Privat | Erhverv

Forretning og strategi


Få et indblik i vores forretningsområder og i de strategiske mål, vi arbejder efter. 

Forretningsområder

Strategi

Kundens Alm. Brand er koncernens strategi frem mod 2022. Det overordnede mål er at skabe en helt ny oplevelse for kunderne, hvor vi tager hånd om alle kundens finansielle behov på tværs af vores forretningsområder. Vi skal rådgive kunden proaktivt og tilbyde vores bedste løsninger afhængigt af kundens aktuelle behov og situation.

 

Målet er at kunne servicere kunderne, når og hvor de har brug for det og give dem et samlet overblik, rådgivning og løsninger enten via deres rådgiver eller via selvbetjeningsløsninger.

De fem strategiske mål

 

Meget tilfredse kunder

De kommende års aktiviteter og investeringer skal skabe helt unikke kundeoplevelser. Kundetilfredsheden – målt med NPS-metoden - skal på den baggrund stige fra 42 fra strategiperiodens begyndelse til 60. 

 

Høj arbejdsglæde

Vi har allerede en meget høj arbejdsglæde og ligger blandt de bedste i branchen. Målet er 80, og den høje tilfredshed skal dermed fastholdes i en periode med store forandringer for medarbejderne.

 

Flere helhedsorienterede kunder 

For at kunne rådgive kunderne hele vejen rundt om deres finansielle behov er det væsentligt, at kunderne har engagementer i flere af koncernens forretningsområder. Målet er derfor, at antallet af kunder med engagementer i mere end et forretningsområde stiger fra 40.000 ved strategiperiodens begyndelse til 60.000.

 

Fortsat vækst

Toplinjen skal vokse med 4 % om året, målt som et gennemsnit over de seks år strategien løber. ​Målet skal sikre, at vi holder fokus på, at alle vores kunder skal have den bedste kundeoplevelse – ikke kun de helhedsorienterede.  

 

Attraktivt afkast af egenkapitalen

De kommende års fokus på gode kundeoplevelser og attraktiv vækst skal også afspejles i et større afkast til vores aktionærer. Målet for koncernens afkast af egenkapitalen øges derfor fra tidligere 10 % til 12,5 % før skat.