Nye regler for vanvidskørsel


Skærpet indsats mod vanvidskørsel

Nye regler for vanvidskørsel er trådt i kraft den 31. marts 2021. Reglerne øger blandt andet politiets muligheder for at konfiskere køretøjer, uagtet om der er tale om en bil føreren ejer, låner eller leaser.

Politiet kan nu konfiskere biler, der er brugt til "særlig hensynsløs kørsel". Konkret vil det f.eks. være ved motorvejskørsel med en hastighed på +200 km/t. Ydermere vil der tages højde for, i hvilket omfang kørslen ville være til fare for andres sikkerhed. Spirituskørsel med en promille over 2 er også omfattet af de nye regler.

 

Læs mere her


Vigtig information for
virksomheder med firmabiler

  • Reglerne for brugen af firmabiler er uændrede fra Opendos side. Men man skal nu i endnu højere grad være opmærksom på, hvem man eventuelt låner bilen ud til.
  • Vanvidskørsel og konfiskering af vores leasingbiler, betragtes som udgangspunkt som misligholdelse af en leasingaftale, hvorfor Opendo kan gøre krav på erstatning over for jer (leasingtager).
  • Vi anbefaler, at jeres bilpolitik bliver revideret, så I tager højde for vandvidskørsel og eventuelt erstatningsansvar og konsekvenser heraf i forhold til jeres medarbejdere/bilbrugere.
  • Vi anbefaler, at I informerer bilbrugerne om de nye regler og  vilkår, som de er omfattet af i jeres interne bilpolitik.