Privat | Erhverv

Forebyg skader hvis strømmen går


Se, hvordan I som landbrug med svine- og fjerkræsavl lever op til kravene om kontrol og afprøvning af bygningernes ventilationsanlæg.

Krav til ventilationsanlæg i landbruget

 

Elinstallationer og ventilationsanlæg er en væsentlig del af driften i landbrug med dyreproduktion. Hvis strømmen fx svigter, risikerer I stop i ventilationen og bygningernes andre anlæg – som kan have alvorlige konsekvenser for driften og besætningen.

 

Derfor er det vigtigt, at I overholder de krav , der er til afprøvning og eftersyn med ventilationsanlæg. Så er I sikre på, at alt kører optimalt, og at alarmanlægget fungerer, så I kan gribe ind i tide ved strømsvigt.

 

Samtidig giver tilsynet jer dokumentation for, at anlæggene er kontrolleret og i orden. Uden denne dokumentation risikerer I, at jeres forsikringer ikke dækker en eventuel skade.

Sådan opfylder I lovkravet til årligt tilsyn

  • Bygningernes ventilationsanlæg og alarmanlæg skal afprøves, kontrolleres og serviceres en gang om året.
  • Kontrol og service skal udføres af en autoriseret elinstallatør.
  • Efter besøget får I en rapport, som dokumenterer, at anlæggene er kontrolleret korrekt.
  • Får I en skade i relation til ventilationsanlæg, skal I bruge rapporten som dokumentation i forsikringssagen.

Hvornår dækker forsikringen?

Har I en Landbrugsforsikring med dækningen 'Ventilationssvigt' hos os, dækker vi, som det er beskrevet i betingelserne. I skal fx overholde kravene til eftersyn af ventilationsanlæg.

 

Husk at der skal være 4 fungerende telefonkontakter tilknyttet jeres ventilationsalarm, således at I hurtigt kan reagere, hvis alarmen går.

 

Forsikringen dækker ikke, hvis I ikke har overholdt kravene, og at det er årsag til skaden. Får I et tab eller en skade på grund af en generel strømafbrydelse, er I dækket.

I skal selv afprøve alarmanlæggene hver uge

  • En gang om ugen skal I udføre en funktionsafprøvning af alarmanlægget. Er der fejl, skal I straks udbedre dem.
  • En gang om måneden skal I også afprøve alarmanlæggets transmissionssystem.
  • I skal holde føleren ren og tør og sikre, at der er en opdateret nødplan tilgængelig på relevante sprog for medarbejderne.
  • I skal kontakte os, hvis I laver ændringer i anlægget.

 

Se pligter for driftsansvarlige for alarmanlæg