Privat | Erhverv

Flere uheld på cykelstierne


893 cyklister kom til skade i Danmark i 2018, og 28 af dem mistede livet. Det er en stigning i forhold til tidligere, hvor ca. 800 cyklister årligt blev dræbt eller kom til skade.

Elcyklen fylder i statistikken

 

Tallene fra Vejdirektoratet viser en stigning i antallet af dræbte og tilskadekomne på elcykel. Elcyklen er blevet mere udbredt inden for de senere år, og i 2018 var elcykler indblandet i ca. 10 % af alle ulykker, hvor cyklister kom til skade.

 

Vi oplever samme tendens 

 

Vores skadeafdeling ser samme tendens og oplever flere uheld med de såkaldte bløde trafikanter, hvor en cyklist rammer en anden cyklist eller en fodgænger.

Gode råd til at undgå ulykker 

Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker 2 ud af 3 alvorlige ulykker med cyklister i et kryds. Ulykkerne kunne have været undgået, hvis både cyklister og bilister havde orienteret sig bedre.

 

Rådet fra Sikker Trafik lyder derfor: Brug 2 sekunder mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje og vær opmærksom på højre- og venstresvingende biler.

 

Se også de seks gode råd fra cyklistforbundet