Privat | Erhverv

Asset Management


Vi tilbyder professionelle løsninger, der er skræddersyet til jeres risikovillighed og krav til etiske investeringer. Vores ekspertise er sammensætning af investeringer på aktivklasser, samt investeringer i aktier og obligationer. Fokus er nøglen til de gode investeringsmæssige resultater.

Sådan investerer vi

I Alm. Brand Asset Management vil vi gerne samarbejde med investorer, som ønsker at investere sammen med os.

 

Vi placerer jeres penge ud fra de samme investeringsprincipper, som vi i Alm. Brand bruger til at pleje vores egne midler. På den måde er I sikret, at vi investerer jeres penge efter de samme kortsigtede taktiske og langsigtede strategiske investeringsbeslutninger, som Alm. Brand benytter til at pleje vores egne penge.

 

Vores fornemmeste opgave er at passe på jeres penge og investere dem, så I får det bedst mulige risikojusterede afkast under hensyntagen til ønsket risikoprofil og jeres etiske krav.

 

Vi er en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel kapitalforvaltning til institutionelle kunder, herunder bl.a. kommuner, regioner, boligselskaber, faglige organisationer samt vores egne livsforsikrings- og skadesforsikringsselskaber.

Vores medarbejdere har stor erfaring med og indsigt i at forvalte kapital for kunder, der er underlagt Anbringelsesbekendtgørelsen.

Fokus på ansvarlige investeringer


Alm. Brand Asset Management følger FN’s seks principper for ansvarlig investering, UN PRI. På den måde sikrer vi, at de virksomheder, vi investerer i overholder globalt anerkendte normer om miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsnormer og antikorruption.

 

Vi forvalter Danmarks første og eneste investeringsforening, Alm. Brand Invest, hvor samtlige investeringsfonde er underlagt en særlig etisk screening.

 

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest tilbyder investeringsfonde inden for en bred række af aktivklasser.

 

Alle investeringsfonde er screenet med udgangspunkt i FN’s Global Compact. Derudover ekskluderes virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen kommer fra kontroversielle forretningsområder som tobak, våben, pornografi, hasardspil og fossile brændstoffer.

Læs mere om vores investeringsfonde

Vi samarbejder med ISS Ethix AB, som screener vores porteføljer og bistår os i vores engagement aktiviteter.

Læs mere om ISS Ethix AB 

Vi tilbyder skræddersyede investeringsløsninger, som er tilpasset netop jeres investeringsprofil og etiske politik.

 

De seks principper for ansvarlig investering er:

  • Vi vil integrere ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningstagningsprocessen
  • Vi vil udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i den operationelle håndtering af investeringerne
  • Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i
  • Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
  • Vi vil samarbejde om at øge effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne
  • Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne
Ny rapport om kommunal kapitalforvalting
Ny viden

Ny rapport om kommunal kapitalforvalting


Hvorfor går kommunerne glip af milliarder, og hvordan kan de påvirke samfundet gennem etiske investeringer? 

 

Vi står med fødderne solidt plantet i et lavrentemarked, og kommunerne er nødt til at investere i aktier og virksomhedsobligationer for at få et tilfredsstillende afkast på deres kapital. Det stiller kommunerne over for nye dilemmaer. For hvordan sikrer man sig et tilfredsstillende afkast uden at løbe en stor risiko med skatteborgernes penge, og hvordan sikrer man sig en god etisk profil i investeringerne?

 

Alm. Brand har i samarbejde med Geelmuyden Kiese kortlagt den kommunale kapitalforvaltning i Danmark, herunder hvordan kommunerne håndterer den nye situation. Resultaterne præsenteres i rapporten ”Pengetanker i kommunerne”. 

Læs rapporten 

Wealth Management

Vores filosofi er, at et individuelt fokus skaber de bedste langsigtede resultater

 

For at kunne gøre dette effektivt og med den rette service betjener vi fortrinsvis kunder med en formue på over 25 mio. kr. Vi har sammenfaldende interesser med vore kunder om at skabe bedst mulig langsigtet afkastudvikling justeret for risiko.

 

Vores rådgivning bygger altid på et ærligt og gensidigt tillidsforhold. Hos os er optimal porteføljesammensætning en individuel opgave, som afhænger af kundens specifikke økonomiske forhold og den løbende udvikling på de finansielle markeder.

 

Sammen med kunden afdækker vi løbende, hvordan denne opgave bedst løses. Vore kunder ved altid, hvem der står bag beslutningerne i deres portefølje, og kan til hver en tid komme i direkte dialog med vore porteføljemanagere.

 

Hvad er Wealth Management?

Wealth Management er en afdeling under Alm. Brand Bank A/S, der er ansvarlig for bankens største kunder. Teamet er specialiseret inden for aktier, virksomhedsobligationer (High Yield og Investment Grade) og danske obligationer som i kombination med vores aktive asset allokering skaber attraktive afkast.

 

Vi tror på, at den personlige og gode dialog med vores kunder sammen med kendskabet til deres ønsker og risikoprofil skaber de mest stabile og langsigtede resultater. Derfor prioriterer vi at have få og gode kunder, der lægger vægt på nærvær, ordentlighed og grundighed.

 

Vores kunder

Formuende privatpersoner, familier, virksomheder, fonde, boligforeninger, pensionsselskaber, kommuner og pengeinstitutter.

Om os

Alm. Brand Asset Management er en afdeling i Alm. Brand Bank A/S, der indgår som et 100% ejet datterselskab i koncernen Alm. Brand A/S.

 

Alm. Brand A/S er en finansiel koncern der fokuserer på rådgivning og produkter af høj kvalitet inden for bank, forsikring og pension. Koncernen er landsdækkende med 23 filialer og kontorer i hele Danmark.

 

Alm. Brand Asset Management arbejder udelukkende med kontraktligt baseret kapitalforvaltning for private og institutionelle kunder.

 

Asset Management har ansvaret for forvaltningen af såvel eksterne kunders porteføljer som Alm. Brand koncernens egne porteføljer.

 

Asset Management har i mere end 30 år forvaltet kapital for bl.a. kommuner, regioner, boligselskaber, faglige organisationer samt vores egne livsforsikrings- og skadesforsikringsselskaber.

 

Kontakt os

 

Carl Johan Wessel Knaack, Chefrådgiver

Telefon: 35 47 71 60

E-mail: abrckn@almbrand.dk

 

Casper de Vos-Zehngraff, Senior Investment Manager

Telefon: 35 47 71 23

E-mail: abcade@almbrand.dk