Privat | Erhverv

Priser, vilkår og betingelser


Det skal være enkelt og nemt at se, hvad du får, og hvad du betaler for. Derfor har vi lavet en oversigt over alle vores renter, gebyrer, betingelser og vilkår.

Forsikringsbetingelser

Her finder du de nyeste forsikringsbetingelser.

 

I dit personlige kundeoverblik kan du se de betingelser, der gælder for dine forsikringer. Find dem i din forsikringsoversigt og vælg en forsikring for at se betingelser.

 

Log på og se betingelser

 

Forsikring

Betingelser
Bilforsikring Nr. AU 1901
Campingvognsforsikring Nr. 1503
Droneforsikring Nr. 8701
Ejerskifteforsikring Nr. ES 1806
Fritidshusforsikring Nr. FH 1406
Hesteforsikring Nr. HE 1407
Hundeforsikring Nr. VP 1505
Husforsikring Nr. HU 1703
Indboforsikring Nr. FP 1409
Knallertforsikring Nr. 10.2
Lystfartøjsforsikring Nr. LF 1905
Motorcykelforsikring Nr. MC 1406
Privat ansvarsforsikring Nr. 8074
Rejseforsikring Nr. RP 1802
Retshjælpsforsikring Nr. RH 1601
Sælgeransvarsforsikring Nr. 5153
Ulykkesforsikring Nr. UP 2001
Veterankøretøjsforsikring Nr. VK 1803

Gebyrer og afgifter

 

Hos os betaler du ikke gebyrer i disse situationer

 • Når vi sender en police til dig (0 kr.)
 • Når vi sender dig en forsikringsoversigt (0 kr.)
 • Når vi sender et rødt eller grønt kort til dig (0 kr.)
 • Når vi overfører penge via din bank i forbindelse med en skade (0 kr.)
 • Når vi opsiger din forsikring med en måneds varsel til førstkommende hovedforfald efter det første forsikringsår (0 kr.)

 

Gebyrer

 • Opkrævningsgebyr, når du betaler via betalingsservice 7 kr.
 • Opkrævningsgebyr, når du betaler via et indbetalingskort: 35 kr. 
 • Rykkergebyr: 100 kr. Gebyret dækker ekstraudgifter til administrationen

 

En del af opkrævningsgebyret modsvarer de omkostninger, vi har til Nets. Vær opmærksom på, at du betaler et opkrævningsgebyr pr. forsikring og pr. opkrævning. Derfor kan det være en fordel for dig at betale dine forsikringer helårligt.

 

Opsigelse af forsikring

Du kan opsige de fleste forsikringer gebyrfrit med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato.

 

Du kan også opsige dine forsikringer med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned mod et gebyr på 75,77 kr. pr. forsikring.

 

Opsiger du dine forsikringer inden for de første 12 måneder efter oprettelse, opkræves der et supplerende gebyr.

 

Produkt

Gebyr

Autoulykkesforsikring

151,54 kr.

Bilforsikring

757,76 kr.

Bådforsikring

757,76 kr.

Campingvognsforsikring

454,65 kr.

Ellertforsikring

151,54 kr. 

Indboforsikring

303,10 kr.

Fritidshusforsikring

609,52 kr

Fritidslandbrugsforsikring

609,52 kr

Hesteforsikring

303,10 kr.

Hundeforsikring

151,54 kr.

Husforsikring

609,52 kr.

Knallertforsikring

151,54 kr.

Motorcykelforsikring

757,76 kr.

Privatansvarsforsikring

151,54 kr.

Påhængsvognsforsikring

151,54 kr.

Rejseforsikring

303,10 kr.

Ulykkesforsikring

303,10 kr. 

Veterankøretøjsforsikring

454,65 kr. 

 

 

Lovbestemte bidrag og afgifter

Alle forsikringsselskaber skal opkræve en række lovbestemte bidrag og afgifter.

 

Bidrag

 • Miljøbidrag for biler: 84 kr.
 • Bidrag til Garantifonden: 40 kr.

 

Afgifter

 • Stormflods- og stormfaldsafgift: 40 kr.
 • Statsafgift: Varierer alt efter type af motorkøretøj.
 • Skadeforsikringsafgift: 1,1 % af prisen på din forsikring.

 

Pantehaverdeklarationer

 • B-deklaration: 340 kr.
 • D-deklaration: 340 kr.
 • E-deklaration: 340 kr.
 • F-deklaration: 1.100 kr.
 • L-deklaration: 340 kr.
 • R-deklaration: 980 kr.

Pension

Betingelser

Her finder du de nyeste pensionsbetingelser. I Mit Kundeoverblik kan du se de betingelser, der gælder for dig.

Betingelser Version
Kontopension Nr. 5401
Livs- og pensionsforsikring Nr. 5169
plusLIV Nr. 5274
plusLIV ved dødsfald Nr. 5275
Nedsat erhvervsevne Nr. 5257
Firmakoncept - nedsat erhvervsevne Nr. 5514
Gruppeliv - død og invaliditet  
Gruppeliv - kritisk sygdom  

Priser og gebyrer

Gældende for 2021

Løbende administrationsomkostninger af indbetalingerne

  Privat ordning Kontopension Frivillig firmaordning Obligatorisk firmaordning
0 - 50.000 kr. 2 % 2 % 2 % 0 %
50.000 - 100.000 kr. 2 % 2 % 2 % 0 %
Over 100.000 kr. 1 % 1 % 1 % 0 %

 

Administrationsomkostninger af engangsindbetalinger

  Privat ordning Kontopension Frivillig firmaordning Obligatorisk firmaordning
0 - 100.000 kr. 2 % 2 % 2 % 0 %
Over 100.000 kr. 1,5 % 1,5 % 1,5 %

0 %

 

Løbende omkostninger

  Privat ordning Kontopension Frivillig firmaordning Obligatorisk firmaordning
Administrationsgebyr pr. måned 74 kr. 74 kr. 74 kr. 49 kr.
Opkrævningsgebyr 13 kr. 13 kr. 13 kr. 0 kr.

 

Tilbagekøbsomkostninger

For pensionsordning etableret: Variable omkostning Pris
Før 1. juli 1994   1.900 kr.
Efter 1. juli 1994 Evt. kursværn 1.900 kr.

 

 

Serviceydelser

Ændring til nyt policenummer 0 kr.
Forhøjelse af pensionsindbetaling 0 kr.
Ekstraordinær pensionsindbetaling 0 kr.**
Forhøjelse af pensionsindbetaling samt ekstraordinær indbetaling 0 kr.**
Sammenlægning af policer 0 kr.
Nedsættelse af pensionsindbetaling 0 kr.
Ændret helbredsbedømmelse 0 kr.
Ændring af helbredsklausul 0 kr.
Oprettelse eller ændring af påtegning eller begunstigelse 0 kr.
Oprettelse eller ændring af pantsættelse 0 kr.
Grundformsændring 0 kr.
Henstand for pensionsindbetaling 0 kr.
Ændring af fripolice 600 kr.
Ændring af arbejdsgiver 0 kr.
Ændring af indbetalingstermin 0 kr.
Ændring af udbetalingstermin 0 kr.
Delvis udløb 0 kr.

***Hertil beregnes administrationsgebyr af indskud.

 

Øvrigt

Mortifikation af police 100 kr. 

Serviceydelser

Ydelse Gebyr
Deludbetaling af Pensionskonti i utide 300 kr.
Konvertering af Kapitalpension til Alderspension 1000 kr.
Opgørelse af pensionskonto i utide 500 kr.
Konto- og årsudskrifter for pensionsordninger 0 kr.
Overførsel af pensionskonto til andet pengeinstitut eller pensionsselskab 350 kr.
- pr. fondskode 300 kr.
Deludbetaling af aldersopsparing og/eller Kapitalpension  
- en pr. kalenderår 0 kr.
- to eller flere pr. kalenderår, pr. udbetaling 300 kr.

Måske du også overvejer