Privat | Erhverv

Finanstilsynet


Tilsyn og regulering

Alm. Brand-koncernen er underlagt en lang række af regler, som tager sigte på at regulere væsentlige forhold i finansielle virksomheder. Selskaberne i Alm. Brand-koncernen skal blandt andet leve op til lov om finansiel virksomhed, markedsmisbrugsforordningen, lov om forsikringsformidling og bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber mv. Alle disse regler skal være med til at sikre, at Alm. Brand har indrettet sig forsvarligt i de forskellige selskaber i koncernen, ligesom reglerne skal sikre, at selskaberne kun påtager sig risici, som selskabet forstår og har kapital nok til at kunne håndtere.

 

Finanstilsynet fører tilsyn med, at alle finansielle virksomheder i Danmark lever op til de regler, der følger af den finansielle lovgivning. Således fører Finanstilsynet også tilsyn med selskaberne i Alm. Brand-koncernen, og Finanstilsynet kommer derfor jævnligt på besøg i Alm. Brand for at undersøge, hvordan selskaberne i koncernen lever op til reglerne. Finanstilsynet udarbejder efter et besøg en redegørelse over de forhold, som Finanstilsynet har bemærkninger til. I henhold til lovgivningen, skal disse redegørelser offentliggøres på Alm. Brands hjemmeside, ligesom eventuelt øvrige reaktioner fra Finanstilsynet skal være at finde på hjemmesiden.

 

Nedenfor kan du se redegørelser, afgørelser, tilsynsreaktioner mv. opdelt på kvartaler og Alm. Brands eventuelle kommentarer hertil. Alm. Brand er herudover medlem af brancheorganisationen Forsikring & Pension. 

Redegørelser fra Finanstilsynet

Herunder kan du læse nærmere om de reaktioner, som selskaberne i Alm. Brand-koncernen har modtaget fra Finanstilsynet.

2022 - 4. kvartal

Påbud til Alm. Brand Forsikring A/S

 

2022 - 1. kvartal

Kommentar på afgørelse i sag om brud på ligebehandlingsloven

 

2021 - 4. kvartal

Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S

Kommentarer til 'Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S'

 

2020 - 3. kvartal

Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S

Kommentarer til 'Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S'