Privat | Erhverv

Struktur og ledelse


Koncernstruktur

 

Koncernstruktur.png


Om vores nye koncern

Læs mere om Alm. Brand A/S og den samlede koncern på Alm. Brand Groups helt nye virksomhedsside.

Besøg almbrandgroup.com



 

Alm. Brand af 1792 fmba

Alm. Brand af 1792 fmba er majoritetsaktionær i det børsnoterede forretningsdrivende selskab. Alm. Brand A/S. Alle skadeforsikringskunderne i Alm. Brand er automatisk medlem af Alm. Brand af 1792 fmba og således medejere af koncernen.

Alle medlemmer af Alm. Brand af 1792 fmba er valgbare og har valgret til Repræsentantskabet i henhold til vedtægterne.

 

Læs mere om Alm. Brand af 1792 fmba


Bestyrelse


Alm. Brand A/S er et børsnoteret aktieselskab. Den overordnede ledelse består af bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er på 12 medlemmer, hvoraf fire er valgt blandt og af koncernens medarbejdere.

 

 

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for Alm. Brand A/S

 

Reglerne om medarbejdervalg findes i selskabslovens §§ 140-143 og i bekendtgørelse nr. 806 af 28. juni 2010 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber. I henhold til disse regler har medarbejderne i et dansk moderselskab og dets danske datterselskaber under visse betingelser ret til at vælge et antal medlemmer til moderselskabets bestyrelse, som – om fornødent afrundet opad – svarer til halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og endvidere vælge suppleanter for disse.

 
Medarbejderrepræsentanter har samme rettigheder, pligter og ansvar som øvrige bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderrepræsentanterne og deres suppleanter er endvidere beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

 

Medarbejderne i Alm. Brand A/S Koncernen har udnyttet retten til at vælge medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse.

 

Bestyrelsen for Alm. Brand A/S har 12 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer er medarbejderrepræsentanter. Der er endvidere valgt suppleanter for de 4 medarbejderrepræsentanter.

 

Medarbejderrepræsentanterne og deres suppleanter er valgt og genvalgt i henhold til den indtil 1. juli 2014 gældende koncernrepræsentationsbekendtgørelse. Medarbejderrepræsentanterne er valgt og genvalgt i 2018 for en 4-årig periode, dvs. for tiden indtil den ordinære generalforsamling i april 2022.

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen foto

Formand

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen

 

Født: 17.07.1954
Titel: Gårdejer
Start i bestyrelsen: 20.07.1994
Uddannelse: Landbrugsuddannet

 

Formand for bestyrelsen

Alm. Brand A/S
Alm. Brand Fond
Alm. Brand af 1792 fmba

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen:

 

Formand for bestyrelsen

Danish Agro A.m.b.a
Danish Agro Finance A/S

 

Direktør

J.H.M. Holding 2010 ApS

 

Bestyrelsesmedlem

DanPiglet A/S
Hesselbjerg Agro A/S
Vilomix International Holding A/S
Dava International Holding A/S
Dan Agro Holding A/S
Landbrug og Fødevarer f.m.b.a
Danish Agro Machinery Holding A/S
Dava Foods Holding A/S
Sjællandske Medier A/S med datterselskaber

Jan Skytte Pedersen foto

Næstformand

Jan Skytte Pedersen

 

Født: 11.04.1956
Titel: Direktør
Start i bestyrelsen: 28.04.2010
Uddannelse: Bankuddannet, Merkonom i finansiering

 

Næstformand for bestyrelsen

Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand A/S
Alm. Brand Fond

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen:

 

Formand for bestyrelsen
Herm. Rasmussen A/S
Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme
Herm. Rasmussen A/S Malerforretning
Ringvejens Autolakereri A/S
Eniig a.m.b.a.

 

Næstformand for bestyrelsen

Eniig Holding A/S

 

Direktør
Herm. Rasmussen A/S Holding
Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn,
Skanderborg, Aktieselskab

 

Bestyrelsesmedlem
Herm. Rasmussen A/S Holding
Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn, Skanderborg, Aktieselskab
Silkeborg Fodbold College
Fabrikant Michael Sørensens Fond
Ejendomsselskabet Lysbroengen P/S
Rederiet Viking P/S

Boris Nørgaard Kjeldsen foto

Bestyrelsesmedlem

Boris Nørgaard Kjeldsen

 

Født: 15.10.1959
Titel: Adm. direktør
Start i bestyrelsen: 04.04.2003
Uddannelse: Cand.jur.

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen:

 

Formand for bestyrelsen

Kemp & Lauritzen A/S
Aarhus Syd Ejendomme A/S

 

Næstformand for bestyrelsen

Ejendomsforeningen Danmark

 

Direktør
DADES A/S (adm.dir.)
Rådhuspladsen (adm.dir.)
Soeborg Ejendomme ApS (adm.dir.)
Fisketorvet 2 Odense ApS (adm.dir.)
DAVISTA Komplementarselskab A/S
DAVISTA K/S

 

Bestyrelsesmedlem 
Benny Johansen & Sønner A/S
DAVISTA Komplementarselskab A/S
DAVISTA K/S
Arkitektgruppen A/S
Rådhuspladsen A/S

Anette Eberhard foto

Bestyrelsesmedlen

Anette Eberhard

 

Født: 22.03.1961
Titel: Direktør
Start i bestyrelsen: 27.04.2015
Uddannelse: Cand. polit.

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Direktør

PKA AIP A/S (direktør og Managing Partner)
PKA Private Funds P/S (adm.direktør)

Per Frandsen foto

Bestyrelsesmedlem

Per Frandsen

 

Født: 12.10.1952
Titel: Godsejer
Start i bestyrelsen: 23.04.2009
Uddannelse: Landbrugsuddannet

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond
Alm. Brand Forsikring A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen:

 

Formand for bestyrelsen

"Sia" Per Frandsen Latvia

 

Daglig leder af Per Frandsen CVR 52008417, som driver landbrug i DK, samt udlejning af bolig og erhverv i Flensborg, Tyskland.

Tina Schmidt Madsen foto

Bestyrelsesmedlem

Tina Schmidt Madsen

 

Født: 25.11.1968
Titel: Direktør
Start i bestyrelsen: 12.07.2021

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba

Karen Sofie Hansen-Hoeck foto

Bestyrelsesmedlem

Karen Sofie Hansen-Hoeck

 

Født: 28.10.1965
Titel: Direktør
Start i bestyrelsen: 24.04.2013

 

Bestyrelsesmedlem

Alm. Brand A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen

Madkulturen (institution 
under Fødevareministeriet)

 

Direktør

Retail Network ApS
Fooducer A/S

 

Medlem af bestyrelse

Danske Spil A/S
Softline A/S
Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Pia Laub foto

Bestyrelsesmedlem

Pia Laub

 

Født: 25.03.1969
Titel: Prof. bestyrelsesmedlem
Start i bestyrelsen: 28.08.2020

 

Medlem af bestyrelsen

Alm. Brand A/S

Lotte Kathrine Sørensen foto

Bestyrelsesmedlem

Lotte Kathrine Sørensen

(Medarbejdervalgt)

 

Født: 09.04.1974
Titel: Personaleforeningsformand
Start i bestyrelsen: 09.10.2020
Uddannelse: Bachelor i HA Almen, Forsikringshøjskolen/Niveau 3, 4 og 5

 

Formand for bestyrelsen
Personaleforeningen i Alm. Brand Forsikring A/S

 

Medlem af bestyrelsen
Alm. Brand A/S
Alm. Brand Fond
Alm. Brand af 1792 fmba

Claus Nexø Jensen foto

Bestyrelsesmedlem

Claus Nexø Jensen

(Medarbejdervalgt)

 

Født: 16.05.1966
Titel: Landbrugsassurandør
Start i bestyrelsen: 30.03.2018
Uddannelse: Exam. Assurandør, merkonom i markedsføring

 

Medlem af bestyrelsen

Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond
Alm. Brand A/S

Brian Egested foto

Bestyrelsesmedlem

Brian Egested

(Medarbejdervalgt)

 

Født: 02.12.1969
Titel: Skadechef
Start i bestyrelsen: 30.04.2014
Uddannelse: MBA

 

Medlem af bestyrelsen

Alm. Brand A/S
Alm. Brand af 1792 fmba
Alm. Brand Fond

Henriette_Pedersen.jpg

Bestyrelsesmedlem

Henriette Pedersen

(Medarbejdervalgt)

 

Født: 18.07.1978
Titel: Skadebehandler af bygningsskader
Start i bestyrelsen: 27.04.2022
Uddannelse: Forsikringsakademiet / Niveau 3 og 4

 

Medlem af bestyrelsen

Alm. Brand A/S


 

Ledelsesstruktur

Styring af risici er et væsentligt ledelsesmæssigt fokusområde, da det direkte påvirker koncernens resultater samt solvens og dermed de fremtidige forretningsmuligheder væsentligt.

Bestyrelsen i hvert enkelt datterselskab fastsætter og godkender den overordnede politik for påtagelse af risici og fastlægger herudover også de overordnede rammer. Direktionen i de enkelte datterselskaber fastlægger på dette grundlag den operationelle risikostyring.


De enkelte forretningsområder håndterer de forretningsmæssige risici og er dermed ansvarlig for at identificere, kvantificere og overvåge alle relevante risici inden for forretningsområdet.

Der er herudover etableret en godkendelseskomité for finansielle produkter. Denne skal sikre, at der er etableret forretningsgange, håndteringsrutiner mv., før nye produkter eller aktiviteter kan implementeres, hvilket bidrager til at reducere den operationelle risiko.

 

 

 


Koncernledelse

rasmus-werner-nielsen_crop.jpg


Adm. Direktør

Rasmus Werner Nielsen

Indtrådt i Direktionen i 2019

Ansat i Alm. Brand siden 2017

Hent stort billede

Anne Mette Toftegaard justeret.jpg


viceAdm. Direktør

Anne Mette Toftegaard

Indtrådt i Direktionen i 2022


andreas-ruben-madsen_crop.jpg


CFO og koncerndirektør, Økonomi

Andreas Ruben Madsen

kristian-hjort-madsen_crop.jpg


koncerndirektør, privat

Kristian Hjort-Madsen

camilla-amstrup_crop.jpg


koncerndirektør, Erhverv

Camilla Amstrup

images-management-atrium-bo-kragh-esbensen.jpg

koncerndirektør, forretningsudvikling og teknologi

Bo Krag Esbensen

 

michael-hvolgaard_crop.jpg


koncerndirektør, industri

Mikael Hvolgaard

 

kim-bai-wadstrom_crop.jpg


koncerndirektør, banKassurance

Kim Bai Wadstrøm

 

henrik-bundgaard_crop.jpg


koncerndirektør, skadeservice

 

Henrik Bundgaard

 

images-management-atrium-henrik-hvid.jpg


KONCERNDIREKTØR, Stabe

 

Henrik Hvid