Privat | Erhverv

Aktiespillet hjælpeportal


Lær Alm. Brand Trader at kende og få svar på oftest stillede spørgsmål. 

Videoguides

Lær Alm. Brand Trader og dens mange funktioner at kende.

Spørgsmål og svar

 

Platform

Alm. Brand Trader giver dig mulighed for at søge i tusindvis værdipapirer. Du søger helt simpelt efter navnet på det finansielle værdipapir, som du leder efter (1). Herefter foreslås automatisk de mest populære søgninger som i billedet herunder (2).

 

Alm. Brand Trader understøtter følgende styresystemer og browsere.

 

Device type Styresystemer Browsere
PC

Windows 7

Windows 8

Windows 10

IE11

Firefox 52+

Chrome 58+

Edge

MAC OSX 10.11+

Safari 10.11+

Chrome 58+ 

ChromeBook Chrome OS version 61+ Chrome 61+ 
Linux PC (Ubuntu) Linux

Chromium 55+

FireFox NOT supported 

Tablet

iOS10+

Android 4.1+

Safari 10+

Chrome 55+ 

Smartphone

iPhone - iOS10

Android 5.1+

Safari 10+

Chrome 56+ 

 

Vær opmærksom på at Private Browsing ikke er understøttet.

Alm. Brand Trader giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige standard observationslister ved at klikke på "Observationslister", som vist nedenfor:

 

Du bliver automatisk logget ud efter 15 minutters inaktivitet. Ønsker du at indstille din automatiske udlogning, kan du gøre det under Indstillinger, som du finder ved at klikke på tandhjulet øverst til højre.

 

Handelsrelaterede spørgsmål

Strakshandel er blevet erstattet af Markedsordre.

 

Hvad er forskellen på en strakshandel og en markedsordre?

Strakshandel

Ved en strakshandel køber eller sælger du hos banken til en fastlagt kurs, som afspejles af den aktuelle markedskurs.

 

Markedsordre  

Ved en markedsordre ligger du din ordre direkte på børsen. Ordren bliver dermed udført til det givne værdipapirs aktuelle markedskurs.

 

For at handle via en markedsordre, vælges ”Ordretype” og derefter ”Marked”.

 

Du kan læse mere om vores ordretyper nedenfor i Hvilke ordretyper findes der?

 

Hurtig Handel

Du kan bruge ordretypen Hurtig Handel, hvis du abonnerer på realtidskurser.

 

Markedsordre

Anvendes til enten at købe eller sælge på den bedste kurs tilgængelig på børsen på tidspunktet, hvor ordren afgives.

 

Limitordre

Limit ordrer bruges mest til at gå ind i markedet eller tage en gevinst hjem på et bestemt kursniveau.

Køb: Limitordrer placeres under den aktuelle markedskurs. Ordren går igennem, når udbudskursen matcher limitkursen. Hvis du angiver en limitkurs, der er højere end udbudskursen i markedet (ved køb af aktier), går ordren igennem med det samme på den bedst tilgængelige kurs.

Salg: Limitordrer placeres over den aktuelle markedskurs. Ordren gennemføres, når budkursen matcher limitkursen. Hvis du angiver en limitkurs, der er lavere end budkursen i markedet (ved salg af aktier), går ordren igennem med det samme på den bedst tilgængelige kurs.

 

Stopordre

Stopordrer bruges meget på aktiemarkedet og mest til at begrænse tab, hvis positionen udvikler sig i en forkert retning.

Køb: stopordrer placeres over den aktuelle markedskurs og går igennem, når markedskursen når stop-kursen.

Salg: stopordrer placeres under den aktuelle markedskurs og går igennem, når markedskursen når stop-kursen.

I begge tilfælde sender systemet automatisk en markedsordre for at lukke hele positionen med det samme.

 

Stop Limit

En Stop Limit-ordre fungerer på samme både som en almindelig stopordre - bortset fra, at ordresystemet giver en limitordre med en foruddefineret limitkurs, når markedet rammer det stopniveau, du har bestemt.

 

Trailing Stop

Når du giver en Stop Loss-ordre, kan du vælge Trailing-funktionen. En Trailing Stop-ordre har en stopkurs, der automatisk bliver justeret på baggrund af udviklingen i markedskursen. I et stigende marked vil stopkursen derfor bevæge sig opad, i takt med at markedskursen stiger. Du kan bestemme, hvor langt markedet skal rykke sig, før systemet automatisk rykker stopkursen opad. Skulle markedskursen i samme eksempel falde, ændrer stopkursen sig ikke.

 

Avancerede ordretyper

Systemet understøtter også mere avancerede ordretyper som ”If Done” og ”One Cancels the Other (O.C.O)” ordrer. Du bør kun bruge dem, hvis du allerede ved, hvordan de fungerer.

Selv om de fleste kunder bruger stopordrer til at begrænse tab på eksisterende åbne positioner, kan denne type ordre også benyttes til at placere købsordrer, som udløses over den aktuelle markedskurs, eller salgsordrer, som udløses under den aktuelle markedskurs.

Du kan afgive denne type stopordre igennem Handelsvinduet ved at vælge "Stop" i feltet "HANDEL/ORDRE" i Handelsvinduet. Herefter vælger du SÆLG eller KØB for at færdiggøre ordreafgivelsen.

 

Stopordrer om at købe eksekveres, når markedskursen for køb (udbudskursen) rammer stopniveauet, og stopordrer om at sælge udløses, når salgskursen (budkursen) rammer stopniveauet. 

I nogle tilfælde kan stopordrer eksekveres under det af kunden fastsatte niveau for salgsordrer og over det af kunden fastsatte niveau for købsordrer.   

Stop hvis budt-ordrer om at købe udløses ved budniveauet for det handlede instrument, men eksekveres ved budniveauet plus kundens kurtage, hvilket minimerer risikoen for skred.

Stop hvis udbudt-ordrer om at sælge udløses ved udbudsniveauet for det handlede instrument, men eksekveres ved udbudsniveauet minus kundens kurtage, hvilket minimerer risikoen for skred.

En anden type stopordre er stop limit-ordren, som udløses ved det af kunden fastsatte stopniveau, men placeres i form af en limitordre på det af kunden fastsatte limitniveau. Dette er en anden måde at håndtere mulige skred på ved stopordrer.