS) 20 kr. 20 kr.

20 kr.

20 kr.

Udenlandsk overførsel (øvrige mulige valutaer) 40 kr. 40 kr.

40 kr.

40 kr.

*Se 'Vilkår for Pluskunde-konceptet' (pdf)

** Se 'Vilkår for Ung+' (pdf)

Se komplet liste over priser for serviceydelser

Gebyroplysningsdokument Ung+, kassekreditter, løn-, budget- og opsparing

Gebyroplysningsdokument Basal Betalingskonto

Ordforklaring til gebyroplysningsdokument

Se gebyrer på svenske pantebreve (for svenske kunder)

 

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Boligkøb

 Boligkøbspakke* 5.000 kr.

*Inkl. købesumsgaranti (maks. 12 mdr.'s løbetid)

 

Boligsalg med indfrielse

Ekspeditionsgebyr ved opstart (inkl. indfrielse af 2 lån) 5.000 kr.
Gebyr for indfrielse af yderligere lån (pr. lån) 500 kr.
Fastkursaftale 500 kr.

 

Boligsalg uden indfrielse

Oprettelse af Deponeringskonto 1.500 kr.

 

Omlægning

Ekspeditionsgebyr ved opstart (inkl. indfrielse af 2 lån) 5.000 kr.
Gebyr for indfrielse af yderligere lån (pr. lån) 500 kr.

 

Byggefinansiering

Ekspeditionsgebyr ved opstart 5.000 kr.
Besigtigelse inkl. ratebetaling - pr. stk. 1.000 kr.
Garanti, oprettelse 500 kr.

 

Optagelse af realkreditlån

Samlet ekspeditionsgebyr inkl. hjemtagelsesgaranti, hjemtagelse og etableringsomkostninger til Totalkredit 4.000 kr.
Fastkursaftale 500 kr.
Forhåndslånsgaranti, oprettelsesgebyr 500 kr.
Forhåndslånsgaranti, provision (min. 200 kr. pr. kvartal) 1 % p.a.

 

Optagelse af Boligkredit/-lån i banken

Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi 2 % (min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)
Belåningsgrad over 80 % af boligens værdi 2 % (min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)

 

Optagelse af Prioritetskredit/-lån i banken

Belåningsgrad op til 80 % af boligens værdi 2 % ( min. 5.000 kr./maks. 8.000 kr.)

 

Øvrige boliggebyrer 

Fremsendelse af transport til notering 500 kr.
Notering af transport 500 kr.
Rykningspåtegning/udarbejdelse af allonger 1.000 kr.
Garantistillelse, oprettelsesgebyr 1.000 kr.
Garanti, provision (min. 200 kr. pr. påbegyndt kvartal) 1 % p.a.
Refinansieringsgebyr 750 kr.
Låneændring F-kort og RenteMax - tilvalg af periode med afdrag 500 kr.
Låneændring F-kort og RenteMax - Øvrige tilvalg 1.000 kr.

 

Se komplet liste over priser for serviceydelser

Se prisliste for svenske pantebreve (for svenske kunder) 

 

 

Vil du gerne have Pluskundevilkår?

Når du er Pluskunde i banken, får du de bedste priser og en lang række andre fordele.

Læs mere om Pluskundefordele og rabatter

Investering

Kurtagesatser

Kurtagesatser for handel med frie midler

Kurtagesatser for handel med pensionsmidler

 

 

OpsparingPlus

  Gebyr Min. / maks.
Depotværdi under 250.000 kr. 0,9375 %* Intet min. / Intet maks.
Depotværdi mellem 250.000-500.000 kr. 0,6250 %* Intet min. / Intet maks.
Depotværdi over 500.000 kr. 0,0000 %* Intet min. / 3.910 kr.
Kurtage 0,1000 % 

Intet min. / Intet maks. for frie midler

 

29 kr. / Intet maks. for pensionsmidler

* Gebyret er inkl. moms og beregnes af den månedlige gennemsnitlige kursværdi af depotet. Beregningen sker med 1/12 af de anførte satser. Gebyret opkræves én gang årligt, ultimo december.

 

Gennemsnitlige omkostninger i de udvalgte afdelinger i OpsparingPlus

  ÅOP*
Meget lav investeringsprofil 0,74 %*
Lav investeringsprofil 0,86 %*
Mellem investeringsprofil 1,27 %*
Høj investeringsprofil 1,73 %*
Meget høj investeringsprofil 1,93 %*

* ÅOP (årlige omkostninger i procent) dækker over de udvalgte afdelingers egne administrationsomkostninger til at drive investeringsforeningen. ÅOP’en kan ændre sig når der foretages omlægninger i OpsparingPlus (dvs. køb og salg af de valgte investeringsforeningsbeviser) eller hvis omkostningerne ændrer sig i investeringsforeningen.

 

IndexPlus

  Gebyr
Depotværdi 500.000 kr. - 5 mio. kr 1,25 % p.a.*
Depotværdi 5 - 10 mio. kr. 0,95 % p.a.*
Depotværdi over 10 mio. kr. 0,85 % p.a.*

* Administrationsgebyret er inkl. moms og varierer med depotets gennemsnitlige kursværdi og opkræves kvartalsvist bagud. %-satsen beregnes af hele depotets gennemsnitlige kursværdi.

Aktuelle vilkår

Generelle vilkår og betingelser

Navn Version Gældende fra

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

9.0  19.03.2019
Vilkår for Pluskundekoncept 2.0 01.07.2018

Depotregler

2.1 20.10.2018

Regler for handel med værdipapirer

3.0 20.10.2018
Oversigt over samarbejdspartnere på værdipapirområdet 1.0 13.07.2018
Vilkår for kreditter  1.3 05.12.2016
Vilkår for lån 1.3 05.12.2016

Oplysninger om fortrydelsesret


Information on the right of cancellation  

1.0 18.07.2014 

Regler for Alm. Brand Banks e-Banking - privat

8.0  19.12.2018 
Regler for BeskedService og SMS 1203  2.1  01.12.2010 

Forsikring

Betingelser

Her finder du de nyeste forsikringsbetingelser. I Mit Kundeoverblik kan du se de betingelser, der gælder for dine forsikringer.

 

Forsikring

Betingelser
Bilforsikring Nr. AU 1901
Campingvognsforsikring Nr. 1503
Droneforsikring Nr. 8701
Ejerskifteforsikring Nr. ES 1806
Fritidshusforsikring Nr. FH 1406
Hesteforsikring Nr. HE 1407
Hundeforsikring Nr. VP 1505
Husforsikring Nr. HU 1703
Indboforsikring Nr. FP 1409
Knallertforsikring Nr. 10.2
Lystfartøjsforsikring Nr. LF 1905
Motorcykelforsikring Nr. MC 1406
Privat ansvarsforsikring Nr. 8074
Rejseforsikring Nr. RP 1802
Retshjælpsforsikring Nr. RH 1601
Sælgeransvarsforsikring Nr. 5153
Ulykkesforsikring Nr. 6002
Veterankøretøjsforsikring Nr. VK 1803

Gebyrer og afgifter

 

Hos os betaler du ikke gebyrer i disse situationer

 • Når vi sender en police til dig (0 kr.)
 • Når vi sender dig en forsikringsoversigt (0 kr.)
 • Når vi sender et rødt eller grønt kort til dig (0 kr.)
 • Når vi overfører penge via din bank i forbindelse med en skade (0 kr.)
 • Når vi opsiger din forsikring med en måneds varsel til førstkommende hovedforfald efter det første forsikringsår (0 kr.)

 

Gebyrer

 • Opkrævningsgebyr, når du betaler via betalingsservice 7 kr.
 • Opkrævningsgebyr, når du betaler via et indbetalingskort: 35 kr. 
 • Rykkergebyr: 100 kr. Gebyret dækker ekstraudgifter til administrationen

 

Opsigelse af forsikring

Du kan opsige de fleste forsikringer gebyrfrit med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato. 

 

Du kan også opsige dine forsikringer med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned mod et gebyr på 69,24 kr. pr. forsikring.

 

Opsiger du dine forsikringer inden for de første 12 måneder efter oprettelse, opkræves der et supplerende gebyr.

 

Produkt

Gebyr

Autoulykkesforsikring

138,48 kr. 
Bilforsikring 692,36 kr. 
Bådforsikring 692,36 kr.
Campingvognsforsikring 415,42 kr. 
Ellertforsikring 138,48 kr.  
Indboforsikring 276,95 kr.  
Fritidshusforsikring 553,89 kr. 
Fritidslandbrugsforsikring 553,89 kr. 
Hesteforsikring 276,95 kr. 
Hundeforsikring 138,48 kr. 
Husforsikring 553,89 kr. 
Knallertforsikring 138,48 kr.
Motorcykelforsikring 692,36 kr. 
Privatansvarsforsikring 138,48 kr. 
Påhængsvognsforsikring 138,48 kr. 
Rejseforsikring 276,95 kr. 
Ulykkesforsikring 276,95 kr.  
Veterankøretøjsforsikring 415,42 kr.  

 

 

Lovbestemte bidrag og afgifter

Alle forsikringsselskaber skal opkræve en række lovbestemte bidrag og afgifter.

 

Bidrag

 • Miljøbidrag for biler: 84 kr.
 • Bidrag til Garantifonden: 40 kr.

 

Afgifter

 • Stormflods- og stormfaldsafgift: 60 kr.
 • Statsafgift: Varierer alt efter type af motorkøretøj.
 • Skadeforsikringsafgift: 1,1 % af prisen på din forsikring.

 

Pantehaverdeklarationer

 • B-deklaration: 340 kr.
 • D-deklaration: 340 kr.
 • E-deklaration: 340 kr.
 • F-deklaration: 1.100 kr.
 • L-deklaration: 340 kr.
 • R-deklaration: 980 kr.

Pension

Betingelser

Her finder du de nyeste pensionsbetingelser. I Mit Kundeoverblik kan du se de betingelser, der gælder for dig.

Betingelser Version
Kontopension Nr. 5401
Livs- og pensionsforsikring Nr. 5169
plusLIV Nr. 5274
plusLIV ved dødsfald Nr. 5275
Nedsat erhvervsevne Nr. 5257
Firmakoncept - nedsat erhvervsevne Nr. 5514
Gruppeliv - død og invaliditet  
Gruppeliv - kritisk sygdom  

Priser og gebyrer

Løbende administrationsomkostninger af indbetalingerne

  Privat ordning Kontopension Frivillig firmaordning Obligatorisk firmaordning
0 - 50.000 kr. 5 % 4 % 4 % 2 %
50.000 - 100.000 kr. 3 % 2 % 2 % 2 %
Over 100.000 kr. 1 % 1 % 1 % 1 %

 

Administrationsomkostninger af engangsindbetalinger

  Privat ordning Kontopension Frivillig firmaordning Obligatorisk firmaordning
0 - 100.000 kr. 2 % 2 % 2 % 2 %
Over 100.000 kr. 1,5 % 1,5 % 1,5 %

1,5 %

 

Løbende omkostninger

  Privat ordning Kontopension Frivillig firmaordning Obligatorisk firmaordning
Administrationsgebyr pr. måned 70 kr. 70 kr. 70 kr. 35 kr.
Opkrævningsgebyr 13 kr. 13 kr. 13 kr. 0 kr.

 

Tilbagekøbsomkostninger

For pensionsordning etableret: Variable omkostning Pris
Før 1. juli 1994   1.771 kr.
Efter 1. juli 1994 Evt. kursværn 1.771 kr.

 

 

Serviceydelser

Ændring til nyt policenummer 0 kr.
Forhøjelse af pensionsindbetaling 200 kr.
Ekstraordinær pensionsindbetaling 200 kr.**
Forhøjelse af pensionsindbetaling samt ekstraordinær indbetaling 200 kr.**
Sammenlægning af policer 0 kr.
Nedsættelse af pensionsindbetaling 200 kr.
Ændret helbredsbedømmelse 0 kr.
Ændring af helbredsklausul 200 kr.
Oprettelse eller ændring af påtegning eller begunstigelse 0 kr.
Oprettelse eller ændring af pantsættelse 200 kr.
Grundformsændring 200 kr.
Henstand for pensionsindbetaling 200 kr.
Ændring af fripolice 200 kr.
Ændring af arbejdsgiver 0 kr.
Ændring af indbetalingstermin 200 kr.
Ændring af udbetalingstermin 200 kr.
Delvis udløb 0 kr.

***Hertil beregnes også administrationsgebyr af indskud.

 

Øvrigt

Mortifikation af police 100 kr. 

OpsparingPlus (pension)

  Gebyr Min. / maks.
Depotværdi under 250.000 kr. 0,9375 %* Intet min. / Intet maks.
Depotværdi mellem 250.000-500.000 kr. 0,6250 %* Intet min. / Intet maks.
Depotværdi over 500.000 kr. 0,0000 %* Intet min. / 3.910 kr.
Kurtage 0,1000 %  25 kr. / Intet maks.

* Gebyret er inkl. moms og beregnes af den månedlige gennemsnitlige kursværdi af depotet. Beregningen sker med 1/12 af de anførte satser. Gebyret opkræves én gang årligt, ultimo december.

 

Gennemsnitlige omkostninger i de udvalgte afdelinger i OpsparingPlus

  ÅOP*
Meget lav investeringsprofil 0,74 %*
Lav investeringsprofil 0,86 %*
Mellem investeringsprofil 1,27 %*
Høj investeringsprofil 1,73 %*
Meget høj investeringsprofil 1,93 %*

* ÅOP (årlige omkostninger i procent) dækker over de udvalgte afdelingers egne administrationsomkostninger til at drive investeringsforeningen. ÅOP’en kan ændre sig når der foretages omlægninger i OpsparingPlus (dvs. køb og salg af de valgte investeringsforeningsbeviser) eller hvis omkostningerne ændrer sig i investeringsforeningen.

Serviceydelser

Ydelse Gebyr
Deludbetaling af Pensionskonti i utide 300 kr.
Konvertering af Kapitalpension til Alderspension 1000 kr.
Opgørelse af pensionskonto i utide 500 kr.
Konto- og årsudskrifter for pensionsordninger 0 kr.
Overførsel af pensionskonto til andet pengeinstitut eller pensionsselskab 350 kr.
- pr. fondskode 300 kr.
Deludbetaling af aldersopsparing og/eller Kapitalpension  
- en pr. kalenderår 0 kr.
- to eller flere pr. kalenderår, pr. udbetaling 300 kr.

Hvad går du og tænker på?

Alm. Brand anvender cookies

- og til mere end bare at spise. Cookies er nødvendige for at få vores website til at fungere. Vi bruger vores egne cookies og tredjeparts-cookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Klikker du videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies