Privat | Erhverv

Finanstilsynet


Tilsyn og regulering

Alm. Brand-koncernen er underlagt en lang række af regler, som tager sigte på at regulere væsentlige forhold i finansielle virksomheder. Selskaberne i Alm. Brand-koncernen skal blandt andet leve op til lov om finansiel virksomhed, markedsmisbrugsforordningen, lov om forsikringsformidling og bekendtgørelse om henholdsvis ledelse og styring af pengeinstitutter og ledelse og styring af forsikringsselskaber mv. Alle disse regler skal være med til at sikre, at Alm. Brand har indrettet sig forsvarligt i de forskellige selskaber i koncernen, ligesom reglerne skal sikre, at selskaberne kun påtager sig risici, som selskabet forstår og har kapital nok til at kunne håndtere.

 

Finanstilsynet fører tilsyn med, at alle finansielle virksomheder i Danmark lever op til de regler, der følger af den finansielle lovgivning. Således fører Finanstilsynet også tilsyn med selskaberne i Alm. Brand-koncernen, og Finanstilsynet kommer derfor jævnligt på besøg i Alm. Brand for at undersøge, hvordan selskaberne i koncernen lever op til reglerne. Finanstilsynet udarbejder efter et besøg en redegørelse over de forhold, som Finanstilsynet har bemærkninger til. I henhold til lovgivningen, skal disse redegørelser offentliggøres på Alm. Brands hjemmeside, ligesom eventuelt øvrige reaktioner fra Finanstilsynet skal være at finde på hjemmesiden.

 

Nedenfor kan du se redegørelser, afgørelser, tilsynsreaktioner mv. opdelt på kvartaler og Alm. Brands eventuelle kommentarer hertil. Alm. Brand er herudover medlem af Finansrådet og brancheorganisationen Forsikring & Pension. 

Redegørelser fra Finanstilsynet

Herunder kan du læse nærmere om de reaktioner, som selskaberne i Alm. Brand-koncernen har modtaget fra Finanstilsynet.

 

2020 - 3. kvartal

Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S

Kommentarer til 'Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S'

 

2020 - 1. kvartal

Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

Kommentarer til 'Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S'

Redegørelse om påbud til Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Kommentarer til 'Redegørelse om påbud til Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S'

Tilbagemelding på 'Redegørelse om påbud til Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S'

 

2017 - 3. kvartal

Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

Kommentarer til 'Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S'

 

2017 - 2. kvartal

Redegørelse for inspektion af Alm. Brand Liv og Pension A/S

Kommentarer til 'Redegørelse for inspektion af Alm. Brand Liv og Pension A/S'

 

2016 - 2. kvartal

Redegørelse for inspektion af Alm. Brand Forsikring A/S

Kommentarer til 'Redegørelse for inspektion af Alm. Brand Forsikring A/S'

 

2016 - 1. kvartal

Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

Kommentarer til 'Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

 

2015 - 3. kvartal

Vedtagelse af administrativt bødeforlæg

 

2014 - 4. kvartal

Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S

Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Kommentar til tilsynsreaktioner over for Alm. Brand

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring A/S

Kommentar til tilsynsreaktioner over for Alm. Brand

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Bank A/S

Kommentar til tilsynsreaktioner over for Alm. Brand

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Liv og Pension A/S

 

2014 - 3. kvartal

Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

Kommentarer til 'Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S'

 

2013 - 2. kvartal

Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S (Hvidvaskområdet)

Kommentarer til 'Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S' (Hvidvaskområdet)

 

2013 - 1. kvartal

Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

Kommentarer til 'Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S'

 

2012 - 2. kvartal

Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S (depotselskab for Alm. Brand Invest)

Kommentarer til 'Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S' (Hvidvaskområdet)

 

2012 - 1. kvartal

Redegørelsen om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

Kommentarer til 'Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S' (Hvidvaskområdet)

Redegørelsen om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

Kommentarer til 'Redegørelsen om inspektion i Alm. Brand Liv og Pension A/S'

 

2011 - 2. kvartal

Redegørelsen om inspektion i Alm. Brand Forsikring A/S

 

2010 - 4. kvartal

Redegørelsen om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

Kommentarer til 'Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S'