Privat | Erhverv

Forebyg skader ved ventilationssvigt


Se, hvordan du som landbrug med svine- og fjerkræsavl lever op til kravene om kontrol og afprøvning af bygningernes ventilationsanlæg.

Ventilationsanlæg i landbruget

Hvis strømmen eller det mekaniske svigter i ventilationen, risikerer du stop i ventilationen. Dette kan have alvorlige konsekvenser for driften og dyrebesætningen, som kan lide unødigt.

 

Derfor er det vigtigt, du husker at afprøve og efterse ventilationsanlægget. Så er du sikker på, at alt kører optimalt, og at ventilationsalarmen fungerer, så du kan gribe ind i tide.

 

 

Regler for det årlige eftersyn

  • En gang om året skal du sørge for, at bygningernes ventilationsanlæg og alarmanlæg bliver afprøvet, kontrolleret og serviceret.
  • Kontrol og service skal udføres af en autoriseret elinstallatør.
  • Efter besøget får du en rapport, som dokumenterer, at anlæggene er kontrolleret korrekt.
  • Får du en skade, der skyldes ventilationsanlægget, kan du blive bedt om at sende rapporten som dokumentation i forsikringssagen.

Icon_business_2color_Stopur.svg
Tjek ventilationslarmen hver uge

Sørg for at etablere en god proces omkring det ugentlige tjek. Der skal være en opdateret nødplan tilgængelig for medarbejderne på de relevante sprog, og ventilationsalarmen skal have fire telefonkontakter tilknyttet, så I hurtigt kan reagere, hvis alarmen går.


Alarmen skal gå ved spændingssvigt, temperaturafvigelse og ventilationssvigt.

 

  • En gang om ugen skal du huske udføre en funktionsafprøvning af ventilationsalarmen.
  • Er der fejl, skal du sørge for, at den bliver udbedret.
  • Husk, at føre protokol med tjekket, f.eks. i en notesbog med dato og initialer.


Husk at kontakte os, hvis du laver ændringer i anlægget.

Hvornår dækker forsikringen?

Har du en Landbrugsforsikring med dækningen Ventilationssvigt hos os, dækker vi, hvis besætningen kommer til skade som følge af svigt i ventilations- eller klimaanlæg.

Det er vigtigt, at du får ventilationsanlægget efterset korrekt. Uden eftersyn og dokumentation risikerer du, at forsikringen ikke dækker en skade, hvis den skyldes fejl i ventilationsanlægget.