Privat | Erhverv

Klager


Det er vigtigt for os, at vi lever op til vores kunders forventninger og at hver eneste kunde føler sig godt behandlet. Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået hos os, får du her et overblik over, hvilke muligheder du har for at klage. 

Vi ønsker tilfredse kunder

Vores mål er altid at give så reel og korrekt rådgivning som muligt. Det kan dog ikke undgås, at der indimellem er uenighed om, hvad du som kunde er berettiget til eller kan forvente. Det kan være på grund af en fejl, men skyldes som oftest misforståelser eller uklar kommunikation, selvom vi bestræber os på at informere klart og tydeligt.

 

Kontakt først servicecentret eller afdelingen
Hvis du som kunde ikke føler, du får, hvad der er aftalt, eller hvad du har krav på, skal du først kontakte den afdeling eller det servicecenter, som har behandlet din sag. På den måde kan vi få afklaret eventuelle misforståelser og sammen finde frem til en tilfredsstillende løsning.

 

Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, har du mulighed for at klage. Du finder kontaktinformation på de klageansvarlige i afsnittet herunder. 

Klagevejledning & kontakt

Hvis du vil klage, skal vi bede dig indsende din klage skriftligt. 

 

Det hjælper os med at finde din sag og behandle din klage hurtigt, hvis du oplyser:

  • Navn og enten kunde-, konto-, police- eller skadenummer
  • Hvad du klager over, og hvad du forventer af Alm. Brand og
  • Vedlægger en beskrivelse af sagen og evt. relevant dokumentation

Klageansvarlig for Alm. Brand Forsikring A/S

Kundeambassadør Vibeke Rønn

Midtermolen 7

2100 København Ø

Tlf 20 49 84 73

E-mail: forsikring.klager@almbrand.dk

eller klag online over forsikringsprodukter

Databeskyttelsesrådgiver

Gitte Andreasen

Midtermolen 7

2100 København Ø

Tlf: 30 37 79 69

E-mail: databeskyttelsesraadgiver@almbrand.dk  

Hvis du fortsat ikke er tilfreds


Er du ikke tilfreds med det svar, du får på din klage, har du mulighed for at gå videre med din sag til et ankenævn. Afhængigt af hvad din klage vedrører, er der forskellige ankenævn at henvende sig til.

 

Alm. Brand er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Nævnet behandler klager over afgørelser vedrørende private forsikringer og pensioner, hvor du selv er kunde. Erhvervskunder, herunder landbrugskunder, kan også klage, hvis deres kundeforhold ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.

 

Ankenævnet for Forsikring tager ikke stilling til afgørelser truffet af en anden persons forsikringsselskab, f.eks. ved et færdselsuheld, hvor en anden person har det fulde ansvar for uheldet.

 

Kontaktinformation
Ankenævnet for Forsikring

Østergade  18, 2.

1100 København K

Telefon: 33 15 89 00 
Mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk

Læs mere om processen og klag online hos Ankenævnet for Forsikring 

 

Klagemuligheder ved køb af forsikring online
En klage over en forsikring købt hos os online via almbrand.dk kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Når du indgiver en klage, skal du angive vores e-mailadresse forsikring.klager@almbrand.dk.

Indgiv din klage via EU-Kommissionens klageportal

 

Stormrådet
Stormrådet behandler klager over forsikringsselskabernes afgørelser om erstatning efter lov om stormflod og stormfald. 


Hvis du som skadelidt ikke er tilfreds med eller enig i vores afgørelse, kan du klage til Stormrådet. Det er et krav, at der klages til Stormrådet senest otte uger fra afgørelsens datering, og at du forinden skriftligt har henvendt dig til os og forsøgt at opnå en ændring af vores afgørelse. 

 

Stormrådet består af en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet.
 

Læs mere om klager til Stormrådet på stormraadet.dk

Måske du også overvejer

Indbrud
Forebyg skade Indbrud
Bilforsikring
Produkt Bilforsikring
Gør bilen sæsonklar
Forebyg skade Gør bilen sæsonklar