Privat | Erhverv

Forsikringssvindel


Hvad er forsikringssvindel?

Forsikringssvindel er, når en forsikringstager med vilje og ved hjælp af urigtige oplysninger enten tegner en uberettiget forsikring eller anmelder en skade med henblik på udbetaling af en uberettiget erstatning.

 

Der er altså tale om forsikringssvindel, hvis en kunde bevidst opgiver falske oplysninger eller udelader vigtige oplysninger. Det samme er det, hvis en kunde bevidst skaber skader på egne ting eller giver falske oplysninger omkring et skadeforløb.

Er der forskel på svindel?

Nogen skelner mellem henholdsvis ”blød” og ”hård” forsikringssvindel. Hos Alm. Brand skelner vi imidlertid ikke mellem, om svindlen er blød eller hård, for princippet er det samme. Svindel er aldrig fair, for det går ud over andre kunder, og hos Alm. Brand vil vi altid gerne passe på kunderne og deres penge.  

Hvor alvorligt er forsikringssvindel?

Ifølge straffelovens § 279 er forsikringssvindel at betragte som bedrageri. Det kan derfor straffes med bøde eller med fængselsstraf i op til halvandet år. Dommen optræder desuden på svindlerens straffeattest i to til fem år afhængig af lovovertrædelsens karakter.

 

Der kan også blive tale om et økonomisk efterspil både i forhold til forsikringsselskabet og til en tredjepart – typisk en bank, et realkreditinstitut eller anden form for finansieringsselskab, som også har lidt tab. Er man dømt for forsikringssvindel, bliver man uønsket i det forsikringsselskab, man har svindlet imod, og man kan forvente, at det bliver vanskeligt at tegne forsikringer også i andre forsikringsselskaber.

Hvordan undersøger vi forsikringssvindel?

Vi har medarbejdere ansat til at undersøge forsøg på forsikringssvindel. Mange af dem har tidligere arbejdet i Politiet.

 

Undersøgelsesmetoder

Opstår der mistanke om forsikringssvindel, undersøger vi sagen for at finde ud af, om der er hold i mistanken. Undersøgelsen kan blandt andet indeholde granskning af dokumenter, fotoundersøgelser, undersøgelse af bil, undersøgelse af udvendig del af hus, indhentning af oplysninger fra vidner og i yderst sjældne tilfælde videooptagelser.

 

Alle ovenstående undersøgelsesskridt skal overholde de retlige forbud, der følger af straffelovens regler om privatlivsbeskyttelse.

 

Ligeledes skal vi følge ”Bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber” (BEK nr. 1377 af 20/06/21) samt F&P's branchekodeks

 

Når vi afslører svindel
Værd at vide

Når vi afslører svindel


Som hovedregel bliver al bevist forsikringssvindel politianmeldt. Hvis der samtidig er udbetalt en erstatning til kunden, bliver erstatningen krævet tilbagebetalt. Hvis vi opdager, at der er afgivet falske oplysninger om tidligere forsikringsforhold, bliver skaden afvist, og forsikringen annulleres med tilbagevirkende kraft. Kunden er herefter uønsket, og eventuelle tidligere erstatningsudbetalinger kræves som hovedregel tilbagebetalt.

Det opdagede vi

Vi har fundet top fem over de mest vanvittige svindelforsøg hos Alm. Brand frem fra bunken, og du kan se dem her:

 

  • "Giv mig en million for stjålet sæd"

En kvinde, der opdrættede heste, anmeldte stjålet hingstesæd for 1 million kroner. Hun forsvarede det horrible beløb med amerikanske kunder, der skulle aftage for næsten 500.000 kroner. En rask flyvetur til USA klarlagde, at der hverken fandtes købstilbud eller kunder. Hun fik ikke penge, men en politianmeldelse.

 

  • Springer faldskærm trods piskesmæld

En mand var involveret i et færdselsuheld. Han hævdede at have piskesmæld og store smerter, der gjorde, at han ikke kunne arbejde mere end 15 timer om ugen. Han var derfor berettiget til 1,8 millioner kroner, men adskillige billeder af manden i faldskærmsudspring, der er stærkt belastende for kroppen, ødelagde det svindelnummer.

 

  • Manden skred med halvdelen - hun meldte det stjålet

En kvinde var på ingen måde tilfreds med, at kæresten skulle have halvdelen af deres fælles ting, da de gik fra hinanden. Hun anmeldte derfor stjålne effekter for 200.000 kroner, men ekskæresten kunne fortælle, at tingene stod hjemme hos ham, bortset fra dem han havde solgt videre.

 

  • "En granddanois flåede min arm i stykker"

En ejer af en hundekennel anmeldte, at en granddanois havde bidt ham i armen og nærmest flået armen af. Det skulle have givet det, man kalder en 'vissen' arm, og han stod til at få 1,8 millioner kroner i erstatning. Han trak dog ret hurtigt erstatningskravet tilbage, da han blev forelagt billeder af sig selv, hvor han var særdeles aktiv med den 'visne' arm.

 

  • Kørte racerløb, men anmeldte færdselsuheld

Hasarderet racerløb kan blive en dyr affære, hvis man smadrer bilen. En racerkører meldte til forsikringsselskabet, at bilen blev skadet for 200.000 kroner, fordi fasaner fløj op foran ruden, og bilens ejer kørte i grøften. Ejeren nægtede svindel, men forelagt deltagerliste til racerløbet og billeder af bilen, der havde ramt et bøgetræ, tilstod han bedrageriet. 

Måske du også overvejer