VIGTIG NYHED | Vi overdrager vores bankaktiviteter til Sydbank. Har du spørgsmål som kunde, kan du finde svar her.

Privat | Erhverv
Diabetesforeningen Sommerkonkurrence

Konkurrencebetingelser


Konkurrencebetingelserne for deltagelse i konkurrencen om
et gavekort på 10.000 kr. til en anerkendt udbyder af måltidskasser. 

Arrangør

Konkurrencen tilrettelægges og gennemføres af Alm. Brand-koncernen, Midtermolen 7, 2100 København Ø, telefonnummer 35 47 47 47 (Alm. Brand) i samarbejde med Diabetesforeningen.

 

Konkurrencen finder sted i perioden fra den 09-06-2020 til og med 30-06-2020 kl. 12.00.

 

Hvem må deltage?

Deltagerne kan kun deltage én gang i konkurrencen. Man skal være over 18 år og medlem af Diabetesforeningen for at deltage i konkurrencen. Medarbejdere i Alm. Brand-koncernen må ikke deltage i konkurrencen.

 

Hvordan deltager du?

Man deltager i konkurrencen ved at skrive sig op via konkurrencesiden. 

 

Gå videre til konkurrencen

 

Ved deltagelse i konkurrencen tiltræder deltageren nærværende vilkår og betingelser. Konkurrencen er ikke købsbetinget.

 

Vindere

Vinderne findes ved en tilfældig lodtrækning blandt deltagere med flest rigtige svar, der har afgivet samtykke til markedsføring. Konkurrencen består af 1 lodtrækning. Lodtrækningerne vil finde sted den 30-06-2020.

 

Vinderen orienteres via telefon inden for 14 dage efter lodtrækningen. Diskvalificeres en vinder, eller kan vinderen ikke kontaktes efter forsøgt orientering to dage i træk via telefon, forbeholder Alm. Brand sig retten til at udpege en anden vinder.

 

Navnet på vinderen af konkurrencen offentliggøres på Alm. Brands hjemmeside almbrand.dk.

 

Præmien

Præmien består af et gavekort på 10.000 kr. til en anerkendt udbyder af måltidskasser. 

 

Præmien er indkomstskattepligtigt, og vinderen skal selv angive beløbet på sin selvangivelse.

 

Håndtering af personoplysninger

Når du deltager i konkurrencen, giver du samtykke til, at Alm. Brand må behandle dine oplysninger i overensstemmelse med reglerne i Persondataforordningen og Alm. Brands Persondatapolitik, og at Alm. Brand må kontakte dig, hvis du bliver udtrukket som vinder af konkurrencen. 

 

Dine oplysninger vil blive slettet senest efter 12 måneder.

 

Rettigheder og Ansvar

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks Domstole.

 

Alm. Brand-koncernen forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere, tilbagetrække eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil, samt til på ethvert tidspunkt at ekskludere deltagere, som ikke overholder disse vilkår og betingelser vedrørende konkurrencen.

 

Alm. Brand fraskriver sig alt ansvar for:

Alm. Brand bærer ikke ansvar for eventuelle trykfejl og utilsigtede misforståelser i forbindelse med konkurrencen.