Privat | Erhverv

Data – læs mere om behandling af dine data


Hvordan behandler vi dine oplysninger

Vi bruger dine oplysninger til at administrere Alm. Brands kundepanel, til at sende undersøgelser til relevante målgrupper og til at rekruttere til interviews.

Alm. Brand er ansvarlig for data, der er indsamlet via Alm. Brands kundepanel. Data opbevares under sikre forhold hos virksomheden Rambøll, der står for den tekniske del af kundepanelet og for databehandlingen.

 

Hvordan bruger vi resultaterne?

Dine svar samt de oplysninger der er registreret om dig i kundepanelet anvendes udelukkende til at udvikle og forbedre produkter, serviceløsninger, processer og kommunikation. De enkelte undersøgelser vil være koblet til udviklingsprojekter i Alm. Brand, og resultaterne vil i sammenfattet form blive præsenteret for projektdeltagerne.

Vi bruger aldrig dine svar eller øvrige oplysninger til markedsføring.

 

Hvordan sikrer du dig mod svindel

Modtager du en invitation til en undersøgelse, kan du være sikker på, at vi aldrig beder om fortrolige oplysninger som kreditkortoplysninger, kontonumre, adgangskoder eller lignende.

Du vil typisk modtage invitationen i en mail, der er er sendt via systemet SurveyXact, som ejes af Rambøll. Afsenderen vil være Alm. Brand kundepanel

Hvis du er i tvivl, om en undersøgelse er ægte, kan du altid skrive til os på kundepanel@almbrand.dk

 

Anonymitet:

I nogle undersøgelser kan det være nødvendigt at følge op på besvarelserne. Derfor vil enkelte af undersøgelserne ikke være anonyme. Hvis det er tilfældet, vil det tydeligt fremgå af invitationen. Har du deltaget i en undersøgelse, hvor du ikke er anonym, er følgende muligt:

  • At Alm. Brand kontakter dig telefonisk eller skriftligt med henblik på uddybning af dine svar eller opfølgning på det konkrete projekt/løsning.
  • At koble dine svar med andre oplysninger om f.eks., hvilke produkter du har hos Alm. Brand, eller hvor længe du har været kunde i Alm. Brand. Resultaterne vil aldrig blive rapporteret på personniveau, men vil altid være sammenlagt med andre respondenters resultater.

 

Hvordan melder du dig ud?

Det gør du ved at klikke på afmeldingslinket i en af de mails, du har modtaget fra kundepanelet.

Når du framelder dig, vil persondata som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse blive slettet. Dine anonyme besvarelser vil fortsat være gemt.

Ok, det lyder spændende – klik her for at komme med