Nye bilafgifter


Nye bilafgifter skal sikre den grønne omstilling – og dermed flere grønne biler på vejene. Men hvad betyder det for dig med firmabil? Nedenfor har vi samlet det, vi ved på nuværende tidspunkt.


Bilafgifter: Læs om ændringerne i 2021

Regeringen har den 18. december 2020 fremsat et forslag (Lovforslag også kaldet L129) til ændring af registreringsafgiften, som endnu ikke er endelig vedtaget.

 

I modsætning til tidligere år med afgiftsændringer, har det været målet, at det aktuelle udspil skal give klarhed over afgifternes udvikling i en længere årrække, så der kan komme ro omkring de fremtidige bilafgifter.

 

Det forventes at loven træder i kraft den 1. juni 2021, dog med tilbagevirkende kraft fra lovforslagets fremsættelsesdato. På baggrund af lovforslaget, har vi nedenfor opstillet de væsentligste punkter over de ændringer, som vi forventer træder i kraft. Da lovforslaget endnu ikke endeligt er vedtaget, tager vi forbehold for ændringer i det fremsatte indhold.

  • Der er udsigt til en flerårig aftale, som giver ro på afgifterne de næste 5 år.
  • Afgiftsfritagelsen for elbiler stiger, så den er gældende for biler med priser op til ca. 500.000 kr. (tidligere kun op til ca. 400.000 kr.)
  • Større plugin-hybrider ser ud til at blive begunstiget af lavere afgift – og særligt premium- og firmabilsklassen.
  • Beskatning af ladestander falder bort pr. 1. juli 2021. Det gælder også eksisterende kunder.
  • Der kommer en stigning i miljøtillægget gældende for alle biler. Det vil være stigende år for år indtil 2025.
  • Benzin- og dieselbiler bliver kun påvirket i mindre grad af de nye registreringsafgifter, dog kan indførelse af WLTP til beregning af registreringsafgiften pr. 1. januar 2021 have en negativ effekt på disse.
  • Små og mellemstore varevogne forventes at stige i afgift, mens der er usikkerhed omkring afgiften på store kassebiler over 3 tons.

Vi gør opmærksom på, at ovenstående udelukkende er en vurdering ud fra det lovforslag, regeringen har offentliggjort, så der tages forbehold herfor, ligesom der tages forbehold for ændringer.

 

Vi afventer netop nu opdaterede priser fra importørerne, for at kunne oplyse om prisændringer og konsekvenserne for firmabilsbeskatningen.

 

Gå til Erhvervsleasing