Privat | Erhverv

Sådan beregner vi prisen på din forsikring


Når du køber en forsikring hos Alm. Brand, beregner vi prisen på baggrund af den risiko, som vi mener, der er for, at du får en skade.

Pris og risiko skal passe sammen

Vi bestræber os på, at du til enhver tid betaler en pris, der modsvarer risikoen, hverken mere eller mindre. Det betyder også, at vi kan ændre prisen eller vilkårene for din forsikring, hvis tingene ændrer sig.

 

Sådan vurderer vi din risiko og beregner din pris

Når vi beregner prisen på din forsikring, kigger vi både på de oplysninger, vi har om dig, og på de statistiske erfaringer, vi har om kunder, som i forhold til alder, boligforhold m.v. ligner dig.

 

Bor du f.eks. i et område, hvor der statistisk set er lav risiko for indbrud, vil du blive tilbudt en forholdsvis lavere pris på din Indboforsikring. Tilsvarende vil prisen være højere, hvis du bor i et område, hvor der sker mange indbrud.

 

En Ulykkesforsikring vil også være dyrere for dig, hvis du har et risikofyldt arbejde eller dyrker farlig sport, i modsætning til hvis du f.eks. arbejder på kontor.

 

Prisen afhænger også af dit tidligere skadeforløb

Når du køber en forsikring hos Alm. Brand, beder vi dig om at besvare en række spørgsmål om bl.a. tidligere skadeforløb og betalingsadfærd. Dine svar indgår i vurderingen, når vi skal beregne den pris, du skal betale for din forsikring.

 

Det er meget vigtigt, at du svarer rigtigt på spørgsmålene. Stemmer dine svar ikke overens med de faktiske forhold, kan du risikere, at en eventuel erstatning bliver nedsat eller helt bortfalder – eller i værste fald, at dine forsikringer bliver annulleret.

 

Når din risiko ændrer sig

Vi følger løbende med i udviklingen i dit skadeforløb. Konstaterer vi, at du er særlig uheldig i forhold til, hvad vi vurderede, da du købte dine forsikringer, justerer vi pris eller vilkår, så de igen passer overens med risikoen. Det gør vi, fordi vi mener, at det er rimeligt, at de kunder, som har mange skader, betaler mere for deres forsikringer, end de kunder, som aldrig eller kun meget sjældent får en skade.

 

Hvis din risiko ændrer sig, kan du blive pålagt en ekstra selvrisiko, din pris kan blive højere, eller vi kan indføre en undtagelse på din forsikring. Sker det, får du et brev fra os, og kan du ikke acceptere ændringerne, har du mulighed for at opsige dine forsikringer pr. den dato, hvor ændringerne ville træde i kraft.

 

På samme måde, som du har mulighed for at opsige dine forsikringer hos os, har vi også mulighed for at opsige dine forsikringer. I dine forsikringsbetingelser kan du læse mere om forsikringernes varighed og opsigelse.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis der sker væsentlige ændringer i dit liv. Flytning, jobskifte, skilsmisse, død og børnene, der flytter hjemmefra, er alle faktorer, der kan have indflydelse på dit forsikringsbehov og prisen på dine forsikringer.

 

Så ring til os engang imellem og få en snak om dine forsikringer. Hør f.eks. om nyheder og få tjekket, om din indbosum stadig er rigtig. Vi er her for at hjælpe dig med at sikre, at du til enhver tid er bedst muligt dækket – og til den rigtige pris.

 

Måske du også overvejer